FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Hobby, czas wolnynext Świątynie i nekropolie

Świątynie i nekropolie Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Tympanony, portale i wimpergi - część V

Autor: kot_pettter Data: 01.05.20, 10:11
W obiektach sakralnych, rzecz jasna. :)

Poprzednie edycje:
I: fotoforum.gazeta.pl/72,2,1110,118921093,118921093.html
II: fotoforum.gazeta.pl/72,2,1110,135869162.html
III: fotoforum.gazeta.pl/72,2,1110,146491050.html
IV: fotoforum.gazeta.pl/72,2,1110,158751268.html


We wstępie do edycji I, jej założycielka, Siostraheli napisała:

TYMPANON:
1) wewnętrzne pole trójkątnego przyczółka (frontonu), gładkie lub wypełnione
rzeźbą (kompozycja symetryczna), ograniczone od dołu belkowaniem, a z boków
gzymsem. Charakterystyczny element monumentalnej architektury starożytnej
Grecji i Rzymu. Stosowany też w sztuce nowożytnej.
2) w architekturze średniowiecznej (romańskiej i gotyckiej) półokrągłe lub
ostrołukowe pole, umieszczone w górnej części portalu ponad nadprożem,
wypełnione zwykle dekoracją reliefową (relief).
Więcej:
pl.wikipedia.org/wiki/Tympanon
PORTAL:
ozdobne obramienie otworu wejściowego, na które składają się elementy arch. i
rzeźb. Po bokach otwór ujmują glify o różnie ukształtowanych profilach, filary,
kolumny lub pilastry, dźwigające nadproże lub łuk; p. bardziej rozbudowane
mają zwieńczenie w formie odcinków belkowania, szczytów itp. Zależnie od
charakteru podpór i kształtu zwieńczenia wyróżnia się p. kolumnowy, arkadowy,
ostrołukowy itp. W średniowiecznej architekturze sakralnej wykształcił się odrębny typ p. monumentalnych, bogato dekorowanych rzeźbą figur, i dekor., o szerokich rozglifieniach, z ustawionymi przy nich w uskokach kolumienkami, zamkniętych górą rzędami archiwolt, również
w uskokach, ujmujących pole wypełnione rzeźbionym tympanonem (p.
perspektywiczny); p. takie często obejmowały dwa lub trzy otwory wejściowe (tzw. p. bliźniacze,
potrójne). Dla okresu baroku charakterystyczne były p., których rozbudowane zwieńczenia
łączyły się z balkonem piętra (p. balkonowy). (niem. Portal, wł. portale, od porta 'drzwi')
Więcej:
pl.wikipedia.org/wiki/Portal
WIMPERGA:
w architekturze got. dekor. szczyt trójkątna umieszczany w zwieńczeniu portalu
lub okna. Pole w. zdobiono ślepym lub ażurowym maswerkiem, krawędzie żabkami,
wieńczono je kwiatonem, pinaklami, rzadziej rzeźbą figur. W. pojawiły się w
architekturze XIII w., a najbardziej dekor. formy miały w XV w. W. była również częstym
motywem dekor. w snycerstwie i złotnictwie późnogotyckim. (niem. Wimperg)
Więcej:
pl.wikipedia.org/wiki/Wimperga

Zapraszam!
Tympanony, portale i wimpergi - część V - kot_pettter 01.05.20, 10:11    
Stargard - kot_pettter 01.05.20, 22:23    
Re: Tympanony, portale i wimpergi - część V Miśnia - wizytka4 16.05.20, 15:05    
Skromne drzwi wiejskiego kościola w Ryczywole - kiks44 11.07.20, 16:56    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd