FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Tuchola i okolice
   zet-55   17.09.09, 22:05     odpowiedz    


  Tuchola
   zet-55   19.09.09, 08:26     odpowiedz    
Tuchola położona jest nad strugą Kicz , prawym dopływem Brdy.
Około 980 roku, najprawdopodobniej z rozkazu Mieszka I na terenie Tucholi powstało
pierwsze zwarte siedlisko. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1287 roku, kiedy to
arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka dokonał konsekracji miejscowego kościoła.
Krzyżacy wybudowali tutaj ceglany zamek - siedzibę komturii, a w 1346 roku Wielki Mistrz
Henryk Dusemer nadał Tucholi prawa miejskie.
Tuchola to miasto o ponad siedmiowiekowej udokumentowanej historii, które dało swą
nazwę rozległemu kompleksowi leśnemu - Bory Tucholskie.
Po wojnach szwedzkich miasto i zamek znacznie podupadły. Reszty dokonały pożary,
a po ostatnim w 1781 ocalało jedynie 12 domów.
Ponowny , powolny rozwój miasta rozpoczął się w drugiej połowie
dziewiętnastego wieku.
Obecnie miasto liczy ok. 14 tyś. mieszkańców i jest stolicą powiatu.

Źródło: J. Umiński ? Bory Tucholskie


  Re: Tuchola
   zet-55   22.09.09, 21:18     odpowiedz    


  Re: Tuchola
   zet-55   02.09.10, 16:37     odpowiedz    


  Re: Tuchola
   zet-55   26.05.11, 08:24     odpowiedz    


  Kościół pw. Bożego Ciała
   zet-55   28.09.09, 14:56     odpowiedz    
Modernistyczny kościół Bożego Ciała został zbudowany w latach 1935-1939

  Kościół św. Jakuba Apostoła
   zet-55   01.10.09, 18:32     odpowiedz    
Budynek obecnego kościoła św. Jakuba Apostoła w Tucholi został pobudowany z
inicjatywy tucholskiej Gminy Ewangelickiej w latach 1837-38.

Świątynia służyła Ewangelikom do roku 1945. Budynek kościoła służył jako sala sportowa,
a w roku 1968 przekazano go w użytkowanie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc
Chłopska" w Tucholi, która zaadoptowała obiekt czyniąc ze świątyni - magazyn zbożowy.
Dokonano wówczas przez prace remontowe zatarcia cech sakralnych świątyni rozbierając
do fundamentów wieżę, zamurowując charakterystyczne neogotyckie łuki okien i
instalując w nich kraty oraz demontując balustrady chóru i balkonów. Zamurowano
również główne drzwi wejściowe, na ich miejscu umieszczając lej do wsypu zboża, a pod
bocznym wejściem zbudowano rampę przeładunkową, zaś całą nawę kościoła podzielono
betonowym stropem na dwie kondygnacje.

W dniu 1 lipca 1994 r. z tucholskiej parafii pw. Bożego Ciała zostaje erygowania nowa
parafia, która na pamiątkę istniejącego tylko do XVII wieku tucholskiego kościoła św.
Jakuba Apostoła otrzymuje patronat tegoż Świętego.

Jeszcze w tym samym roku pierwszy proboszcz nowopowstałej parafii - ks. Jan Pałubicki
wykupił od Skarbu Państwa budynek dawnego kościoła, by wraz z parafianami w krótkim
czasie przywrócić obiektowi cechy sakralne. Rozebrano zatem strop dzielący świątynie na
poziomy, odbudowano więźbę chóru i balkonów, zamontowano balustrady i ławki,
wydzielono i wybudowano podwyższenie prezbiterium, utworzono zakrystię, wymieniono
okna oraz od fundamentów zrekonstruowano okazałą kościelną wieżę umieszczając na
niej dzwony, które 6 czerwca 1999 roku poświęcił przebywający w Pelplinie Ojciec Święty
Jan Paweł II. Dzwony ważą łącznie 1000kg i noszą imiona: największy - Jakub, średni -
Jan i najmniejszy - Kazimierz. W czerwcu 2002 roku na dzwonnicy umieszczono także
mechanizm zegarowy z trzema tarczami, wybijający kwadranse i godziny.

Warto dodać, że w miejscu wspominanego nieistniejącego już kościoła sw. Jakuba
Apostoła, który mieścił się przy obecnej ul. Lipowej stoi postument z figurą Świętego,
która to z kolei jest kopią jakubowej statuetki mieszczącej się w prezbiterium odnowionej
świątyni.

Do charakterystycznego wyposażenia kościoła należą także pochodzące z 1913 roku
obrazy - stacje Drogi Krzyżowej. Nie wiadomo czyjego są autorstwa - prawdopodobne
jest tylko to, że były namalowane dla kościoła w Łęgu, potem przekazane do Rytla, a
następnie do Legbąda, gdzie uznano, że kalwaryjskie malowidła nie pasują do
nowoczesnej bryły sakralnej budowli - przez co stacje Drogi Krzyżowej ostatecznie
przekazano w 1995 roku do tucholskiej świątyni.

Innym interesującym malowidłem jest umieszczony w prezbiterium obraz E. Barthela z
Zittau "Chodzenie po morzu". Jest to jedyny zachowany eksponat, który przed 1945
rokiem stanowił centralny element ołtarza, kiedy świątynia służyła Ewangelikom. Obraz
powrócił do Tucholi w 1996 roku z poewangelickiego kościoła w Kęsowie, do którego
został wywieziony zaraz po wojnie. Ze względu na ogrom zniszczeń, w tym wielkich
rozdarć na płótnie, obraz był poddany renowacji w jednej z gdańskich firm
konserwatorskich. W 2003 roku obraz otrzymał nowe stylizowane ramy przypominające
pierwotne.
Obecnie trwa nieustanne doposażenie świątyni.

żródło: Parafia św. Jakuba

  Figura św. Jakuba Apostoła
   zet-55   03.10.09, 18:28     odpowiedz    


  Kaplica Sióstr Elżbietanek
   zet-55   05.10.09, 21:18     odpowiedz    


  Pomniki
   zet-55   16.10.09, 13:46     odpowiedz    


  Domy na murach
   zet-55   07.10.09, 21:33     odpowiedz    


  Ul. Główna
   zet-55   11.10.09, 17:35     odpowiedz    


  Ulica Nowodworskiego
   zet-55   12.10.09, 22:42     odpowiedz    


  Rudzki Most
   zet-55   19.10.09, 19:45     odpowiedz    
Rudzki Most, położony nad Brdą, przy drodze do Świecia to dziś dzielnica Tucholi.
Dawniej wieś podzielona była na dwie części- prawobrzeżną "miejską" z domami
mieszkalnymi i karczmą, oraz lewobrzeżną "królewską" z tartakiem i młynem.
źródło: J. Ellwart, Kociewie i Bory Tucholskie

  Re: Rudzki Most
   zet-55   25.10.10, 16:20     odpowiedz    


  Re: Rudzki Most
   zet-55   29.09.12, 20:31     odpowiedz    


  Re: Rudzki Most
   zet-55   20.11.13, 11:38     odpowiedz    


  Re: Rudzki Most
   zet-55   26.11.13, 19:48     odpowiedz    


  Raciąż
   zet-55   22.10.09, 17:07     odpowiedz    
Raciąż to wieś letniskowa, tutejszy ogród kasztelański był najstarszym ośrodkiem
administracyjnym pd. - zach. rubieży Pomorza Gdańskiego.
Wzmiankowany w 1178 r., zdobyty w 1256 r. a następnie spalony przez wojska
Przemysława I Wielkopolskiego w czasie walki z księciem Pomorza Gdańskiego
Świętopełkiem, odbudowany przez jego syna Warcisława II .
Traci znaczenie w związku z powstaniem ośrodka władzy książęcej w Tucholi, a pożar
grodu w 1300 r. powoduje ostateczny upadek.
Na pn.-zach. od wsi zespół malowniczych jezior: Suszek, Śpierewnik , Raciążskie, Rudnica
i Przylonek połączony Raciążką Strugą z Brdą.
Na dawnym półwyspie jeziora Śpierewnik (koło wsi Mrowniec), dziś wyspie, w odległości
4 km na pn.- zach. od wsi Raciąż fragmenty grodziska wczesnośredniowiecznego- grodu
raciążskiego. Porasta je wysoka trawa i krzewy, a dawna grobla prowadząca do ruin
uległa w XIX wieku zniszczeniu.
źródło: J.Umiński- Bory Tucholskie

  Re: Raciąż
   zet-55   26.10.09, 16:50     odpowiedz    


  Tuchola
   teresa414a   26.10.09, 21:55     odpowiedz    
30 lat temu chodzilam do Liceum Ogolnokształcącego przy
ul.Nowodworskiego.Mieszkalam w internacie

  Re: Tuchola
   zet-55   28.10.09, 19:40     odpowiedz    
Tuchola jest spokojnym miastem, chyba nie zmieniła się...
Pozdrawiam.

  Re: Raciąż
   zet-55   28.10.09, 19:46     odpowiedz    


  Re: Raciąż
   zet-55   01.11.09, 20:00     odpowiedz    


  Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   05.11.09, 19:07     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   10.11.09, 12:49     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   13.11.09, 20:45     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   20.11.09, 15:37     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   23.11.09, 15:15     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   26.11.09, 14:55     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   30.11.09, 19:22     odpowiedz    


  Re: Tucholski Park Krajobrazowy
   zet-55   08.12.09, 11:42     odpowiedz    


  Woziwoda
   zet-55   28.12.09, 16:38     odpowiedz    
mgrugel.republika.pl/teksty/nadlesnictwo.htm

  Re: Woziwoda
   zet-55   06.01.10, 09:05     odpowiedz    


  Świt
   zet-55   01.03.10, 15:16     odpowiedz    


  Re: Świt
   zet-55   04.05.10, 22:42     odpowiedz    


  Re: Świt
   zet-55   10.06.10, 20:35     odpowiedz    


  Re: Świt
   zet-55   15.06.10, 21:52     odpowiedz    


  Re: Świt
   zet-55   22.11.10, 20:42     odpowiedz    


  W lesie
   zet-55   21.09.10, 16:41     odpowiedz    


  Re: W lesie
   zet-55   21.09.10, 16:41     odpowiedz    


  Re: W lesie
   zet-55   07.10.10, 15:27     odpowiedz    


  Re: W lesie
   jacekroz   21.09.14, 10:21     odpowiedz    


  Re: W lesie
   maciej_kulesza   31.08.15, 23:25     odpowiedz    
Podbijam wątek.

  Okolice Tucholi
   zet-55   30.10.10, 10:57     odpowiedz    


  Re: Okolice Tucholi
   zet-55   27.01.11, 21:15     odpowiedz    


  Re: Okolice Tucholi
   jacekroz   15.08.11, 11:10     odpowiedz    


  Re: Okolice Tucholi
   jacekroz   20.08.11, 16:30     odpowiedz    


  Re: Okolice Tucholi
   jacekroz   21.10.11, 11:16     odpowiedz    


  Fojutowo
   zet-55   05.05.12, 20:50     odpowiedz    


  Re: Fojutowo
   zet-55   24.06.12, 22:33     odpowiedz    


  Re: Fojutowo
   zet-55   14.05.14, 13:22     odpowiedz    


  Re: Fojutowo...
   bah77.pl   16.02.18, 18:58     odpowiedz    


  Śliwice
   azzurro.666   06.07.13, 23:18     odpowiedz    
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach (1830r.)
Zabytkowa neogotycka budowla z elementami neoklasycystycznymi z cegły i kamienia.

Przy kościele wzniesiona w 1908r wierna replika groty rzekomych objawień z Lourdes.  Re: Śliwice
   azzurro.666   06.07.13, 23:19     odpowiedz      Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   13.08.13, 22:52     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   16.09.13, 18:37     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   04.08.14, 22:40     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Tuchola
   fotoart-1   05.09.14, 15:59     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Tuchola i okolice
   fotoart-1   30.08.16, 21:31     odpowiedz    
podbijam

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Tuchola i okolice
   fotoart-1   03.08.17, 15:15     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Tuchola i okolice
   fotoart-1   19.11.17, 10:34     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Tuchola i okolice
   fotoart-1   24.03.18, 09:54     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Uroki Natury

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   22.08.20, 22:33     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Urok Natury

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   24.08.20, 13:47     odpowiedz    

--
11 edycja konkursu European Best Destination
Bydgoszcz wśród 15 najlepszych europejskich miast turystycznych w 2020 roku!

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   27.08.20, 22:37     odpowiedz    

--
11 edycja konkursu European Best Destination
Bydgoszcz wśród 15 najlepszych europejskich miast turystycznych w 2020 roku!

  Re: Okolice Tucholi
   fotoart-1   05.09.20, 23:53     odpowiedz    

--
Anna R.
fotoart-1 = fotoart1
fotoblog Urok Natury

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd