FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Koronowo.
   maciej_kulesza   20.12.08, 01:30     odpowiedz    
Miasto zasługuje na oddzielny wątek. Koronowo pojawiło się na forum kilka razy z
cmentarzem żydowskim ( dwa razy), mostami kolejowymi, młynem, Brdą, Zalewem
Koronowskim, zamkiem pokrzyżackim w Nowym Jasieńcu.

Koronowo to ciekawe miasto, położone w urokliwym miejscu nad Brdą z piękną historią i
piękną okolicą.

To pod Koronowem 10 października 1410 roku odbyła się „ostatnia średniowieczna
bitwa” wieków średnich w Europie.
Nigdy później walczące strony nie przerywały walk, aby się posilić, napoić i oddać
przeciwnikowi konie; wymienić się rannymi lub po to, aby posyłać sobie wzajemnie wino.
Nigdy później bitwa nie była turniejem na którym rycerz walczy tylko z rycerzem,
przestrzegając reguł i szanując przeciwnika.

To przez Koronowo w dniu 5 września 1939 roku przejeżdża Adolf Hitler razem z
konwojem udając się na pierwszą w tej wojnie inspekcję swoich wojsk pod
Grudziądzem.

To po bruku w Koronowie sunie jego kabriolet, terenowy - trzyosiowy opancerzony
Mercedes W 150. Ta maszyna ma pod maską ośmiocylindrowy silnik o pojemności 7,7
litra, mocy 230 KM i waży prawie 5 ton! Widać ten samochód wyraźnie na kronikach
filmowych.

To w Koronowie otrzymuje zapewne pierwsze kwiaty w rozpoczętej wojnie. Kwiaty
wręcza mała dziewczynka - Niemka mieszkanka Koronowa która chwilę wcześniej zrywa
je w ogrodzie.

I uwaga.
To tu pod Koronowem mógł zmienić się co najmniej bieg II Wojny Światowej!


To w okolicy Koronowa (Krone) w odległości 2 km od konwoju z Hitlerem spadają bomby
zrzucone przez polskie samoloty PZL „Karaś” z 42 Eskadry Rozpoznawczej z lotniska
Zduny. Gdyby lotnicy wiedzieli, że niespełna 30 sekund lotu dzieli ich od Hitlera… czy
zdołaliby zmienić losy wojny rozpoczętej 5 dni temu?
Wiele by wymieniać „pikanych” szczegółów historii.

I co miałem rację? Miasto godne uwagi?

Na początek zobaczymy Kolegiatę - Kościół Pocysterski pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Zobaczymy ją inaczej, od środka, zobaczymy to czego nie widać. Będziemy
wspinać się po kręconych schodach, wejdziemy na poddasze i po drabinie na
dzwonnicę. Z wieży popatrzymy na panoramę Koronowa i będziemy podglądać Zakład
Karny!

Na deser obejrzymy więziennie, również inaczej niż je widzieliście lub zobaczyć można w
Internecie. Byliście kiedyś w więzieniu? Tak? Nie? Przyznam się Wam. Ja byłem...


  Re: Koronowo.
   maciej_kulesza   20.12.08, 01:33     odpowiedz    


  Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP
   maciej_kulesza   20.12.08, 01:38     odpowiedz    
Kolegiata - Kościół Pocysterski pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny

  Re: Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP
   maciej_kulesza   26.12.08, 12:42     odpowiedz    


  Re: Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP
   maciej_kulesza   26.12.08, 12:44     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   27.12.08, 17:53     odpowiedz    
Historia
Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla
Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów
wraz z klasztorem i kościołem. Adaptacja zabudowań klasztornych na więzienie trwała
rok. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową,
której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj.

W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi władze pruskie
wybudowały nowy pawilon celkowy. W latach 1838-1849 pojawiła się nowa koncepcja
która sukcesywnie wcielana była w życie tzw. system celkowy. Polegał on na odbywaniu
kary przez jednego skazanego w jednej celi, z jednym łóżkiem i Biblią. Aby zrealizować
ją, władze Pruskie na terenie zakładu wybudowały wspomniany pawilon celkowy -
charakterystyczny budynek współcześnie górujący nad pozostałymi zabudowaniami,
który nosi potoczną nazwę „Trojan”. Budynek został ukończony w ekspresowym tempie
w 1871 roku. Wybudowano go za kontrybucje wojenne nałożone przez Prusy na
Francję po przegranej wojnie. Do 1920 roku w więzieniu odbywali wyroki przestępcy
kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich.

26 stycznia 1920 roku gen. Józef Haller w imieniu RP przejmuje wiezienie. W przejętym
wiezieniu władze polskie osadzają przestępców kryminalnych i politycznych.
Po wybuchu II wojny światowej 2 września decyzją gen. Władysława Bortnowskiego
więźniowie zostają wypuszczeni. Naczelnik Skowroński udzielił amnestii osadzonym, a
funkcjonariusze zostają ewakuowani do Warszawy i Lublina.
W latach 1939 – 1945 opuszczone więzienie ponownie trafia w ręce niemieckie.
Więzionych tu było około 1.800 osób z których zmarło lub zginęło 600 więźniów. Kilkaset
metrów od zakładu za stadionem miejskim po lewj stronie drogi jest miejsce pamięci
upamiętniające zmarłych więźniów.

26 stycznia 1945 roku Armia Czerwona z LWP wyzwala Koronowo i więzienie.
Ponownie trafia ono w ręce polskie. W latach 1946 – 1956 w wiezieniu przetrzymywano
więźniów politycznych. Ten okres jest najmniej znany. Nie wiemy czy wykonywano
wyroki śmierci i torturowano więźniów. W 1956 roku naczelnik więzienia Kozach został
skazany prawomocnym wyrokiem za „nadużycie władzy”.
W 1981 roku do koronowskiego wiezienia trafiają internowani po wprowadzeniu stanu
wojennego.  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   27.12.08, 17:57     odpowiedz    
W styczniu 2007 roku otwarto nowy pawilonu dla 192 skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności w trybie półotwartym.
Koszt inwestycji 7,6 miliona złotych. Pawilon powstał w starorzeczu Brdy, na miejscu
zlikwidowanej filii Przedsiębiorstwa Przemysłu Meblarskiego w Potulicach.


W dwukondygnacyjnym budynku niskie wyroki pozbawienia wolności odbywa 190
skazanych, osadzonych w celach 4- i 6-osobowych, dodatkowo dwa miejsca w
specjalnej celi przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Cele mieszkalne przez całą
dobę pozostaną otwarte, dlatego też sanitariaty zostały umieszczone w korytarzu.
Budynek jest bardzo nowoczesny i funkcjonalny.


W sąsiadujących budynkach urządzono salę widzeń, kantynę, dwa pomieszczenia do
widzeń intymnych (!) i stołówkę. Na miejscu jest kaplica, sala telewizyjna, sprzęt do
ćwiczeń siłowych, stół do ping-ponga w wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz boisko do
koszykówki i siatkówki. Odział jest oddzielony od pozostałej części jednostki.
Więźniowie z niższymi wyrokami nie mają kontaktu z recydywistami. Budynek wygląda
bardzo przyjaźnie i nie przypomina „klasycznego” więzienia przynajmniej w klasycznym
jego rozumieniu.


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   29.12.08, 08:48     odpowiedz    
Organizacja i działalność współcześnie.


Obecnie jest to Zakład Karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W
zakładzie przebywa około 700 mężczyzn. Kary pozbawienia wolności odbywają tu
również więźniowie z wyrokami 25 lat pozbawienia wolności i dożywocia.
W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać ze świetlic, biblioteki oraz pracowni
artystycznej. Wydają gazetkę więzienną „Za Żelazną Bramą”. Pola spacerowe
umożliwiają grę w siatkówkę i koszykówkę. Na terenie zakładu jest również sala
gimnastyczna. Miejsce kultu religijnego pełni kaplica więzienna.

W zakładzie realizuje się nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz
zasadniczej szkoły zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej
gastronomii.
Skazani zatrudnieni są przy pracach porządkowych i pomocniczych również u
okolicznych przedsiębiorców za co są wynagradzani.


W tym miejscu uprzejmie dziękuję Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie Panu
Kazimierzowi Bogusławskiemu za wyrażenie zgody na moją wizytę i wykonanie zdjęć.
Szczególnie dziękuję Panu Włodzimierzowi Danek za oprowadzenie po terenie zakładu i
przekazaniu cennych informacji na temat historii placówki.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   29.12.08, 08:49     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   29.12.08, 21:22     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   29.12.08, 21:26     odpowiedz    
Pomyłkowo poniżej wstawiłem 2x tą samą fotografię.

  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   01.01.09, 22:42     odpowiedz    
Cela izolacyjna, potocznie nazywana izolatką. Stół, łóżko, przymocowane są na stałe.

  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   03.01.09, 19:13     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   03.01.09, 19:15     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   06.01.09, 08:32     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   06.01.09, 08:35     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   06.01.09, 08:37     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   06.01.09, 08:38     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   07.01.09, 19:45     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   09.01.09, 11:04     odpowiedz    
I na koniec wątku o Zakładzie Karnym trzy ostatnie zdjęcia.

1. Kraty w oknie w odbiciu podłogi! Po prawej i po lewej cele. Moje ulubione zdjęcie z
więzienia.
2. Ja zapięty w pas bezpieczeństwa - jakie poświęcenie!
3. Kajdany na ręce i nogi - prawdopodobnie z końca XIX wieku.

Za jakiś czas umieszczę w wątku prezentowane już zdjęcia z Koronowa ( cmentarz,
mosty, Brdę) aby wszystkie były w jednym miejscu.  Re: Zakład Karny w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 21:45     odpowiedz    


  Kirkut w Koronowie.
   maciej_kulesza   12.01.09, 21:48     odpowiedz    


  Re: Kirkut w Koronowie.
   maciej_kulesza   12.01.09, 21:50     odpowiedz    


  Re: Kirkut w Koronowie.
   elementnaplywowy   22.09.09, 19:07     odpowiedz    
Maciej miał lepsze warunki,nie było takich zarośli.
Mimo "opieki" szkoły podstawowej,widzimy skutki.

  Re: Kirkut w Koronowie.
   azzurro666   22.09.09, 21:23     odpowiedz    
Masz elementarną rację elemencienapływowy. Wykarczowanie zarośli nie jest
sprawą, która wymaga wysokich nakładów. Zdecydowanie brakuje dla tego miejsca
gospodarza. Młodzież szkolna może jedynie zagrabić i uporzadkować wykarczowany
teren. Myślę, że jest to zadanie dla gminy [chyba nie takiej biednej]. Panie
burmistrzu czas na decyzje!
Przy okazji pozwolę sobie na pokazanie moich zdjęć z tego miejsca:
www.sztetl.org.pl/?a=showVideo&id=334

  Re: Kirkut w Koronowie.
   elementnaplywowy   22.10.09, 21:29     odpowiedz    


  Re: Kirkut w Koronowie.
   maciej_kulesza   16.08.10, 12:05     odpowiedz    
Cmentarz żydowski w Koronowie to wyjątkowe miejsce. Warto się zatrzymać i
obejrzeć macewy.
Niewielki cmentarz po koronowskich Żydach, założony został w 1817 roku i
zlokalizowany na niewielkim wzniesieniu nad pradoliną Brdy, przy obecnej ul.
Kolejowej, tuż przy moście kolejowym przez Brdę.
Do dnia dzisiejszego przetrwało kilkadziesiąt nagrobków i resztki starego,
ceglanego muru z bramą z 1935 roku. W ostatnim czasie zniszczony fragment muru
przy bramie głównej został odbudowany. Widoczne są również betonowe podstawy
zniszczonych grobowców.
Większość macew pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. O cmentarz dbają władze
miasta i lokalna społeczność. Krzaki i porosty są regularnie wycinane.
Nekropolia jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/241/90.

  Re: Kirkut w Koronowie.
   maciej_kulesza   16.08.10, 12:07     odpowiedz    


  Most kolejki wąskotorowej.
   maciej_kulesza   12.01.09, 21:56     odpowiedz    


  Jaz przelewowy na Brdzie powyżej elekt. w Samocią
   maciej_kulesza   12.01.09, 21:59     odpowiedz    


  Eletrownia Koronowo w Samociążku.
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:04     odpowiedz    


  Brda w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:06     odpowiedz    


  Młyn nad Brdą.
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:07     odpowiedz    


  Skok kajakiem przez jaz w Koronowie.
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:09     odpowiedz    


  Mosty i wiadukt w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:11     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukt w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:12     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukt w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:14     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:15     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:17     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   jaandrz   23.09.09, 18:01     odpowiedz    
Most kolejki wąskotorowej z 1895 roku pod Koronowem niedaleko oczyszczalni scieków.
Już po zrobieniu fotek zauważyłem że Maciej sfotografował ten most wczesną wiosną.
Wklejam parę fotek zrobionych teraz wczesną jesienią. Bujna roslinność i drzewa
praktycznie uniemożliwiają zrobienie zdjęcia całego mostu. Może byłoby trochę lepiej
gdybym miał wysokie kalosze. W końcu znalazłem w miare dostępną dróżkę na dół (fot.).
Na dole gąszcz i bagnisko.

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   jaandrz   23.09.09, 18:02     odpowiedz    
Jeszcze widok Koronowa.

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   23.09.09, 20:47     odpowiedz    
Fajne zdjęcia. A ja byłem na wieży tej w głębi. :))

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   elementnaplywowy   23.09.09, 21:32     odpowiedz    
OOO! Plagiat.(żart)
Wyprzedziłeś mnie,mam prawie takie samo ujęcie z ul. Tucholskiej.
Chciałem je dzisiaj wstawić.
Pozdrawiam.

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   jaandrz   23.09.09, 23:17     odpowiedz    
Wstawiaj śmiało. Tak mnie się wydaje, że w tym forum nie tylko ważne jest CO
sfotografowano ale i JAK. JAK tzn z jakiego punktu, światło, jakie zdjęcie robi wrażenie
itd., itd., itd. Po to jest w końcu to forum, chyba?

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   elementnaplywowy   24.09.09, 19:55     odpowiedz    
Jak jaandrz zasugerował ,dla porównania wstawiam zdjęcie wykonane prawie z tego
samego punktu.

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   24.09.09, 20:59     odpowiedz    
I to jest poprawne zdjęcie. :))

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   jaandrz   24.09.09, 22:32     odpowiedz    
Co miałeś na myśli pisząc "I to jest poprawne zdjęcie"?

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:19     odpowiedz    


  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   luka_4   12.07.12, 18:49     odpowiedz    

--
Lucyna

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   luka_4   19.03.13, 10:50     odpowiedz    

--
Lucyna

  Re: Mosty i wiadukty w Koronowie
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:21     odpowiedz    


  Wiadukt kolejowy w Buszkowie.
   maciej_kulesza   12.01.09, 22:46     odpowiedz    
Wiadukt kolejowy kamienno - ceglany w Buszkowie, wybudowany w 1909 roku. Jest
przerzucony nad rzeką Krówką na trasie kolejowej Koronowo - Tuchola. Pod nim biegnie
krajowa droga nr 25 Bydgoszcz - Człuchów.

Wyjątkowo malowniczy. Mocno zarośniety przez drzewa odkrywa swoje piękno dopiero
jesienią. Z mostu piękny widok na okolicę.

Przypomina akwedukt...

  Re: Wiadukt kolejowy w Buszkowie.
   maciej_kulesza   15.01.09, 09:11     odpowiedz    
Widok z wiaduktu kolejowego w Buszkowie.

  Re: Kirkut w Koronowie.
   elementnaplywowy   21.04.10, 20:18     odpowiedz    
Skandal!!!
Władze Koronowa nie dosyć że zapomniały o dbaniu o Kirkut,
to zezwoliły na urządzenie wysypiska gruzu tuż za ogrodzeniem.
Nie oszczędzono także fragmentu muru przy wejściu.
Chaszcze między nagrobkami,cegły tuż za wejściem,gruzowisko za płotem...
Piękna wizytówka...
Chyba KTOŚ zapomniał o deklaracji dbania o to miejsce :(
--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Zakład Karny w Koronowie
   elementnaplywowy   21.09.09, 21:57     odpowiedz    


  Re: Zakład Karny w Koronowie
   elementnaplywowy   25.09.09, 23:02     odpowiedz    


  Re: Koronowo.
   azzurro666   01.03.09, 22:54     odpowiedz    


  Re: Koronowo.
   azzurro666   01.03.09, 23:09     odpowiedz    


  Re: Koronowo.
   azzurro666   03.03.09, 21:12     odpowiedz    


  Re: Koronowo.
   azzurro666   03.03.09, 21:21     odpowiedz    


  Re: Koronowo.
   elementnaplywowy   05.09.09, 00:35     odpowiedz    
Po 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej należałoby przypomnieć też miejsca
w których organizowano ośrodki OPORU!!!

  Byszewo koło Koronowa
   elementnaplywowy   08.09.09, 21:09     odpowiedz    
Wieś położona około 9 km na zachód od Koronowa w rynnie jezior byszewskich.
To tu cystersi osiedli w A.D. 1256 w klasztorze ufundowanym przez Mikołaja Zbrożka.
To tu miało powstać miasto (w 1286r. cystersi uzyskali prawo lokacji) tylko nie
przyznali się że w 1283r. Krzyżacy kilka razy zniszczyli klasztor.
W 1288r. cystersi przenieśli się do pobliskiej wsi Smeysche (Koronowo) i tam
zrealizowali plan budowy miasta.
Kościół we wsi początkowo był pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii(do dziś
Sanktuarium Maryjne) obecnie pod wezwaniem Św. Trójcy.
Obecna nazwa istnieje od 1920 roku,historyczne nazwy to
Byssewa,Bissevia,Byshovia(XIII-XVI wiek.Byszowa,Byszewa,(XVII-XVIII wiek).

Zdjęcia zrobione w zeszłym roku ale od niedawna jestem na FORUM.
Pozdrawiam.

  Re: Byszewo koło Koronowa
   luka_4   12.11.12, 14:25     odpowiedz    

--
Lucyna

  Byszewo koło Koronowa
   elementnaplywowy   08.09.09, 21:11     odpowiedz    
Dalsze zdjęcia

  Re: Byszewo koło Koronowa
   maciej_kulesza   09.09.09, 00:43     odpowiedz    
To, że zdjęcia pochodzą z wcześniejszych lat nic nie szkodzi. Zaznacz zawsze
kiedy wykonano zdjęcie jeśli okres między wykonaniem, a publikacją jest dłuższy.
Zawsze pozostanie dla potomnych informacja. :))

Śmiało wklejaj się.

  Koronowo Synagoga
   elementnaplywowy   12.09.09, 20:43     odpowiedz    


  Koronowo Synagoga
   elementnaplywowy   12.09.09, 20:44     odpowiedz    


  Re: Koronowo Synagoga
   azzurro666   13.09.09, 15:28     odpowiedz    
Shalom! No to doczekaliśmy się kolejnego ambasadora, tym razem miasta Koronowa.
Naprawdę bardzo to cieszy. W Koronowie jest naprawdę bardzo wiele ciekawego do
pokazania, a wątek spadał na na dół.Czekamy na kolejną dawkę zdjęć z Koronowa i
jego pięknych okolic.

  Re: Koronowo Synagoga
   elementnaplywowy   13.09.09, 21:54     odpowiedz    
Shalom od ambasadora.
Synagoga niszczeje,dookoła śmietnisko,śmierdzi,BANK SPÓŁDZIELCZY się remontuje i
z baraków budowlańców,których próbowałem nie uchwycić wysypuje się to i owo.
A przewody,które zauważyłeś na fotach to między innymi doprowadzenie
elektryfikacji do baraków,szkoda że nie poszła za tym OŚWIATA...
Pozdrawiam.

  Re: Byszewo koło Koronowa
   fotoart1   14.09.09, 09:31     odpowiedz    
Cieszę się ogromnie, że mogłam zobaczyć tutaj fotki z Byszewa:) Kiedyś bywałam
tam dość często. Zresztą tak bardzo zauroczyła mnie byszewska świątynia, że na
studiach pisałam na jej temat pracę seminaryjną i zrobiłam tam sesję fotograficzną:)
Polecam:
www.art1.friko.pl/artykul5.html#100
--
"Gdyby tak można sfotografować nasze sny!"
Moja strona z fotkami: www.fotoart1.friko.pl

  Nowa Rzeźnia w Koronowie
   elementnaplywowy   16.09.09, 21:26     odpowiedz    
Ewolucje,Rewolucje.
Powstałe w 1907 roku budynki przystosowane do obróbki lnu,tak zwana
"ROSZARNIA",działające także w trakcie II WOJNY ŚWIATOWEJ w trakcie następnych
przekształceń różne etapy.
Od wspomnianej powyżej ROSZARNI w następnym były ubojnią zwierząt rzeźnych,RZEŹNIA.
Było to w okresie lat 60-tych do 90-tych.
Przypuszczalnie w latach 1997-1998 kompleks został zamknięty.

Po paru latach ktoś w końcu doszedł do wniosku,że można wykorzystać to dobro.
Zakończyło się to powstaniem NOWEJ RZEŹNI.
Siedzibę znalazły tu między innymi Bank Spółdzielczy(filia),Market GS-u,Apteka i
inne punkty usługowo-handlowe.

Zobaczymy co z tego wyniknie...

  Nowa Rzeźnia w Koronowie
   elementnaplywowy   16.09.09, 21:27     odpowiedz    


  Diabelski Młyn
   elementnaplywowy   19.09.09, 20:25     odpowiedz    
Wybudowany około 1800 roku młyn wodny,działał jeszcze po II Wojnie Światowej.
Konstrukcja szkieletowa,szachulcowa z wypełnieniami ceglanymi.
Ocalało koło o średnicy 9 metrów.
Wyżej znajduje się spiętrzenie,które umożliwiało płynną pracę młyna.
W Koronowie strumień zasilający młyn zwany jest "SALNICĄ".

  Re: Diabelski Młyn
   elementnaplywowy   19.09.09, 21:02     odpowiedz    


  Re: Diabelski Młyn
   elementnaplywowy   20.09.09, 20:54     odpowiedz    


  Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   26.09.09, 22:01     odpowiedz    
Bydgoszcz ma swoją odsłonę pod tytułem "dawniej i dziś".
Czas na Koronowo.


  Re: Koronowo dawniej i dziś
   azzurro666   26.09.09, 22:21     odpowiedz    
Brawo za porównania! Zadziwiasz mnie, naprawdę dobra robota.

  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   28.09.09, 00:03     odpowiedz    


  Re: Koronowo dawniej i dziś
   fotoart1   28.09.09, 09:08     odpowiedz    
Super pomysł, świetne ujęcia, fajne fotki:) Gratuluję i zachęcam do dalszej pracy!
Bardzo lubię Koronowo i od dawna jestem z nim dość mocno związana. Kiedyś
bywałam tam od czasu do czasu, ale ostatnio jakoś nie było mi po drodze...
Pozdrawiam serdecznie!
--
"Gdyby tak można sfotografować nasze sny!"
Moja strona z fotkami: www.fotoart1.friko.pl

  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   28.09.09, 23:51     odpowiedz    


  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   29.09.09, 21:56     odpowiedz    
W międzywojniu Koszary.
Po II Wojnie Światowej "UBOGI DOM" w potocznym języku koronowskim(dom socjalny).
Teraz RUINA.

  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   30.09.09, 22:20     odpowiedz    


  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   01.10.09, 19:57     odpowiedz    


  Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   03.10.09, 20:29     odpowiedz    
Wczoraj jeszcze było znośnie.
Pojawiła się tęcza nad Koronowem.
A dzisiaj...

  Re: Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   20.11.09, 22:57     odpowiedz    
Słońce dziś poświeciło,a ja cały dzień w pracy...
Znalazłem zdjęcia z lipca...

  Re: Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   28.03.10, 01:26     odpowiedz    

--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   15.04.10, 21:50     odpowiedz    

--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   24.04.10, 14:23     odpowiedz    

--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Niebo nad Koronowem
   elementnaplywowy   21.05.10, 22:49     odpowiedz    

--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   06.10.09, 19:40     odpowiedz    


  Stary cmentarz ewangelicki
   elementnaplywowy   07.10.09, 19:58     odpowiedz    
W parku Grabina przy tak zwanych "schódkach" do Starego Dworu znajduje się
stary,zaniedbany(tak jak Żydowski)cmentarz poniemiecki(ewangelicki).
Używany do początku II Wojny Światowej.


  Re: Stary cmentarz ewangelicki
   elementnaplywowy   08.10.09, 20:22     odpowiedz    


  Re: Stary cmentarz ewangelicki
   elementnaplywowy   02.11.09, 20:54     odpowiedz    


  Re: Stary cmentarz ewangelicki
   elementnaplywowy   03.11.09, 20:07     odpowiedz    


  Re: Koronowo dawniej i dziś
   elementnaplywowy   12.10.09, 19:52     odpowiedz    


  Dworzec Kolejowy w Koronowie
   elementnaplywowy   14.10.09, 19:21     odpowiedz    
Następny obiekt w Koronowie, który nie służy do celów do, których jest stworzony.
Pociągi osobowe odchodziły ze stacyjki jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.


  Kościół Św.
   elementnaplywowy   15.10.09, 23:02     odpowiedz    


  Re: Kościół Św. Andrzeja
   elementnaplywowy   15.10.09, 23:03     odpowiedz    


  Re: Kościół Św. Andrzeja
   elementnaplywowy   02.04.10, 22:04     odpowiedz    

--
SZUWARY,SZUWARY !!!

  Re: Dworzec Kolejowy w Koronowie
   azzurro666   29.10.09, 00:51     odpowiedz    
Wielki żal pozostaje, że obecne pokolenia nie mogą sie cieszyć kolejką
wąskotorową która do lat 60-tych woziła pasażerów na trasie Bydgoszcz-Koronowo.
Najczęściej komentowane zdjęcia

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd