FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Zalew Koronowski

Autor: jaandrz Data: 25.03.09, 14:15
Niewielu mieszkańców Koronowa i okolic wie skąd wzięła się nazwa jednej z
ważniejszych ulic tego miasta, ulica Pomianowskiego. Otóż pełna nazwa brzmi: ulica Prof.
Karola Pomianowskiego i została nadana na cześć głównego twórcy koncepcji i projektu
wstępnego budowy stopnia wodnego na rzece Brdzie. Gdy w 1928/29 roku Pomorska
Elektrownia Krajowa ?Gródek? budowała wg. projektu prof. Pomianowskiego swój drugi
zakład wodny w Żurze na rzece Wdzie, profesor Pomianowski podjął się również
opracowania koncepcji stopnia wodnego w Koronowie na rzece Brdzie. Pierwszy projekt,
nad którym prace trwały w latach 1929-1932 został oceniony przez Szwajcarskie Biuro
Elektryfikacyjne ?Motor - Columbus Gesellschaft? w Badenie, w którym wicedyrektorem
ds.
wodnych był inż. Karol Brodowski. Opinia brzmiała nadzwyczaj pozytywnie. Projekt
przewidywał usytuowanie zapory w odległości 5 km na północny zachód od miasta
Koronowo, powyżej wsi Olszewka, a więc także powyżej ujścia potoku Kręgiel do Brdy i
wymagał budowy drugiej małej zapory na tymże potoku blisko jego ujścia. Przewidywano
spiętrzenie rzeki w łańcuch ośmiu kaskad: Mylof, Uboga, Kiełpin, Jezioro Szpitalne,
Koronowo, Tryszczyn, Smukała i Opławiec. Piętrzenie na głównej zaporze miało wynosić
18 m tj. do rzędnej 80 m npm. Miasto Koronowo leży na rzędnej 60 m npm. Genialnym
pomysłem profesora było wykorzystanie równoległego do rzeki Brdy łańcucha jezior
polodowcowych tj. od Jeziora Lipkusz do Jeziora Białego na trasie długości 10 km, przez
co oszczędzono koszt sztucznego kanału o tej samej długości. Podstawą tego projektu
było geologiczne rozpoznanie terenu przez prof. Halickiego z Państwowego Instytutu
Geologicznego (1932 r.). Z powodu kryzysu gospodarczego i dużego zadłużenia
Pomorskiej Elektrowni ?Gródek? odstąpiono od realizacji tego projektu. Dopiero w 1946
roku Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego zleciło ponownie profesorowi
Pomianowskiemu i inż. Hoffmanowi opracowanie zaniechanego projektu. Charakterystyka
zmian w projekcie był większy rozmach - np. zatopienie wioski Olszewka oraz
zwiększenie spadu do 31,5 metrów brutto do rzędnej piętrzenia na zaporze w
Pieczyskach 81,5 m np.m. Jednak dopiero w 1953 roku wydano ostateczną decyzje
zatwierdzającą budowę stopnia i wprowadzenie inwestycji do Narodowego Planu
Inwestycji na rok 1956. Wykonanie dokumentacji technicznej i roboczej zlecono
Warszawskiemu Biuru Projektów Energetycznych ?Energoprojekt? Głównym projektantem
był inż. Józef Dębowski. Z dniem 1 kwietnia 1956 została powołana Dyrekcja
Inwestycyjna budowy stopnia pod nazwą ?Elektrownia Koronowo w budowie? z siedzibą
w Koronowie. Budowa trwała do roku 1960 i pod koniec jej realizacji dokonano rozbiórki
zabudowań i gospodarstw znajdujących się na ternie zbiornika i przesiedlono ich
mieszkańców (głównie wsi Olszewka). Od dnia 1 czerwca 1960 roku rozpoczęto
spiętrzanie zbiornika, które zostało przeprowadzone w 4 etapach, a ostateczny poziom
spiętrzenia osiągnięto 30 listopada 1960 roku, po czym zarządzony został rozruch
elektrowni w Samociążku. Do eksploatacji elektrownia Koronowo została oddana 4 marca
1961 roku.

Zalew Koronowski - jaandrz 25.03.09, 14:15    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 25.03.09, 18:06    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - maciej_kulesza 25.03.09, 18:42    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - jaandrz 28.03.09, 23:35    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - jaandrz 13.05.09, 19:40    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - maciej_kulesza 13.05.09, 22:06    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - jaandrz 25.05.09, 00:30    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - kazan41 28.05.09, 20:58    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - jaandrz 28.05.09, 22:44    
Re: Zalew Koronowski - Kanał Lateralny - jaandrz 28.05.09, 22:46    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 01.06.09, 18:34    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 01.06.09, 22:42    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 04.06.09, 15:57    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.06.09, 14:07    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 18.06.09, 22:27    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 23.06.09, 15:39    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 03.07.09, 21:18    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 07.07.09, 10:18    
Prom - niteza 22.06.11, 00:28    
Re: Zalew Koronowski - sikor102 21.06.09, 21:36    
Re: Zalew Koronowski - Praca bobrów - luka_4 22.02.11, 11:09    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 22.02.11, 22:24    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 25.02.11, 22:09    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 03.03.11, 21:20    
Re: Zalew Koronowski - w46 04.03.11, 22:38    
Re: Zalew Koronowski - w46 06.03.11, 09:44    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 23.06.09, 12:22    
Re: Zalew Koronowski - maciej_kulesza 23.06.09, 12:55    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 23.06.09, 14:27    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.07.09, 11:46    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 15.07.09, 12:10    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 17.07.09, 12:55    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 21.07.09, 19:50    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.09.09, 14:50    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 09.09.09, 20:24    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 09.09.09, 20:25    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.09.09, 21:25    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 11.09.09, 13:42    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 18.09.09, 13:33    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 21.09.09, 13:56    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 24.09.09, 13:30    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 28.09.09, 19:42    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 29.09.09, 21:49    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 01.10.09, 21:24    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 02.10.09, 19:44    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 06.10.09, 15:21    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 14.10.09, 21:22    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 14.10.09, 21:37    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 21.10.09, 21:08    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 27.10.09, 13:04    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 03.11.09, 13:59    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 04.11.09, 16:45    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 05.11.09, 21:02    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 07.11.09, 20:09    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 07.01.10, 20:56    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 11.01.10, 20:07    
Re: Zalew Koronowski - niteza 17.01.11, 23:53    
Re: Zalew Koronowski latem - w46 25.01.11, 19:50    
Re: Zalew Koronowski latem - niteza 09.07.11, 00:50    
Re: Zalew Koronowski - niteza 08.02.11, 00:05    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 06.11.09, 20:00    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 12.11.09, 13:03    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 20.11.09, 20:00    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 27.11.09, 20:21    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 01.12.09, 14:22    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.12.09, 21:24    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 17.12.09, 21:27    
Re: Zalew Koronowski - marburczyk 17.02.10, 13:43    
Re: Zalew Koronowski - niteza 16.01.11, 23:17    
Re: Zalew Koronowski - niteza 08.02.11, 00:03    
Re: Zalew Koronowski - w46 12.02.11, 23:41    
Re: Zalew Koronowski - niteza 22.06.11, 00:46    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 01.07.11, 16:33    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 02.07.11, 10:24    
Re: Zalew Koronowski - w46 04.07.11, 14:18    
Re: Zalew Koronowski - w46 07.07.11, 07:26    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 08.07.11, 20:01    
Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - jaandrz 30.09.09, 18:34    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - jaandrz 30.09.09, 18:36    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - jaandrz 30.09.09, 18:37    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - jaandrz 30.09.09, 18:38    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - maciej_kulesza 30.09.09, 20:31    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - elementnaplywowy 01.10.09, 20:17    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - elementnaplywowy 01.10.09, 22:27    
Re: Krokodyle na Zalewie Koronowskim!! - kazan41 02.10.09, 10:43    
Zalew Koronowski - ostatnia niedziela - jaandrz 13.10.09, 17:34    
Re: Zalew Koronowski - ostatnia niedziela - jaandrz 13.10.09, 17:35    
Re: Zalew Koronowski - ostatnia niedziela - jaandrz 13.10.09, 17:36    
Zalew Koronowski - w lutym. - kazan41 09.02.10, 13:48    
Re: Zalew Koronowski - w lutym. - kazan41 10.02.10, 21:22    
Re: Zalew Koronowski - w marcu - elementnaplywowy 02.04.10, 21:32    
Re: Zalew Koronowski - w marcu - elementnaplywowy 05.04.10, 18:39    
Zalew Koronowski - w kwietniu - elementnaplywowy 25.04.10, 23:51    
Zalew Koronowski - Sokole Kuźnica - elementnaplywowy 28.04.10, 20:57    
Re: Zalew Koronowski - Samociążek - kazan41 01.05.10, 13:32    
Zalew Koronowski - Ptasia Wyspa - elementnaplywowy 03.05.10, 20:51    
Zalew Koronowski - Krówka Leśna - elementnaplywowy 06.05.10, 23:51    
Re: Zalew Koronowski - Sokole Kuźnica - elementnaplywowy 12.05.10, 22:07    
Re: Zalew Koronowski - Przeprawa Promowa - elementnaplywowy 17.05.10, 22:36    
Zalew Koronowski - jaandrz 21.06.10, 17:26    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd