FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Zalew Koronowski

Autor: jaandrz Data: 25.03.09, 14:15
Niewielu mieszkańców Koronowa i okolic wie skąd wzięła się nazwa jednej z
ważniejszych ulic tego miasta, ulica Pomianowskiego. Otóż pełna nazwa brzmi: ulica Prof.
Karola Pomianowskiego i została nadana na cześć głównego twórcy koncepcji i projektu
wstępnego budowy stopnia wodnego na rzece Brdzie. Gdy w 1928/29 roku Pomorska
Elektrownia Krajowa ?Gródek? budowała wg. projektu prof. Pomianowskiego swój drugi
zakład wodny w Żurze na rzece Wdzie, profesor Pomianowski podjął się również
opracowania koncepcji stopnia wodnego w Koronowie na rzece Brdzie. Pierwszy projekt,
nad którym prace trwały w latach 1929-1932 został oceniony przez Szwajcarskie Biuro
Elektryfikacyjne ?Motor - Columbus Gesellschaft? w Badenie, w którym wicedyrektorem
ds.
wodnych był inż. Karol Brodowski. Opinia brzmiała nadzwyczaj pozytywnie. Projekt
przewidywał usytuowanie zapory w odległości 5 km na północny zachód od miasta
Koronowo, powyżej wsi Olszewka, a więc także powyżej ujścia potoku Kręgiel do Brdy i
wymagał budowy drugiej małej zapory na tymże potoku blisko jego ujścia. Przewidywano
spiętrzenie rzeki w łańcuch ośmiu kaskad: Mylof, Uboga, Kiełpin, Jezioro Szpitalne,
Koronowo, Tryszczyn, Smukała i Opławiec. Piętrzenie na głównej zaporze miało wynosić
18 m tj. do rzędnej 80 m npm. Miasto Koronowo leży na rzędnej 60 m npm. Genialnym
pomysłem profesora było wykorzystanie równoległego do rzeki Brdy łańcucha jezior
polodowcowych tj. od Jeziora Lipkusz do Jeziora Białego na trasie długości 10 km, przez
co oszczędzono koszt sztucznego kanału o tej samej długości. Podstawą tego projektu
było geologiczne rozpoznanie terenu przez prof. Halickiego z Państwowego Instytutu
Geologicznego (1932 r.). Z powodu kryzysu gospodarczego i dużego zadłużenia
Pomorskiej Elektrowni ?Gródek? odstąpiono od realizacji tego projektu. Dopiero w 1946
roku Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego zleciło ponownie profesorowi
Pomianowskiemu i inż. Hoffmanowi opracowanie zaniechanego projektu. Charakterystyka
zmian w projekcie był większy rozmach - np. zatopienie wioski Olszewka oraz
zwiększenie spadu do 31,5 metrów brutto do rzędnej piętrzenia na zaporze w
Pieczyskach 81,5 m np.m. Jednak dopiero w 1953 roku wydano ostateczną decyzje
zatwierdzającą budowę stopnia i wprowadzenie inwestycji do Narodowego Planu
Inwestycji na rok 1956. Wykonanie dokumentacji technicznej i roboczej zlecono
Warszawskiemu Biuru Projektów Energetycznych ?Energoprojekt? Głównym projektantem
był inż. Józef Dębowski. Z dniem 1 kwietnia 1956 została powołana Dyrekcja
Inwestycyjna budowy stopnia pod nazwą ?Elektrownia Koronowo w budowie? z siedzibą
w Koronowie. Budowa trwała do roku 1960 i pod koniec jej realizacji dokonano rozbiórki
zabudowań i gospodarstw znajdujących się na ternie zbiornika i przesiedlono ich
mieszkańców (głównie wsi Olszewka). Od dnia 1 czerwca 1960 roku rozpoczęto
spiętrzanie zbiornika, które zostało przeprowadzone w 4 etapach, a ostateczny poziom
spiętrzenia osiągnięto 30 listopada 1960 roku, po czym zarządzony został rozruch
elektrowni w Samociążku. Do eksploatacji elektrownia Koronowo została oddana 4 marca
1961 roku.

Zalew Koronowski - kolejny weekend - jaandrz 28.06.10, 20:15    
Re: Zalew Koronowski - kolejny weekend - jaandrz 28.06.10, 20:15    
Zalew Koronowski zimą - niteza 01.03.12, 15:41    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 14.03.12, 13:33    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 16.03.12, 09:45    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 22.03.12, 09:49    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 26.03.12, 15:21    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 21.05.12, 17:25    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 21.07.12, 19:03    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 13.08.12, 12:16    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 03.10.12, 09:15    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 09.10.12, 15:16    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 12.10.12, 14:45    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 21.06.13, 11:48    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 12.09.13, 10:08    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 27.09.13, 18:30    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 18.01.14, 19:30    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 28.01.14, 13:29    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 14.02.14, 22:23    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 24.02.14, 19:43    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 27.02.14, 16:33    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 01.03.14, 19:08    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 27.03.14, 10:28    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 18.06.14, 08:01    
Oj, zjadłoby się coś... - niteza 06.08.12, 23:41    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 12.09.10, 23:14    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 09.07.11, 21:46    
samociążek - kr88 01.08.10, 21:58    
Re: samociążek - kr88 01.08.10, 22:03    
Krzywe kolano - jaandrz 17.08.10, 09:49    
Wrzesień 2010 - kr88 19.09.10, 00:17    
Re: Wrzesień 2010 - kr88 19.09.10, 00:21    
Re: Wrzesień 2010 - kr88 19.09.10, 00:24    
Zła strona - kr88 19.09.10, 00:27    
Re: Wrzesień 2010 - elementnaplywowy 22.09.10, 22:13    
Re: Wrzesień 2010 - elementnaplywowy 23.09.10, 23:18    
Prom Koronowo przez Zalew Koronowski - maciej_kulesza 27.08.10, 15:00    
Re: Prom Koronowo przez Zalew Koronowski - maciej_kulesza 27.08.10, 15:01    
Re: Prom Koronowo przez Zalew Koronowski - maciej_kulesza 27.08.10, 15:02    
Re: Prom Koronowo przez Zalew Koronowski - maciej_kulesza 27.08.10, 15:10    
Re: Zalew Koronowski - sikor102 24.09.10, 21:45    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 09.10.10, 23:15    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 19.10.10, 12:56    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 22.10.10, 23:52    
Re: Zalew Koronowski - spokój - luka_4 06.03.11, 16:28    
Re: Zalew Koronowski - w46 06.03.11, 21:20    
Re: Samociążek - luka_4 10.03.11, 15:33    
Zalew Koronowski - przedwiośnie - jaandrz 11.03.11, 21:00    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 19.03.11, 11:21    
Re: Kanał Lateralny - luka_4 18.03.14, 17:05    
Re: Kanał Lateralny - luka_4 21.03.14, 22:07    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 19.03.11, 20:41    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 19.03.11, 23:52    
Re: Zalew Koronowski - w46 21.03.11, 09:58    
Re: Zalew Koronowski - w46 22.03.11, 17:28    
Re: Zalew Koronowski - w46 28.03.11, 13:57    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 29.03.11, 21:39    
Re: Zalew Koronowski - w46 30.03.11, 23:33    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 01.04.11, 15:56    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 01.04.11, 22:48    
Re: Zalew Koronowski - w46 03.04.11, 00:09    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 06.04.11, 18:28    
Re: Zalew Koronowski - w46 14.04.11, 23:40    
Re: Zalew Koronowski - w46 15.04.11, 23:06    
Re: Zalew Koronowski - w46 17.04.11, 14:48    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 22.04.11, 16:47    
Zalew Koronowski wiosną - niteza 23.04.11, 11:28    
Re: Zalew Koronowski - w46 25.04.11, 12:06    
Re: Zalew Koronowski - w46 01.05.11, 22:46    
Re: Zalew Koronowski - w46 04.05.11, 21:52    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 05.05.11, 22:35    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 06.05.11, 19:21    
Re: Zalew Koronowski - w46 07.05.11, 10:26    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 08.05.11, 09:40    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 10.05.11, 21:52    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 11.05.11, 13:01    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 13.05.11, 22:00    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 23.05.11, 21:39    
Re: Zalew Koronowski - kazan41 01.06.11, 21:41    
Re: Zalew Koronowski - w46 03.06.11, 20:34    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 14.06.11, 23:05    
Re: Kanał Lateralny - w46 18.06.11, 20:22    
Zalew Koronowski - kazan41 12.07.11, 13:42    
Re: Zalew Koronowski - w46 16.07.11, 22:31    
Re: Zalew Koronowski - w46 18.07.11, 22:41    
Re: Zalew Koronowski - w46 20.07.11, 21:46    
Re: Zalew Koronowski - w46 22.07.11, 10:54    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 29.07.11, 08:53    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 04.08.11, 13:51    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 05.08.11, 09:57    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 05.08.11, 18:46    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 06.08.11, 11:21    
Re: Zalew Koronowski - niteza 07.08.11, 23:48    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 06.08.11, 21:55    
Re: Zalew Koronowski - niteza 07.08.11, 23:42    
Re: Zalew Koronowski - niteza 07.08.11, 23:54    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 08.08.11, 21:13    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 09.08.11, 10:29    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 10.08.11, 08:14    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 11.08.11, 09:18    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd