FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Zalew Koronowski

Autor: jaandrz Data: 25.03.09, 14:15
Niewielu mieszkańców Koronowa i okolic wie skąd wzięła się nazwa jednej z
ważniejszych ulic tego miasta, ulica Pomianowskiego. Otóż pełna nazwa brzmi: ulica Prof.
Karola Pomianowskiego i została nadana na cześć głównego twórcy koncepcji i projektu
wstępnego budowy stopnia wodnego na rzece Brdzie. Gdy w 1928/29 roku Pomorska
Elektrownia Krajowa ?Gródek? budowała wg. projektu prof. Pomianowskiego swój drugi
zakład wodny w Żurze na rzece Wdzie, profesor Pomianowski podjął się również
opracowania koncepcji stopnia wodnego w Koronowie na rzece Brdzie. Pierwszy projekt,
nad którym prace trwały w latach 1929-1932 został oceniony przez Szwajcarskie Biuro
Elektryfikacyjne ?Motor - Columbus Gesellschaft? w Badenie, w którym wicedyrektorem
ds.
wodnych był inż. Karol Brodowski. Opinia brzmiała nadzwyczaj pozytywnie. Projekt
przewidywał usytuowanie zapory w odległości 5 km na północny zachód od miasta
Koronowo, powyżej wsi Olszewka, a więc także powyżej ujścia potoku Kręgiel do Brdy i
wymagał budowy drugiej małej zapory na tymże potoku blisko jego ujścia. Przewidywano
spiętrzenie rzeki w łańcuch ośmiu kaskad: Mylof, Uboga, Kiełpin, Jezioro Szpitalne,
Koronowo, Tryszczyn, Smukała i Opławiec. Piętrzenie na głównej zaporze miało wynosić
18 m tj. do rzędnej 80 m npm. Miasto Koronowo leży na rzędnej 60 m npm. Genialnym
pomysłem profesora było wykorzystanie równoległego do rzeki Brdy łańcucha jezior
polodowcowych tj. od Jeziora Lipkusz do Jeziora Białego na trasie długości 10 km, przez
co oszczędzono koszt sztucznego kanału o tej samej długości. Podstawą tego projektu
było geologiczne rozpoznanie terenu przez prof. Halickiego z Państwowego Instytutu
Geologicznego (1932 r.). Z powodu kryzysu gospodarczego i dużego zadłużenia
Pomorskiej Elektrowni ?Gródek? odstąpiono od realizacji tego projektu. Dopiero w 1946
roku Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego zleciło ponownie profesorowi
Pomianowskiemu i inż. Hoffmanowi opracowanie zaniechanego projektu. Charakterystyka
zmian w projekcie był większy rozmach - np. zatopienie wioski Olszewka oraz
zwiększenie spadu do 31,5 metrów brutto do rzędnej piętrzenia na zaporze w
Pieczyskach 81,5 m np.m. Jednak dopiero w 1953 roku wydano ostateczną decyzje
zatwierdzającą budowę stopnia i wprowadzenie inwestycji do Narodowego Planu
Inwestycji na rok 1956. Wykonanie dokumentacji technicznej i roboczej zlecono
Warszawskiemu Biuru Projektów Energetycznych ?Energoprojekt? Głównym projektantem
był inż. Józef Dębowski. Z dniem 1 kwietnia 1956 została powołana Dyrekcja
Inwestycyjna budowy stopnia pod nazwą ?Elektrownia Koronowo w budowie? z siedzibą
w Koronowie. Budowa trwała do roku 1960 i pod koniec jej realizacji dokonano rozbiórki
zabudowań i gospodarstw znajdujących się na ternie zbiornika i przesiedlono ich
mieszkańców (głównie wsi Olszewka). Od dnia 1 czerwca 1960 roku rozpoczęto
spiętrzanie zbiornika, które zostało przeprowadzone w 4 etapach, a ostateczny poziom
spiętrzenia osiągnięto 30 listopada 1960 roku, po czym zarządzony został rozruch
elektrowni w Samociążku. Do eksploatacji elektrownia Koronowo została oddana 4 marca
1961 roku.

Re: Zalew Koronowski - fotoart1 12.08.11, 15:32    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 13.08.11, 09:00    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 15.08.11, 09:53    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 16.08.11, 11:08    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 18.08.11, 11:19    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 19.08.11, 11:16    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 20.08.11, 08:58    
Re: Zalew Koronowski - w46 22.08.11, 11:20    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 23.08.11, 08:04    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 24.08.11, 14:52    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 30.08.11, 22:30    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 31.08.11, 12:46    
Zalew Koronowski - niteza 07.09.11, 12:21    
W Pieczyskach - niteza 07.09.11, 12:24    
Re: W Pieczyskach - niteza 07.09.11, 12:28    
Re: Zalew Koronowski - w46 09.09.11, 15:39    
Re: Zalew Koronowski - w46 11.09.11, 10:53    
Re: Kanał Lateralny - w46 12.09.11, 22:57    
Re: Zalew Koronowski - niteza 22.09.12, 01:59    
Pieczyska - niteza 13.09.11, 00:37    
Pieczyska - niteza 13.09.11, 01:24    
Pieczyska - niteza 13.09.11, 01:26    
Pieczyska - niteza 13.09.11, 01:28    
Pieczyska - niteza 14.09.11, 23:01    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 00:54    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:01    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:04    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:07    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:11    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:14    
Pieczyska - niteza 15.09.11, 01:18    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 19.09.11, 15:06    
Re: Zalew Koronowski - elementnaplywowy 22.09.11, 22:27    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 24.09.11, 09:34    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 06.10.11, 16:56    
Październikowa sobota nad wodą - niteza 11.10.11, 22:24    
Październikowa sobota nad wodą - niteza 11.10.11, 22:26    
Październikowa sobota nad wodą - niteza 11.10.11, 22:47    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 19.10.11, 13:54    
Re: Pieczyska - adamjamband 28.07.15, 16:27    
Re: Zalew Koronowski - fotoprimo 21.10.11, 14:02    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 03.11.11, 23:24    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 12.11.11, 20:58    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 30.12.11, 21:28    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 04.01.12, 14:24    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 04.02.12, 13:16    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 09.02.12, 11:00    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 13.02.12, 13:47    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 16.02.12, 10:33    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 20.02.12, 14:33    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 22.02.12, 14:54    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 23.02.12, 13:13    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 25.02.12, 14:12    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 16.01.13, 10:46    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 17.01.13, 16:23    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 19.01.13, 10:31    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 27.06.14, 09:06    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 21.08.14, 09:34    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 21.08.14, 09:35    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 27.08.14, 08:06    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 02.09.14, 07:31    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 11.09.14, 11:22    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 12.09.14, 21:10    
Re: Zalew Koronowski - Pieczyska - luka_4 21.02.17, 11:41    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 10.12.12, 14:37    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 12.12.12, 12:33    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 26.01.13, 12:52    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 06.03.13, 23:28    
Re: Zalew Koronowski - luka_4 11.04.13, 09:21    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 14.08.12, 11:31    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 15.08.12, 12:08    
Re: Zalew Koronowski - niteza 16.08.12, 00:34    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 16.08.12, 12:02    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 17.08.12, 18:47    
Re: Zalew Koronowski - jaandrz 18.08.12, 09:07    
Re: Zalew Koronowski - niteza 21.08.13, 00:51    
Re: Zalew Koronowski - niteza 21.08.13, 00:54    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 18.08.12, 21:40    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 20.08.12, 08:31    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 21.08.12, 11:40    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 22.08.12, 11:02    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 25.08.12, 10:01    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 28.08.12, 20:51    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 29.08.12, 13:02    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 30.08.12, 14:07    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 31.08.12, 17:40    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 01.09.12, 20:15    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 03.09.12, 16:40    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 04.09.12, 14:50    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 05.09.12, 18:18    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 06.09.12, 19:06    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 07.09.12, 17:16    
Re: Zalew Koronowski - fotoart1 08.09.12, 18:28    
Re: Zalew Koronowski w stronę Zamrzenicy - luka_4 12.09.12, 16:19    
Zalew Koronowski - jaandrz 19.09.12, 16:05    
Re: Zalew Koronowski - niteza 22.09.12, 02:02    
Re: Zalew Koronowski - niteza 22.09.12, 02:03    
Re: Zalew Koronowski - niteza 19.10.12, 00:28    
Re: Zalew Koronowski - niteza 06.01.13, 20:25    
Re: Zalew Koronowski - niteza 06.01.13, 20:27    

Najczęściej komentowane zdjęcia

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd