FotoForum
Załóż konto »

Warszawa - galeria Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Konopczyńskiego 4 - dawna szkoła E.Konopczyńskiego

Autor: jokerka-1 Data: 09.10.15, 21:42
Emilian Konopczyński założył swoją szkołę w 1897 r. Obowiązywało w niej
nauczanie w języku rosyjskim. Przeważającą większość nauczycieli stanowili
jednak Polacy. Między innymi dlatego gimnazjum nie posiadało praw szkół
rządowych. Młodzież po ukończeniu sześciu klas musiała składać egzamin z całego
programu w szkołach rosyjskich. W wypadku szkoły Konopczyńskiego odbywały się
one aż w środkowej Rosji, w miejscowości Orzeł.
Gimnazjum mieściło się początkowo na ul. Składowej 3 (dzisiaj ul. Pankiewicza).
Po trzech latach została przeniesiona do pałacu Uruskich, przy ul. Aleksandria
34 (od 1907 r. ul. Kopernika).
Z powodu braku pełnych praw, konieczności zdawania w/w egzaminu,istniejącej
konkurencji, nabór był słaby i szkoła miała problemy finansowe.
W 1900 r. Konopczyński wynajął tylko część budynku na Sewerynowie. Gimnazjum
liczyło wówczas ok. 250 - 270 uczniów, uczących się w 7 klasach.
W roku szkolnym 1904/1905 liczba uczniów spadła nawet do ok. 130.
Sytuacja ta uległa zmianie na skutek wydarzeń z 1905 r. 28 stycznia, prawie
jednocześnie z robotnikami, zastrajkowała i wyszła na ulice młodzież szkolna,
domagając się przywrócenia języka polskiego w nauczaniu. 20 lutego 1905 r. w
czterech szkołach warszawskich, w tym w gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego,
rozpoczęto naukę w języku polskim. Inne szkoły zdecydowały się na taki krok
dopiero na jesieni 1905 r., gdy pozwoliły na to rosyjskie władze.
Rozpoczęcie nauki w języku polskim w lutym 1905 r., zmieniło sytuację gimnazjum
Konopczyńskiego. Do szkoły napłynęli nowi uczniowie. Na jesieni było ich już ok.
400.
W następnych latach ilość młodzieży uczącej się w gmachu na Sewerynowie stale rosła.
W roku szkolnym 1907/ 08 w 16 klasach uczyło się ok. 600 uczniów. Na potrzeby
szkoły Konopczyński wynajął w tym samym gmachu kolejne pomieszczenia: 7 sal
wykładowych, sale gimnastyczną, salę rysunkową, pracownię chemiczną, gabinet
fizyczny, szatnię i kilka pokojów kancelaryjnych.
Od 1906 r., w związku z poprawą sytuacji finansowej, E. Konopczyński przyjmował
do każdej klasy pewną ilość młodzieży niezamożnej, stosując dla niej system ulg
w opłatach. Zorganizowano, z pomocą rodziców, Towarzystwo Pomocy dla
Niezamożnych Uczniów. Pomagało ono m. in. zdolniejszym maturzystom w
uczęszczaniu do szkół wyższych. Takich stypendystów, aż do wybuchu I wojny
światowej, było po 6 - 7 w każdym roku. Młodzież studiowała w Krakowie, w
Pradze, we Lwowie, w Wiedniu, .... .
W szkole wprowadzono nowe zasady pedagogiczne: każda klasa miała swojego stałego
wychowawcę, zlikwidowano dany system kar, np. "kozę", zaczęto stosować nowe
metody: upomnienie wychowawcy, wezwanie rodziców, odesłanie ucznia do domu,
usunięcie na pewien czas i wreszcie usunięcie bezwzględne.
W szkole rozwijało się intensywne życie społeczne uczniów: powstawały kółka
samokształceniowe, obchodzono rocznice narodowe. Niektórzy z uczniów angażowali
się w działalność niepodległościową, np. późniejszy prezydent Warszawy - Stefan
Starzyński.
Kilka miesięcy po śmierci E. Konopczyńskiego, pojawił się na terenie szkoły
tajny skauting. Wkrótce powstała "trójka" - 3 Warszawska Drużyna Harcerska. W
czasie I wojny światowej przyjęła imię księcia Józefa Poniatowskiego.
Uczniowie zobowiązani byli uczęszczać na zajęcia w specjalnym mundurze z
czarnego sukna. Składał się on z bluzy, spodni, płaszcza oraz czapki.
Emilian Konopczyński, założyciel i właściciel szkoły zmarł 10 marca 1911 r. Jego
pogrzeb był zarazem olbrzymią manifestacją patriotyczną. Wkrótce potem pojawiły
się głosy, że należy uczcić pamięć wybitnego pedagoga, budując nowy gmach dla
gimnazjum imienia Emiliana Konopczyńskiego. Idea została zrealizowana w ciągu
2,5 roku. 3 września 1913 r. nowy gmach został poświęcony a następnego dnia
rozpoczęły się w nim pierwsze zajęcia szkolne.
Budynek szkoły im. Emiliana Konopczyńskiego (w latach 1913-1919).
Od 1913r. do 1939r: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Do 1938 r. budynek sąsiadował z pałacem Uruskich - siedzibą szkoły
Konopczyńskiego w latach 1900 - 1913.
Budynek był jednym z najnowocześniejszych gmachów Warszawy. Zaprojektowany
został według najnowszych wzorów. Korzystano m. in. z doświadczeń budownictwa
szkolnego w Szwajcarii i w Niemczech.
Na czterech piętrach znajdowało: się 18 sal lekcyjnych, gabinety: przyrodniczy,
fizyczny i chemiczny, sala rysunkowa i modelarnia z przeszklonym dachem,
reprezentacyjna sala aktowa, obszerna sala gimnastyczna, szatnia.
Na wieżyczce umieszczono obserwatorium astronomiczne. Były także: pokój
nauczycielski, pomieszczenia dla administracji szkoły, gabinet lekarski,
natryski przy sali gimnastycznej, winda (dostępna tylko dla nauczycieli).
W części mieszkalnej znajdowało się kilka mieszkań dla dyrektora i personelu
szkoły.
Przy budynku wytyczono obszerne podwórze szkolne a na placu naprzeciwko gmachu
urządzono boisko.
Szkoła była przeznaczona dla 750 uczniów.
W 1919 r., na wniosek Rady Pedagogicznej, Gimnazjum im. Emiliana Konopczyńskiego
zostało przejęte przez odrodzone państwo polskie. Otrzymało wówczas Numer 4 i
imię Adama Mickiewicza.
6 grudnia 1936 r., w trakcie zjazdu wychowanków szkoły, odsłonięto popiersie (w
murach budynku) założyciela szkoły i zmieniono nazwę ulicy, przy której
znajdował się gmach: z ul. Sewerynówek na ul. Emiliana Konopczyńskiego.
Odsłonięcia popiersia i zmiany nazwy ulicy dokonał jeden z wychowanków Emiliana
Konopczyńskiego, ówczesny Prezydent Warszawy: Stefan Starzyński.
IV Gimnazjum a następnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
pracowało w gmachu przy ul. Konopczyńskiego do 1939 r. W czasie II wojny
światowej prowadziło "tajne nauczanie". W 1944 r. zostało reaktywowane na
Pradze. Od ponad 40 lat siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Saskiej 59.
W gmachu przy ul. E. Konopczyńskiego w czasie wojny Niemcy pozwolili na
uruchomienie szkoły typu zawodowego. Pod szyldem legalnie pracującej placówki
prowadzono zajęcia "tajnego nauczania". W budynku szkoły kwitła konspiracja.
W sierpniu 1944 r. ul. Konopczyńskiego znalazła się na zapleczu pierwszej linii
walki.
W szkole kwaterowały powstańcze oddziały, był punkt opatrunkowy, produkowano
granaty.
Na przełomie sierpnia i września rejon budynku był intensywnie bombardowany i
ostrzeliwany przez Niemców. Gmach szkoły, tak jak wiele innych, stał w ogniu.
Po wojnie budynek szkoły przy ul. Konopczyńskiego 4 nie nadawał się do użytku.
Gmach został odbudowany metodami "oszczędnościowymi". Nie odtworzono wieżyczek,
w tym tej, w której znajdowało się obserwatorium astronomiczne, po windzie
pozostał tylko szyb, na parterze umieszczono warsztaty szkolne. Reprezentacyjną
salę aktową przebudowano na salę gimnastyczną.
Przez kilkanaście lat, od 1946 r., w gmachu przy ul. Konopczyńskiego 4
funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stefana Starzyńskiego. Na początku
lat 60 - tych została przeniesiona na ul. Stalingradzką (obecnie ul. Jagiellońska).
W 1964 r. budynek stał się siedzibą Mechaniczno - Elektrycznej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. W ciągu minionych 40 lat wielokrotnie miały miejsce zmiany
organizacyjne: likwidowano jedne klasy i specjalizacje a na ich miejsce
powstawały nowe, powoływano i zmieniano nazwy szkół i zespołów szkół. Od 1992 r.
w gmachu pracuje również Liceum Ogólnokształcące Nr LXXXIII.
Patronem budynku i pracujących tu szkół od wielu lat jest Emilian Konopczyński.

Opracował: Ryszard Pasternak
www.konopczynski.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=470

--
Przedwojenna filmowa Warszawa 1936
Hit TheRoad Jack

Śródmieście - część X - jokerka1 22.08.13, 21:36    
Nieparzysta Próżna po renowacji - jokerka1 22.08.13, 21:40    
Nieparzysta Próżna po renowacji - jokerka1 23.08.13, 22:18    
Nieparzysta Próżna po renowacji - jokerka1 27.08.13, 21:45    
Nieparzysta Próżna po renowacji - jokerka1 28.08.13, 22:59    
Parzysta Próżna bez renowacji ... - jokerka1 30.08.13, 09:44    
Złote Tarasy - ania.nasadach 25.08.13, 21:41    
Re: Śródmieście - część X - ania.nasadach 27.08.13, 22:36    
PASTA - anianasadach 31.08.13, 20:05    
Śródmieście - część X - ewak-225 07.09.13, 10:28    
Marszałkowska 12/14 - Bank PKO BP - jokerka1 11.09.13, 21:22    
Plac Bankowy 1 - ikropka3 15.09.13, 20:53    
Re: Plac Bankowy 1 - ania.nasadach 19.09.13, 17:00    
Re: Śródmieście - część X - anianasadach 22.09.13, 08:23    
Politechnika - jokerka1 24.09.13, 21:43    
Moniuszki - jokerka1 24.09.13, 21:39    
Ściana Wschodnia - Rotunda PKO - jokerka1 27.09.13, 22:42    
Re: Śródmieście - część X - voyager747800 13.10.13, 01:03    
Re: Śródmieście - część X - bieszczadek 22.05.14, 16:41    
Filtry Warszawskie to Ochota, a nie Śródmieście - jokerka1 24.05.14, 22:25    
Plac Unii City Shopping - ikropka3 13.10.13, 17:02    
Re: Plac Unii City Shopping - voyager747800 13.10.13, 17:13    
Re: Śródmieście - część X - voyager747 16.10.13, 00:59    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 28.10.13, 20:40    
Osiedle Za Żelazną Bramą - jokerka1 05.11.13, 19:22    
Re: Śródmieście - bryza_pl 12.11.13, 12:29    
Plac Bankowy - ania.nasadach 18.11.13, 18:14    
Kopernika 43 - Warszawski Szpital dla Dzieci - jokerka1 19.11.13, 22:38    
Kopernika 43 - Warszawski Szpital dla Dzieci - jokerka-1 03.10.15, 22:59    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 21.11.13, 19:35    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 03.12.13, 19:00    
Trasa Łazienkowska. Widok z Placu na Rozdrożu - ania.nasadach 16.12.13, 10:58    
Pasaż "Wiecha" wieczorową porą - jokerka1 08.01.14, 12:49    
Widok na Złote Tarasy - ania.nasadach 31.01.14, 23:10    
Śródmieście - na Szpitalnej - majenka13 15.02.14, 17:07    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 22.02.14, 18:56    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 23.02.14, 11:17    
Plac Bankowy - ikropka3 03.03.14, 18:04    
LO im. Jarosława Dabrowskiego - jokerka1 26.03.14, 22:49    
Plac na Rozdrożu - anianasadach 12.04.14, 12:04    
Re: Plac na Rozdrożu - anianasadach 06.05.15, 12:29    
Re: Plac na Rozdrożu - ania.nasadach 07.05.15, 20:45    
reklama H&M - ikropka3 13.04.14, 20:35    
Bednarska - anianasadach 19.05.14, 11:26    
Plac Piłsudskiego - bryza_pl 24.05.14, 16:00    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 31.05.14, 20:24    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-2 01.06.14, 20:03    
Re: Śródmieście - część X - ikropka3 05.06.14, 20:53    
Skwer Wolnego Słowa - ikropka3 15.06.14, 20:00    
Rondo Charles'a de Gaulle'a - ania.nasadach 21.06.14, 19:25    
Giełda warszawska - anianasadach 28.06.14, 12:34    
Nasz ratusz ... - jokerka-1 11.07.14, 22:38    
Pałac Krasińskich - ania.nasadach 23.07.14, 16:56    
Metropolitan - ania.nasadach 11.08.14, 17:40    
Hotel Intercontinental - ania.nasadach 18.08.14, 17:55    
Re: Śródmieście - część X - ikropka3 27.08.14, 16:44    
Przed Pałacem Prezydenckim - bryza_pl 16.09.14, 12:23    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 03.10.14, 21:37    
Ulica Romualda Traugutta - jokerka-1 17.10.14, 17:27    
Telewizja Polska - jokerka-1 25.10.14, 21:01    
Jasna 12 - jokerka-1 30.10.14, 22:07    
Kamienica Ordynacka 13 - jokerka-1 05.11.14, 19:16    
Kamienica Ordynacka 13 - jokerka-1 07.11.14, 21:42    
Przy Brackiej - jokerka-1 09.11.14, 21:03    
Kamienica Al. Solidarności 115 - jokerka-1 11.11.14, 18:13    
Agrykola i Zamek Ujazdowski - anianasadach 20.11.14, 08:36    
Śródmieście - anianasadach 13.01.15, 08:49    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 05.12.14, 19:28    
Przy Chmielnej i przy Szpitalnej - ania.nasadach 22.01.15, 06:44    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 29.01.15, 21:09    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 31.01.15, 23:06    
ul Kopernika - eva_sz 17.02.15, 00:24    
Re: ul Kopernika - jokerka-1 17.02.15, 21:37    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 18.02.15, 11:57    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 07.03.15, 11:42    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 09.03.15, 11:39    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 09.03.15, 17:19    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 11.03.15, 23:09    
Warszawa Śródmieście - ania.nasadach 24.03.15, 06:43    
Kamienice w Alejach Jerozolimskich - anianasadach 25.03.15, 23:58    
Re: Kamienice w Alejach Jerozolimskich - anianasadach 15.04.15, 16:09    
Świętokrzyska - anianasadach 27.03.15, 07:14    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 28.03.15, 22:30    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 16.04.15, 17:36    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 22.04.15, 23:13    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 14.05.15, 20:32    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 19.05.15, 19:34    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 19.05.15, 23:44    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 21.05.15, 22:19    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 27.05.15, 10:38    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 23.06.15, 21:54    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 24.06.15, 23:11    
Re: Śródmieście - część X - voyager747-3 14.07.15, 10:58    
Złote Tarasy - ania.nasadach 01.08.15, 06:27    
Re: Złote Tarasy - ania.nasadach 05.08.15, 12:45    
Ulica Kozia - ania.nasadach 14.08.15, 20:30    
Na Rondzie d Gaulle'a - anianasadach 16.08.15, 11:05    
Kamienica Bracka 18 - jokerka-1 27.09.15, 21:00    
Konopczyńskiego 4 - dawna szkoła E.Konopczyńskiego - jokerka-1 09.10.15, 21:42    
Zapraszamy do nowej edycji tego wątku ->link - jokerka-1 17.10.15, 21:37    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd