FotoForum
Załóż konto »

Warszawa - galeria Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Konkursy fotograficzne
   hiuppo   23.08.06, 14:25 zarchiwizowany
Zakładam nowy wątek i myślę, że można by go przyszpilić na forum.

Wziął się on stąd, ze pojawiają sie tu coraz częściej doniesienia o konkursach
fotograficznych i głupio, żeby takie tematy ginęły. Zwłaszcza, jeśli dotyczą
Warszawy ;)

Także wszelkie obwieszczenia o foto-konkursach proszę umieszczać w tym temacie.

--
Warszawa na fotografiach
Wikipedia PL
Wypowiedź wyróżniona przez użytkowników.

  Obiekty sakralne w Polsce - Bemowo
   hiuppo   23.08.06, 14:28 zarchiwizowany
Za: www.bemowo.waw.pl/web/document.web?documentId=702

Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st.Warszawy ogłasza Wakacyjny
Konkurs Fotograficzny: Obiekty Sakralne w Polsce (kapliczki, krzyże, figury,
kościoły)

Zdjęcia kolorowe i czarno-białe o formacie od 20 cm x 30 cm opisane na odwrocie
- imię, nazwisko, wiek, telefon należy składać do 18 września 2006 r.w Urzędzie
Dzielnicy, p. 240 lub 237 tel. 53-37-684 lub -625

Do każdego zdjęcia należy dołączyć krótki opis fotografowanego obiektu

Ogłoszenie wyników i otwarcie plenerowej wystawy pokonkursowej nastąpi
24 września 2006 godz. 12.00 na placu przy kościele pw. św Łukasza Ew. ul.
Górczewska 176

Uwaga: prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i mogą być publikowane w
celu promocji Dzielnicy

--
Warszawa na fotografiach
Wikipedia PL

  Konkurs „Warszawa - ślad historii”
   hiuppo   23.08.06, 14:37 zarchiwizowany
Za:
www.foto.com.pl/newsk.php?subaction=showfull&id=1153485821&archive=&start_from=&ucat=4&
Konkurs „Warszawa - ślad historii”

Warszawska Jesień Fotografii
„Warszawa - ślad historii”

Fundacja „Homo Viator” ogłasza drugą edycję konkursu Warszawska Jesień
Fotograficzna pod hasłem „Warszawa - ślad historii”. Do udziału zapraszamy
wszystkich fotografów amatorów, którzy lubią wędrówki z aparatem w dłoni.
Zachęcamy Was do poszukiwania w mieście śladów jego bogatej historii. Interesują
nas nie tyle najbardziej znane zabytki architektoniczne, które zwykle widnieją
na pamiątkowych pocztówkach z miasta, ile odnalezienie śladów etnicznych,
kulturowych i religijnych, zanikających enklaw lub po prostu miejsc mało
znanych, na których czas i burzliwe dzieje miasta (także i te wojenne) odcisnęły
swoje piętno. Zdjęcia konkursowe powinny być nadesłane w formie odbitek w
formacie od 15×21 cm do 30×40 cm oraz w wersji cyfrowej 1:1, 100×70 cm w
formacie tiff. Termin nadsyłania prac 1 - 30 września 2006 roku. Więcej
informacji o konkursie na stronie www.homoviator

----

Regulamin konkursu Warszawska Jesień Fotograficzna "Warszawa – ślad historii"

1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające m.st. Warszawa.

2. Organizatorem Konkursu Warszawska Jesień Fotograficzna, zwanego dalej WJF,
jest Fundacja "HOMO VIATOR" zwana dalej Organizatorem. Konkurs współorganizują:
Biuro Kultury Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz WIK Wprost i Kultura.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie
rozpatrywane będzie osobno.

6. Zdjęcia konkursowe powinny być nadesłane w formie odbitek w formacie od
15×21cm do 30×40 cm oraz w wersji cyfrowej 1:1, 100×70cm w formacie tiff.
Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane.

7. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej i
kolorowej.
Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą
dyskwalifikowane.

8. Autorzy zdjęć nadesłanych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na
bezpłatne wykorzystanie nadesłanych przez nich prac w ramach: działań
promocyjnych konkursu, publikacji prasowych związanych z konkursem oraz wystaw
pokonkursowych

9. Nadsyłając prace na konkurs i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym
samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Fundację „HOMO VIATOR”.

10. Na odwrocie każdej z odbitek należy umieścić imię, nazwisko, dokładny adres
kontaktowy wraz z telefonem, adres mailowy i krótki opis miejsca wykonania
fotografii.

11. Do zdjęć należy dołączyć kartkę z krótkim oświadczeniem, że jest się autorem
nadesłanych prac i posiada do nich prawa autorskie, oraz dopisać formułę o
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procedur konkursowych (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).”

12. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami WJF. Uczestnika
ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

13. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

14. Termin nadsyłania prac 1 – 30 września 2006.

15. Prace prosimy pakować w sztywne koperty z dopiskiem „WJF 2006” i przesyłać
na adres:

Fundacja „HOMO VIATOR”
ul. Targowa 73
03 – 700 Warszawa UP 4
skr. poczt. 183

16. Fundacja zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania nadesłanych
prac także do innych własnych projektów, wystaw i publikacji bez konieczności
uzyskania każdorazowo zgody autora.


--
Warszawa na fotografiach
Wikipedia PL

  "Targówek - Nasza Dzielnica"
   postkeeper   23.08.06, 18:44 zarchiwizowany
ten internetowy konkurs przypomina zabawę z wątków "Gdzie to jest?/Co to jest?"
Jak piszą organizatorzy na stronie www.targowek.waw.pl/

"W ramach konkursu będziemy publikowali zdjęcia charakterystycznych budynków,
obiektów lub miejsc Targówka. Zadaniem osób biorących udział w konkursie będzie
rozpoznanie ilustracji, zlokalizowanie obiektu oraz przedstawienie jego
historii lub opis jego przeznaczenia. Odpowiedzi zwycięzców zamieszczane będą
na stronie Urzędu tworząc mini-encyklopedię dzielnicy pisaną przez mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu wszystkich
Warszawiaków."


  Re: Konkursy fotograficzne
   kazuyoshi78   23.08.06, 19:15 zarchiwizowany
> Zakładam nowy wątek i myślę, że można by go przyszpilić na forum.

Dobrze gada, przyszpilić!
--
Warszawa na fotografiach

Mało? Być może. To zrobię jeszcze więcej.

  Poczekajmy chwilkę.
   instytut_walki_z_maniactwem   23.08.06, 19:36 zarchiwizowany
Trzeci wątek byłby ostatnim możliwym do przyszpilenia. Moim zdaniem mamy o dwa
wątki organizacyjne przyszpilone za dużo. Poprosiłem administrację o stałe
wklejenie przyszpilonych wątkow i być może tego, do opisu forum. W takiej
sytuacji zwolnią nam się wszystkie trzy szpilki, które mamy w dyspozycji i można
będzie okresowo przyczepiać "ciekawe" wątki, a nie organizacyjne.

--
Serdecznie pozdrawiam.
Sekratariat Instytutu Walki z Maniactwem im. Egasa Moniza
Księga wniosków i zażaleń

  Konkurs fotograficzny "Zielone Śródmieście"
   hiuppo   05.09.06, 17:07 zarchiwizowany
www.srodmiescie.warszawa.pl/konkurs_fotograficzny.html
W zasadzie to dziś 5-y...
----

Nazwa: "Zielone Śródmieście"
Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście
Termin zgłoszenia: 04.09.2006
WWW: www.srodmiescie.warszawa.pl/

Regulamin konkursu fotograficznego pt. "Zielone Śródmieście"

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście.

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno dzielnicy Śródmieście,
pokazanie jej walorów przyrodniczych, podkreślenie roli parków i skwerów w
przestrzeni publicznej, zaprezentowanie zielonych miejsc najchętniej
odwiedzanych przez mieszkańców dzielnicy, odkrywanie urokliwych zakątków centrum
Warszawy.

3. Konkurs skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:
1) młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz
2) dorosłych.

4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu od 1 do 3 prac, kolorowych lub
czarno-białych, na papierze błyszczącym, o formacie 20x30 cm. Prace powinny być
złożone w kopercie, zawierającej tytuł konkursu oraz dane autora zdjęć (imię i
nazwisko, kategoria wiekowa, adres zamieszkania). Imię i nazwisko oraz kategoria
wiekowa, a także tytuł (opis) zdjęcia, muszą być również umieszczone na odwrocie
zdjęcia.

5. Do zdjęć powinny też być dołączone dwa pisemne oświadczenia, podpisane przez
autora, a w przypadku osób niepełnoletnich - rodziców lub opiekunów prawnych
autora, następującej treści:
1) Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć na stronie internetowej
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w materiałach promocyjnych Dzielnicy
Śródmieście.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych
z realizacją konkursu (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U nr 133, poz. 883).

6. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd m.st.
Warszawy, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, pokój
304, 00-691 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2006 r. W
przypadku przesyłki pocztowej liczy się data jej dostarczenia.

7. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatora, które w
terminie do 11 września 2006 r. wyłoni zwycięzców i przyzna w obu kategoriach
wiekowych po trzy nagrody, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury może
również przyznać wyróżnienia.

8. W obu kategoriach wiekowych nagrodą za pierwsze miejsce będzie zestaw aparat
cyfrowy plus drukarka; za drugie miejsce - aparat cyfrowy, za trzecie miejsce -
wydawnictwo albumowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród.

9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej w Galerii "Na piętrze" w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy -
Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43.

10. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują wszystkie zapisy niniejszego
regulaminu.
--
Warszawa na fotografiach
Wikipedia PL

  Re: Konkursy fotograficzne
   hiuppo   07.10.06, 20:15 zarchiwizowany
www.konkurs.fotomotywy.pl/
Galeria FotoMotywy.pl i Nikon Polska zapraszają do udziału w Konkursie „Pasja
Fotografowania i Tworzenia”

Celem konkursu jest „odkrywanie” Autorów, których pasją jest „Fotografia i
Tworzenie” Konkurs to szansa na zaprezentowanie swoich prac szerokiej
publiczności, oraz Jury, które przyzna główną nagrodę najnowszy aparat Nikon D80

By wziąć udział w Konkursie wystarczy zarejestrować się w Galerii FotoMotywy.pl,
opublikować minimum 3 fotografie w dowolnych FotoMotywach i następnie zgłosić
tylko 1 NOWE zdjęcie do Galerii Konkursowej w wybranej Kategorii.

Uwaga zdjęcie zgłoszone do Konkursu nie może być również opublikowane w Twoim
Portfolio w Galerii FotoMotywy.pl

Daty zgłaszania zdjęć: 01.10.06 - 15.11.06
Daty otwarcia Konkursu dla głosowania: 16.11.06 - 30.11.06
Ilość zgłoszonych zdjęć: 85

--
Warszawa na fotografiach
I TY... możesz edytować Wikipedię!

  Między jesienią a zimą - a może też w Warszawie?
   vtec_z   10.11.06, 10:11 zarchiwizowany
Pewnie część z Was już to wie, bo konkurs jest "prasowy" ogłoszony przez Foto Video:

konkursy.fvd.pl/konkurs.html?kat=34
Do "wzięcia" drukarki fotograficzne HP (5 sztuk).

--
First man then machine (Soichiro Honda)

  Re: Konkursy fotograficzne
   szpak_zam   01.04.07, 15:47 zarchiwizowany
pojawiły sie jakieś nowe warszawskie konkursy??
--
szpak
zamosc.atspace.com

  Fotka miesiąca na Przystanku Praga
   tororo   07.02.08, 12:11 zarchiwizowany
Zapraszam do naszego nieustającego konkursu na fotkę miesiąca z prawobrzeżnej
Warszawy. Szczegóły na:

www.przystanekpraga.pl/dzial.php3?d=30

--
tororo
www.przystanekpraga.pl

  Wakacyjny konkurs foto
   warsza_wianka   02.07.08, 17:01 zarchiwizowany
hej,
co prawda konkurs rusza dopiero jutro, ale można się przygotować ;)

Wakacyjny konkurs fotograficzny

słonecznie pozdrawiam :)

  Re: Wakacyjny konkurs foto
   rubeus   06.07.08, 20:23 zarchiwizowany
no nie... ani jednej fotki w konkursie? koledzy i koleżanki co jest ? weny zbrakło ? nie
wierzę :-), do roboty :-)))
Ja niestety ze względów regulaminowych udziału brać nie mogę
--
Mój Ursynów - wydarzenia, kultura, czas wolny a
Tak dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie
Moje fotki

  Re: Wakacyjny konkurs foto
   postkeeper   06.07.08, 21:08 zarchiwizowany
rubeus napisał:


> Ja niestety ze względów regulaminowych udziału brać nie mogę

§ 2
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisów internetowych prowadzonych
przez Agorę pod adresem URL: fotoforum.gazeta.pl ("FotoForum") i
www.mojursynow.pl (Blogoserwis).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

no, no:-) kto by pomyslał:-)

Konkurs jest beznadziejny, bo wśród nagród nie ma kubka szklanego z logo GW. W takim
kubku pijałem herbatę przez ostanich 5 lat ale kubek niestety mi się stłukł:-( Jak
zobaczyłem, ze wśród nagród są gadzety reklamowe GW to bardzo się na konkurs
napaliłem. Ale czytam dalej: smycz, podkładka... a k.... kubka nie ma. No to chrzanie takie
konkursy. Jeszcze wygram a potem ktoś mnie będzie na smyczy do końca życia prowadził.
Co innego, jakby kubek do herbaty był, a tak....

:-))))
--


  Re: Wakacyjny konkurs foto
   postkeeper   06.07.08, 21:16 zarchiwizowany
a I, II i III miejsce proponuje przyznac wsamrazkowi bo wśród jego ursynowskich zdjęć
na bank znajdą się trzy bardzo dobre foty:-)
fotoforum.gazeta.pl/k/Ursyn%25F3w.html
--


  Re: Wakacyjny konkurs foto
   jokerka1   12.07.08, 15:05 zarchiwizowany
Mnie zaintrygowały kolorowe cukierki! ;-) Resztę już mam, choć długopis już dawno
mi się wypisał :-( ale smycz na wszelki wypadek schowałam głęboko! ;-)
--
Kiedyś i dziś
Sinead O'Connor
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!

  Re: Wakacyjny konkurs foto
   ursynowblog   31.07.08, 17:30 zarchiwizowany
Hej postarajcie się coś siebie wykrzesać. Dziś ostatni dzień, na dodanie zdjęć do galerii
konkursowej.

--
Mój Ursynów - aktualności z Ursynowa Wiadomości | Komunikacja | Inwestycje | Kultura | Kronika kryminalna

  Re: Wakacyjny konkurs foto
   ursynowblog   04.08.08, 22:11 zarchiwizowany
Czas na drugi etap

www.mojursynow.pl/mojursynow/1,91170,5553628,Wakacyjny_fotokonkurs___II_etap.html
Tym razem przed autorami 10-ciu zdjęć, które zakwalifikowały się do II-go etapu,
zadanie bardziej literackie. Muszą uzasadnić wybór miejsca które sfotografowali
i opisać to w jak najciekawszy wybór.
--
Mój Ursynów -aktualności z Ursynowa Wiadomości | Komunikacja | Inwestycje | Kultura |
Kronika kryminalna

  Wolskie kontrasty
   rubeus   09.10.08, 10:41 zarchiwizowany
Urząd Dzielnicy Wola: Kurier Wolski i Wydział Kultury ogłaszają konkurs
fotograficzny „Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli”. Startujemy 12 września. Prace
można zgłaszać do 19 listopada.

Szczegóły -> www.wola.waw.pl/page/index.php?str=855
--
Mój Ursynów - wydarzenia, kultura, czas wolny
Tak dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie
Moje fotki

  5 Mokotowski Konkurs Fotograficzny
   rubeus   09.10.08, 10:42 zarchiwizowany

  konkurs Uchwyć Energię
   debbi17   10.10.08, 21:58 zarchiwizowany
Konkurs fotograficzny połączony z wystawą Marka Edwardsa "Hard Rain Project"
orgaznizowaną w Poznaniu w czasie Konferencji Klimatycznej. Mark Edwards będzie
również przewodniczącym jury i będzie wręczał nagrody - zapraszam na stronę
www.uchwycenergie.pl

  Konkurs - Ursynów w swiątecznej szacie
   ursynowblog   12.12.08, 17:10 zarchiwizowany
Wszystkich uczestników warszawskiego fotoforum zapraszamy serdecznie do
udziału w mini konkursie fotograficznym na zdjęcie Ursynowa w świątecznej szacie.

Szczegółu -> www.mojursynow.pl/mojursynow/1,89340,604893
--
Mój Ursynów -aktualności z Ursynowa Wiadomości | Komunikacja | Inwestycje | Kultura |
Kronika kryminalna

  Konkurs fotograficzny Golfmanii
   mm31710   08.04.09, 10:17 zarchiwizowany
Zachęcam wszystkich do nadsyłania prac na konkurs fotograficzny Golfmanii. Nie
trzeba grać w golfa, wystarczy dobre oko, ciekawy pomysł i jest szansa na
atrakcyjne nagrody. To już druga edycja konkursu. Na prace czekamy do 31
października 2009 roku. Więcej info na
www.golfmania.pl/artykuly/news/start-konkursu-fotograficznego-golfmanii.
A może przy okazji okaże się to początek Waszej przygody golfowej...:):):)

  "Wilanów miejsca nieodkryte"
   rubeus   29.04.09, 16:13 zarchiwizowany
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Centrum Kultury Wilanów ogłosiły konkurs
fotograficzny pt. "Wilanów miejsca nieodkryte"
Jak piszą organizatorzy :
"Jego celem jest zachęcenie do tego, aby skierować obiektywy aparatów na mniej znane
miejsca na terenie dzielnicy Wilanów i uwiecznić ich ukryte piękno. Wielokrotnie podczas
różnych konkursów fotograficznych i plastycznych na temat Wilanowa dało się zauważyć,
że tematyka zgłaszanych prac sprowadzana jest najczęściej do jednego wizerunku: pałac
i jego parkowe otoczenie. Tego w naszym konkursie chcielibyśmy uniknąć. Zachęcamy
zatem do wypraw w mniej znane nieodkryte miejsca. Przecież Wilanów jest wyjątkowy
także dzięki swoim rezerwatom przyrody, brzegom wiślanym, licznym jeziorkom,
poprzecinanym polnymi drogami rozległym terenom zielonym, pozostającym na styku (w
kontraście) z nowo powstającymi osiedlami i nowymi ulicami. Spojrzenie na zabudowujący
się Wilanów pozwala uchwycić upływ czasu. Czy nas to zachwyca, czy nie, jesteśmy
świadkami takich przeobrażeń, gdzie miejsce, które wiosną jest nieużytkiem, łąką, czy
zaoranym polem, już jesienią zmienia swoje oblicze, stając się placem budowy lub
zasiedlanym osiedlem mieszkaniowym. Zachęcamy uczestników konkursu do wypraw w
takie miejsca, gdzie można dostrzec piękno, które - choć całkiem bliskie - umyka naszym
oczom w codziennym zabieganiu. Sądzimy, że Wasze obserwacje i uwiecznione na
zdjęciach spostrzeżenia, pozwolą lepiej poznać niezwykłość mniej znanych zakątków
Wilanowa. Zapraszamy do rywalizacji i wspólnej zabawy"

Więcej informacji : fotografia.wilanow.pl/
--
Tak dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie
Moje fotki

  Portret Pragi
   roztoczanski   24.06.09, 23:05 zarchiwizowany
Informacja ze strony:
www.portretpragi.pl/
Prześlij na adres konkurs@portretpragi.pl
maksymalnie 3 zdjęcia do 5 września 2008. Ich tematem mogą być ludzie
lub urokliwe miejsca Pragi – wszystko, co kojarzy się z tematem konkursu
„Portret Pragi”.
Dołącz tytuł pracy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz krótki komentarz do
zdjęcia.
Między 5 a 14 września 2008 jury podejmie decyzję, a podczas Dni Ulicy
Ząbkowskiej nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wyjątkowej wystawie –
wielkoformatowe wydruki ozdobią zarówno podwórko kamienicy przy Ząbkowskiej 5,
jak i wnętrze klubokawiarni „Po drugiej stronie lustra”.
--
Samotność
O kotach i forum

  Symbole Ursynowa
   rubeus   06.08.09, 21:56 zarchiwizowany
Urząd dzielnicy ursynów ogłosił konkurs fotograficzny na symbol ursynow

"Co jest symbolem Ursynowa? Jakie są znaki szczególne naszej dzielnicy? Podzielcie się
swoim spojrzeniem na Ursynów, utrwalcie to co dla Was ważne, niepowtarzalne, wyjątkowe.
"

www.ursynow.pl/page/index.php?str=425&id=1186
--
Tak dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie
Warszawa w obiektywie

  Re: Konkursy fotograficzne
   kupfoto.pl   18.08.09, 18:30 zarchiwizowany
Miło mi jest poinformować że trwa pierwszy konkurs na KUPFOTO.PL.
Teraz prezentując i sprzedając swoje prace możesz wygrać cenne nagrody.

Do wygrania odtwarzacz MP4 i odtwarzacze MP3.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem na naszej stronie.
www.kupfoto.pl  Fotograficzne e-bitwa komunikacyjna
   rubeus   24.09.09, 18:34 zarchiwizowany
Dość przypadkiem się dowiedziałem, bo na stronie ZTM-u info (banerek) nie rzuca się w
oczy

Zarząd Transportu Miejskiego wraz z eBitwa.pl - Platformą konkurencji online
Przygotował fotograficzne e-bitwę komunikacyjną (rodzaj konkursu) w trzech kategoriach
tematycznych :

01. Komunikacja miejska w czerni i bieli.

02. Komunikacja miejska w kolorze.

03. Portret Warszawiaka w komunikacji miejskiej.

Zdjęcia do bitwy można zgłaszać do 15 września do 31 października

Szczegółowe informacje o co z tym chodzi można znaleźć pod poniższym adresem:

ebitwa.pl/ztm
[Szczerze mówiąc trochę pogmatwane to jest ]


--
Tak dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie
Warszawa w obiektywie

  GAPA 2009 - Studencie pokaż na co Cię stać!
   yoanna_87   17.11.09, 23:27 zarchiwizowany
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej i Niezależne Zrzeszenie Studentów
Politechniki Warszawskiej zapraszają wszystkich studentów do wzięcia udziału w 7
już edycji Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego GAPA 2009 w
kategorii FOTOGRAFIA

czas: 03.12 (czwartek) godz. 17.30
wystawa: 30. 11. - 4. 12.
miejsce: Wielka Aula Politechniki Warszawskiej

Temat prac: „Trwaj chwilo, bo jesteś piękna!”
Więcej informacji w regulaminie na www.polibuda.info/gapa

Zgłoszenia do 27 listopada na joanna.dabrowska@nzspw.pl

Szanowne jury:
P. Marta Zasępa – Warszawska Szkoła Fotografii
P. Mieczysław Cybulski - Prezes Fotoklubu RP

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd