FotoForum
Załóż konto »

Warszawa - galeria Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Tablice ku czci ludzi, instytucji, nie wojenne (2)
   jokerka1   03.02.08, 20:45 zarchiwizowany
Pierwsza edycja tego wątku znajduje się tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,59846597.html
Tablice wojenne, martyrologiczne wklejamy tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,59846762.html
--
Kiedyś i dziś
Carlos Santana
google.pl warto!

  Z Moniuszki 2
   jokerka1   03.02.08, 20:49 zarchiwizowany
Na pamiątkę miejsca zamieszkania Józefa Piłsudskiego w 1918 r.
Zdjęcie tablicy i domu na którym jest umieszczona.
--
Kiedyś i dziś
Carlos Santana
google.pl warto!

  ze Świętojańskiej 21 - ciekawa :-)
   majenka3   03.02.08, 21:05 zarchiwizowany
to tablica z kamienicy Metrykantów - Świętojańska 21
Szczegółowo o kamienicy tu, na zapieckowej stronie:
www.zapiecek.com/swietojanska/swietojanska21.html
Kamienica: "Libertowana 1676, zapewne z okazji przebudowy, ponownie przebudowana
1717 (obie daty na zachowanej tablicy) ..."
"malowniczy" tekst o uwolnieniu cyzli libertowaniu, wkleiłam doobrazkowo na drugim
zdjeciu.

--
na biało

  z murów Archikatedry św. Jana
   majenka3   03.02.08, 21:10 zarchiwizowany
czyli z ulicy Święto-jańskiej ... na ścianie Archikatedry św. Jana Chrzciciela widnieją
wypisane na tablicy słowa Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. te
słowa często są przy różnych okazjach cytowane...
--
na biało

  Tablice "ku czci" Kubusia Puchatka
   jokerka1   04.02.08, 17:09 zarchiwizowany
Przy ulicy oczywiście jego imienia, myślę, że nie jest to postać obojętna i swój
pozytywny dorobek ma! Aczkolwiek postacią historyczną bezwzględnie nie jest! :-)
Wklejam to w nastroju ostatkowym!
--
Kiedyś i dziś
Carlos Santana
google.pl warto!

  Z Książęcej 6
   jokerka1   04.02.08, 20:50 zarchiwizowany
W tym domu mieszkał Adam Chmielowski - św. brat Albert.
--
Kiedyś i dziś
Carlos Santana
google.pl warto!

  Z ul. Obrońców 28/30 [przy ul. Królowej Aldony]
   bebiak   08.02.08, 00:40 zarchiwizowany


  Z ul. Obrońców 28/30 [przy ul. Królowej Aldony]
   bebiak   08.02.08, 00:44 zarchiwizowany
Jeszcze jedna z tego samego budynku (zapomniałam o niej - mogłam wkleić razem)

  Z ul. Obrońców 24
   bebiak   08.02.08, 00:46 zarchiwizowany


  Re: Z ul. Obrońców 24
   postkeeper   08.02.08, 15:23 zarchiwizowany
Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie

Twórczynią Domu Dziecka Niewidomego - zwanego wcześniej Domem Małego Dziecka -
jest Cecylia Czartoryska, związana z Laskami od 1968 roku. Pomysł na powstanie Domu
zrodził się w 1982 roku w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. Postanowiono objąć
opieką osierocone małe dzieci niewidome, które trafiały do sierocińców w Polsce, gdzie
zazwyczaj na dwadzieścioro wychowanków przypadały dwie opiekunki. Niewidome dzieci
pozostawione same sobie, zagubione w nieznanym dla siebie otoczeniu, nie potrafiły
nawiązywać kontaktu z rówieśnikami, nie rozwijały się prawidłowo i ostatecznie były
umieszczane w domach dla dzieci upośledzonych. Cecylia Czartoryska podjęła się
stworzyć dom, w którym te właśnie dzieci będą miały warunki do prawidłowego rozwoju.
Dom miał być daniem szansy rozwoju tym, które takie możliwości rozwoju w sobie miały.
Zakładano, że w placówce przebywać będą wychowankowie od pierwszego do piątego
roku życia; później przechodziliby do laskowskiego przedszkola.
Jak zwykle przy tego typu przedsięwzięciach, tak i w tym przypadku, pojawiły się
problemy dotyczące lokalizacji i zdobycia odpowiednich funduszy na realizację Domu.
Dzięki jednak hojności rodziny Sztajerów otrzymano po zmarłym Kazimierzu Sztajerze
piętrowy budynek przy ulicy Obrońców 24 na Saskiej Kępie w Warszawie. Warto też
naznaczyć, że decyzją Zarządu Dzielnicy uzyskało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
za symboliczną złotówkę wieczystą dzierżawę podarowanej nieruchomości o powierzchni
użytkowej 125 m2 oraz działki o powierzchni 710 m2.
Trzeba pamiętać jeszcze i o tym, że były to lata osiemdziesiąte, kiedy brakowało w Polsce
dosłownie wszystkiego i mogło więc upłynąć wiele miesięcy, zanim pierwsi mali
mieszkańcy wprowadziliby się do nowego domu. W tym czasie znaleźli się na szczęście
ludzie dobrej woli, którzy pomogli zdobyć potrzebne materiały budowlane i środki
finansowe na remont.
Dom rozpoczął swoją działalność 19 marca 1984 roku. Cecylia Czartoryska, która
wówczas była już na emeryturze, została kierowniczką; Dom prowadzi i dzisiaj. Od
początku też istnienia placówki ideę i jej funkcjonowanie wspiera Komitet Pomocy
Niewidomym w Polsce. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przekazało w lipcu 1999
roku administrowanie Domem Fundacji "Praca dla Niewidomych", reprezentującej Komitet
na terenie Polski.
Dom Dziecka Niewidomego - podobnie jak Dom Małego Dziecka Niewidomego - nie jest
Rodzinnym Domem Dziecka. Opiekę nad dziećmi, będącymi sierotami naturalnymi i
społecznymi, które trafiają do placówki bezpośrednio z Domów Dziecka lub dzięki Policji,
sprawują opiekunki. Dwanaściorgiem dzieci zajmuje się sześć osób, z których każda
pracuje w systemie trzyzmianowym. Zatrudniona jest również kucharka i kierowca.
Ponieważ nie ma innych pracowników fizycznych, do obowiązków opiekunek należą także
wszelkie prace porządkowe. Funkcjonowanie placówki i atmosfera w niej panująca
przypominają dom rodzinny, w którym nie ma co prawda rodziców, bo ich zastąpić nie
można, ale jest "Babcia" - tak nazywają wszyscy panią Cecylię Czartoryską - która
mieszka na stałe w Domu i "ciocie" (opiekunki).
"Jesteśmy świadomi - mówi prowadząca Dom - że sieroctwo to poczucie niepotrzebności,
odrzucenia, które na zawsze pozostawia blizny w psychice dziecka. Niewidome dzieci
naśladują dźwięki, a nie zachowanie, nie mają szansy rozwoju, jeśli ktoś im nie pokaże,
jak zastępować wzrok. Są zagubione w świecie obcych, przerażających dźwięków, które
rozróżniają, ale ich nie rozumieją. Dopóki dzieciaki będą wiedziały, że obok nich jest inny
potrzebujący, to same nie będą nieszczęśliwe. Gdy tylko uznają siebie za nieszczęśliwe,
to takimi się staną. Większość trudności z wychowaniem dzieci polega na wmawianiu im,
że są pępkiem świata i że wszystko im się należy. Wiem, że moje dzieciaki będą miały
trudne życie, dlatego trzeba je zahartować, nauczyć, że są potrzebne i że muszą dzielić
się z innymi. Sieroctwo można zaleczyć, ale nie można wyleczyć.
Dzieci przychodzą do Domu z bardzo różnymi opiniami pedagogiczno-psychologiczno-
lekarskimi, które w 50% nie zgadzają z rzeczywistością. Wynika to z niemożności
wszechstronnego wczesnego zbadania dziecka niewidomego. Na ogół dzieci, które
przychodzą, mają opinię upośledzonych w rozwoju psychoruchowym, czasami nawet
dzieci upośledzonych głęboko i z porażeniem mózgowym. Opinia taka wynika przede
wszystkim z tego, że są to wcześniaki, które mają słabsze mięśnie niż dzieci urodzone w
terminie. Większość dzieci jest "młodsza od siebie", ponieważ nie ma warunków do
rozwoju nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Dziecko niewidome,
pozostawione samo sobie, nie ma możliwości naśladowania, dlatego też jego rozwój
ulega zahamowaniu, jeżeli nie pomoże mu się w sposób fachowy".
Pani Cecylia Czartoryska nigdy nie mówi o swoich wychowankach "upośledzeni". Jeśli
tylko jest wolne miejsce, przyjmie każde osierocone dziecko niewidome, potrzebujące
opieki i stara się nauczyć je, jak żyć. Praca z takimi podopiecznymi jest właściwie ciągłą
rehabilitacją. Dlatego ważny jest też dobór odpowiedniego personelu, który ma
kwalifikacje w zakresie rehabilitacji niewidomych i umie podjąć trudną codzienną służbę
niewidzącemu dziecku. Wychowankowie ze sprzężonym kalectwem, wymagający
specjalnych zabiegów rehabilitacyjnych, korzystają ze specjalistycznej pomocy
pracowników Ośrodka w Laskach. Codziennie też do szkoły podstawowej w Ośrodku
dowożona jest własnym transportem trójka uczniów i do przedszkola - jedno dziecko.
Samochód ofiarowało Domowi przed laty przedstawicielstwo Unii Europejskiej i Dyrekcji
Renault-Polska, firmy, która zapewnia bezpłatnie - także i dzisiaj - stały serwis pojazdu.
Podopieczni Domu mieli także możliwość - dzięki stypendiom otrzymanym od różnych
darczyńców - uczyć się w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Kultury i Edukacji przy ul.
Okopowej w Warszawie oraz kształcić - dzięki Fundacji dla Dzieci Uzdolnionych Muzycznie
- w Szkole Muzycznej na ul. Miodowej. W tym roku wychowanka Domu ukończyła
Niepubliczne Policealne Studium Terapii Muzycznej.
Od 2000 roku Dom Małego Dziecka Niewidomego funkcjonuje bowiem jako Dom Dziecka
Niewidomego. Dzieci przyjmowane są od roku do trzech lat (wyjątkowo do lat pięciu). W
związku ze zmianą nazwy Domu, podopieczni mogą tu przebywać do pełnoletności.
Najwcześniej po czterech latach pobytu w placówce dziecko bywa - jeżeli są niewielkie
szanse na jego dalszy rozwój - kierowane do Domu Opieki Społecznej. W ciągu 23 lat
działalności Domu zaadaptowano jego sześcioro wychowanków - troje z nich znalazło
nowych rodziców za granicą; dwoje dzieci jest w rodzinach zastępczych.

Agnieszka Derdziak
www.fpdn.org.pl
--


  Ul. Wilcza 7
   bebiak   09.02.08, 20:50 zarchiwizowany
W kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

  ul. Zwycięzców przy Zakopiańskiej
   bebiak   09.02.08, 20:58 zarchiwizowany


  Stanisław Jachowicz w Parku Ujazdowskim...
   postkeeper   11.02.08, 18:28 zarchiwizowany
upamiętniony serdecznie choć kamieniście
www.linux.net.pl/~wkotwica/tbg/sjachowicz.html
--


  Ku pamięci fikcyjnego wydarzenia ;-)
   jokerka1   21.02.08, 23:10 zarchiwizowany
" Tu u stóp Pałacu Kazanowskich walczył z małpami pan Zagłoba" co widać na pasku
płaskorzeźby, choć niestety niezbyt wyraźnie.
--
Kiedyś i dziś
Chris Rea
google.pl warto!

  Ul. Zgoda 11
   bebiak   24.02.08, 23:20 zarchiwizowany


  Budynek Filharmonii Narodowej
   bebiak   24.02.08, 23:23 zarchiwizowany
Nie mogłam zrobić zdjęcia inaczej bo mi auto zastawiło dojście:(

  Budynek Filharmonii Narodowej :-)
   jokerka1   24.02.08, 23:33 zarchiwizowany
To ja dorzucę prostą. ;-)

--
Kiedyś i dziś
Chris Rea
google.pl warto!

  Dla Stanisława Wokulskiego
   bebiak   25.02.08, 01:41 zarchiwizowany
:-))) ---> do Młynarskiego:)


Zdjęcie tablicy dla Ignasia Rzeckiego autorstwa Majenki widziałam, ale nie widziałam
(jeśli przeoczyłam - wielkie przepraszam!) tablicy dla Wokulskiego - a skoro nie
widziałam a przypadkiem znalazłam w swoich zbiorach (czerwiec 2006) - wrzucam:-)

  Dla Stanisława Wokulskiego
   majenka3   25.02.08, 08:40 zarchiwizowany
:-) też mi się wydaje, że nie ma tej tablicy :-) ja ją niedawno dopiero wypatrzyłam :-)
może kiedyś użyje z jakiejs okazji innej :-) Dorzucam, że to Krakowskie Przedmieście 4/6,
dla tych którzy chcieliby popielgrzymkować tam :-) Piękna tablica :-)
--
na biało

  Ulica Bagatela 10
   bebiak   13.03.08, 21:33 zarchiwizowany


  Ulica Bagatela 10
   bebiak   13.03.08, 22:04 zarchiwizowany
Oj, zapomniałam o tym zdjęciu - mogłam dokleić do poprzedniego postu ; przepraszam.

To (i poprzednie) wypatrzyłam dziś wysoko, przy górnej krawędzi bramy przepięknej
kamienicy przy ul. Bagatela 10

  Re: Ulica Bagatela 10
   majenka13   13.03.08, 22:13 zarchiwizowany
bebiak napisała:

................
> To (i poprzednie) wypatrzyłam dziś wysoko, przy górnej krawędzi bramy przepiękn
> ej
> kamienicy przy ul. Bagatela 10

pokaż i te piekna kamienicę. Miałaś miły dzień dzisiaj :-)


--
po Łazienkach spaceruję

  Al. Ujazdowskie 6
   bebiak   17.03.08, 20:40 zarchiwizowany
Tablica na budynku Instytutu Teatralnego (widziana w minioną sobotę)

  W gmachu Politechniki dziś oglądane
   bebiak   20.03.08, 01:49 zarchiwizowany


  Re: ul. Smolna 30
   bebiak   20.03.08, 01:53 zarchiwizowany
Zbyt szybko nacisnęłam "wyślij" ... przepraszam:-)

  Re: ul. Smolna 30
   robert1955   08.04.08, 20:06 zarchiwizowany
Chodziłem do tej podstawówki obok :-)
--
Dawaj młody!

  Z Górczewskiej 8
   jokerka1   08.04.08, 19:47 zarchiwizowany
Na ścianie dawnej szkoły fundacji Szlenkierów o której więcej tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,70560438,77684076.html
--
Kiedyś i dziś
Chris Rea
google.pl warto!

  Z Ogrodu Botanicznego...
   robert1955   12.04.08, 19:55 zarchiwizowany
ale w Powsinie :-)
--
John Mayall

  Po trzech latach...
   robert1955   10.05.09, 18:39 zarchiwizowany
dąbek podrósł nieco. Będę go obserwował :)
--
Georgia Blues

  Rośnie!
   robert1955   27.09.09, 23:01 zarchiwizowany
Nie wytrzymałem i cyknąłem go jeszcze raz we wrześniu :)
Poprzednie zdjęcie było z maja. Różnica jest.
--
Georgia Blues

  Re: Rośnie!
   majenka3   28.09.09, 15:14 zarchiwizowany
rzeczywiście skokowo się "posuwa" dąbik :-) Fajna relacja - dodawaj fotki
sumiennie, będę z zaciekawieniem obserować rośnieniowe postępy (ja i inni chyba
też:)


--
schody

  Ze Słowackiego 19a
   jokerka1   28.04.08, 20:44 zarchiwizowany
Henrykowi Dembińskiemu.
--
Kiedyś i dziś
Karen*Carpenter*25lat
google.pl warto!

  Z Kanonii trochę nietypowa
   jokerka1   30.04.08, 21:11 zarchiwizowany
... no i chyba dość nowa, nie widziałam jej tu wcześniej.
--
Kiedyś i dziś
Karen*Carpenter*25lat
google.pl warto!

  Przy Zamku Królewskim
   jokerka1   08.05.08, 23:10 zarchiwizowany
Trudno to określić jako pomnik, nie jest to też tablica w dosłownym tego słowa
znaczeniu, ale chyba tu lepiej pasuje. Napis na tym pamiątkowym kamieniu brzmi:
"Dnia 17 września 1939 kustosz Kazimierz Brokl ratując dzieła sztuki Zamku
Królewskiego zginął w 62 roku życia na Dziedzińcu Wielkim przy Bramie Grodzkiej. "
pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Brokl
Wg mnie może to być element nieodbudowanego balkonu Wieży Grodzkiej,
porównywałam go ze zdjęciem, które teraz gdzieś wsiąkło w odmętach internetu i nie
mogę go Wam pokazać. :-( To zdjęcie jest w pomniejszeniu także tutaj, ale detale są
słabo widoczne: www.warszawa1939.pl/zdjecia/zamkowy/old/zamek_13.jpg
--
Kiedyś i dziś
Karen*Carpenter*25lat
google.pl warto!

  Przy Zamku Królewskim
   jokerka1   06.08.08, 16:40 zarchiwizowany
Tym razem z dobrze widocznym napisem i w przypuszczalnie pierwotnym ułożeniu.
--
Kiedyś i dziś
Sinead O'Connor
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!

  o pierwszym przedstawieniu teatralnym w Warszawie
   majenka3   04.06.08, 19:20 zarchiwizowany
na murze Instytutu Teatralnego ul. Jazdów 1
Moje inne zdjecia Instytutu Teatralnego na forum, tu:
fotoforum.gazeta.pl/5,6,42160,majenka3.html
--
"gdzie ja nie byłam..." :-)

  ul. Łazienkowska 7
   bebiak   27.06.08, 22:41 zarchiwizowany
Tablica na budynku Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego.

Informacyjnie dodam, że skwer (i niewielki park) im. Olgi i Andrzeja Małkowskich znajduje
się przy ul. Puławskiej (zdjęcie drugie i trzecie)

  z Katedry Polowej WP
   majenka3   02.10.08, 12:01 zarchiwizowany
tablica upamiętniająca wykonawcę rzeźby Maksymiliana Biskupskiego i fundatorów
Danute i Wojciecha Mikuleckich. Rzeźba tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,66818179,85400644.html


--
świat pełen zagadek... - nierozwiązanych? :-)

  z Marszałkowskiej - Gimnazjum Zofii Sierpińskiej
   postkeeper   04.11.08, 20:11 zarchiwizowany
mieściło się kiedyś przy Marszałkowskiej 63 zaś tablica wisi na budynku pod 53
--


  Pamięci muzyków orkiestr wojskowych
   jokerka1   08.11.08, 12:48 zarchiwizowany
Na ścianie kościoła św.Boromeusza.
--
Kiedyś i dziś
Sinead O'Connor
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!

  ulica Warecka 11
   bebiak   23.11.08, 00:58 zarchiwizowany


  literackie z Alei Róż
   z_muranova   27.11.08, 23:02 zarchiwizowany


  z Alei Przyjaciół róg Koszykowej
   z_muranova   27.11.08, 23:06 zarchiwizowany


  z Konopackiej
   z_muranova   27.11.08, 23:10 zarchiwizowany


  Dla Odnowicieli Ogrodu Botanicznego
   majenka3   20.02.09, 19:46 zarchiwizowany
w zimowym słońcu dobrze widać napis - w innych porach roku zieleń go
osłania/zasłania i inne detale oczy przyciągają.
Kamień upamiętnia odnowicieli OB po I i II Wojnie Światowej, profesorów:
Zygmunta Wóycickiego, Bolesława Hryniewieckiego, Romana Kobendzy. Jest ustawiony
niedaleko wejścia do OB.
--
zimne fotki

  Krakowskie Przedmieście - Janowi Pawłowi II
   jokerka1   02.04.09, 18:03 zarchiwizowany
Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła św.Krzyża z napisem:
Spotkanie Jego Świętobliwości
Jana Pawła II
w kościele Św.Krzyża
z środowiskami twórczymi Polski
w czasie Kongresu Eucharystycznego
oraz II pielgrzymki do ojczyzny
13.06.1987
--
Kiedyś i dziś
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!
google.pl warto!

  Krakowskie Przedmieście - Janowi Pawłowi II
   majenka3   02.04.09, 21:35 zarchiwizowany
ja dodam inne ujęcie tej tablicy
--
"bezbiel" :-)

  Z Karowej 31
   jokerka1   02.04.09, 18:55 zarchiwizowany
Na ścianie PTH o którego historii dość obszernie opowiadała nam Majenka przy okazji
pokazywania całego budynku:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,70395554,78024197.html
--
Kiedyś i dziś
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!
google.pl warto!

  Ogród Saski - Marszałek Piłsudski 1921
   jokerka1   23.04.09, 17:14 zarchiwizowany
Tablica na Osi Saskiej na której niedaleko znajduje się także pomnik Piłsudskiego.

--
Kiedyś i dziś
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!
google.pl warto!

  3 maja 1791
   jokerka1   03.05.09, 21:10 zarchiwizowany
--
Kiedyś i dziś
Używanie wyszukiwarki naprawdę nie boli!
google.pl warto!

  upamiętniająca współdziałanie z UE
   majenka3   12.05.09, 20:29 zarchiwizowany

--
miłe zielonego początki :-)

  dla duchownego, kościelna
   majenka3   22.09.09, 16:26 zarchiwizowany
a wnętrza kościoła św. Ignacego Loyoli tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,94550444,100551470.html

--
schody

  dla tych, którzy odbudowali Starówką
   majenka3   29.09.09, 13:08 zarchiwizowany
tablica związana z Powstaniem Warszawskim, ale upamiętniająca tych, którzy w
czasach pokoju odbudowywali Starówkę ze zniszczeń po Powstaniu
--
schody

  Z Krakowskiego Przedmieścia
   jokerka1   21.10.09, 19:04 zarchiwizowany
Tu stał dom w którym w latach 1837-1842 mieszkał Wojciech Żywny nauczyciel gry
fortepianowej Fryderyka Chopina.
--
A latem wyjeżdżam
Alex Rybak - Song from a secret garden

  Pamięci Stanisława Marzyńskiego
   jokerka1   13.11.09, 14:34 zarchiwizowany
Tablica znajduje się w katedrze św.Jana, upamiętnia wybitnego architekta
wspominanego niedawno na forum przy okazji prezentowania nam kościóła pw. J.Ch.Króla Pokoju na Pelcowiźnie, był on także
projektantem wolskiego kościoła św.Klemensa przy Karolkowej.
--
A latem wyjeżdżam
Alex Rybak - Song from a secret garden

  Czołowi budowniczowie Trasy W-Z
   jokerka1   13.11.09, 18:32 zarchiwizowany
Sporo ich było. ;-)
--
A latem wyjeżdżam
Alex Rybak - Song from a secret garden

  ks.Ignacy Kłopotowski
   postkeeper   17.03.10, 00:38 zarchiwizowany

--


  ks.Ignacy Kłopotowski między Pragą a Drohiczynem
   postkeeper   17.03.10, 00:46 zarchiwizowany
Zwiedzając katedrę drohiczyńską natrafiłem na tablicę pamiątkową poświęconą
księdzu Ignacemu Kłopotowskiemu. Postać księdza zaliczonego w poczet
błogosławionych jest silnie związana z Pragą. Tu ma ulicę swojego imienia. Tu
znajduje się Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które założył. W czasie
swego żywota był m.in. związany z parafią św.Floriana będąc proboszczem kościoła
p.w. MB Loretańskiej na Ratuszowej.
Oprócz tablicy kilka zdjęć z katedry w Drohiczynie
--


  Dla Fryderyka Chopina, od Pary Prezydenckiej
   majenka3   19.04.10, 20:43 zarchiwizowany
na ścianie Pałacu od Krakowskiego Przedmieścia


--
detale
płatki

  z Ogrodu Botanicznego w Alejach Ujazdowskich
   majenka13   21.04.10, 19:47 zarchiwizowany
Tak jak napisałam pod fotkami, nie znalazłam żadncyh informacji w sieci na temat
tej tablcy. Napis już ledwo daje się odczytać a zieleń Ogrodu Botanicznego
"wspina się" na tablicę i zarasta ją.
tablica leciwa, więc uwieczniłam. A napis taki
:
PAMIĘCI REKTORA/
BRYDZIŃSKIEGO/
III ZJAZD 5.VI.1927/
KOLEGÓW Z MOSKWY


--
po Łazienkach spaceruję

  Re: z Ogrodu Botanicznego w Alejach Ujazdowskich
   michel9   21.04.10, 20:42 zarchiwizowany
V=U
Rektor UW nazywał się Józef BRUDZIŃSKI

  z Ogrodu Botanicznego o Rektorze Brudzińskim
   majenka13   21.04.10, 21:15 zarchiwizowany
michel9 napisał:

> V=U
> Rektor UW nazywał się Józef BRUDZIŃSKI


Dzięki Michel9! literka U zamiast wpisanej przeze mnie Y w nazwisku rozjaśnia
wszystko. Myślę, że skoro Rektor Brudziński został pochowany poza Warszawą to
dlatego na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego umieszczono
tę tablicę wspominkową... to taka ciekawa postać - założyciel i rektor
Uniwersytetu Warszawskiego i ze wszech miar zasłużona osoba i w dziedzinie
medycyny i niepodległościowych działań też ... z zainteresowniem poczytałam o Nim.

Fragment wikipedyjny tłumaczący wpis z tablicy o przyjaciołach z Moskwy, co mnie
zaciekawiło:

"W 1894 zdał rigorosum i przeniósł się na Uniwersytet Moskiewski, gdzie ukończył
studia w 1897 roku. Powrócił wtedy do Warszawy i podjął pracę na oddziale
Wiktora Grossterna. Specjalizował się w pediatrii w Krakowie" (...)

I jeszcze:
"Uczestniczył w 1916 w procesie tworzenia Tymczasowej Rady Stanu. Wcześniej,
ustąpił naleganiom władz niemieckich i zgodził się wziąć udział w delegacji,
mającej przedstawić żądanie ogłoszenia niepodległości Polski w Berlinie i
Wiedniu. Efektem tej delegacji był sygnowany 5 listopada dokument proklamujący
regencyjne Królestwo Polskie. 6 listopada listownie skontaktował się z nim Józef
Piłsudski. Brudziński uczestniczył w uroczystości ogłoszenia woli utworzenia
Królestwa Polskiego 25 listopada na Zamku Królewskim."

W Wikipedii całość notki "o":
pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brudzi%C5%84ski
Szkoda, że napis już ledwo ledwo widoczny i zniknie i on i cała tablica niebawem
pewnie...

--
po Łazienkach spaceruję

  Tablica z muru oporowego na Tamce
   jokerka1   06.05.10, 22:05 zarchiwizowany
Zabytkowy mur bastionu zrekonstruowali w czynie społecznym w 1970r. członkowie
Cechu Rzemiosł Budowlanych i Mineralnych w m.st. Warszawie dla uczczenia
XXV-lecia PRL.
--
A_latem_wyjeżdżam
Chopin ma już 200 lat!
Pożegnanie...[*]

  Z ulicy Jezuickiej
   bebiak   13.06.10, 16:49 zarchiwizowany
Wiem, że to niezupełnie tablica, ale może warto pokazać?
Jak nie - to nie, toż się nie obrażę:)

  Tablica z Krakowskiego Przedmieścia 46/48
   jokerka1   04.09.10, 20:39 zarchiwizowany
--
Na zachód i na wschód ...
Chopin ma już 200 lat!
Deep Purple

  Filtrowa 83
   michel9   15.09.10, 20:10 zarchiwizowany
tablica upamiętniająca A. Żurakowskiego . Niestety umieszczona na podwórzu.

  na Domu bez Kantów
   majenka13   09.10.10, 12:32 zarchiwizowany
obydwie tablice to porcja historii Warszawy. jakoś nie dostrzegłam ich do tej
pory, a chadzam tamtędy dosyć często :-) Tablice umieszczono na Domu bez Kantów,
który zbudowany zostal z Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Reszta opowieści na
tablicach.

--
majenkowe
ogródkowy azyl
dalie

  tablica upamiętniająca J.W.Fulbrighta w BUW-ie
   postkeeper   10.10.10, 21:28 zarchiwizowany

--


  Tablica ku czci inspektora kommunikacyj ...
   jokerka1   11.10.10, 19:27 zarchiwizowany
... Felixa Pancera i jego wiaduktu.

--
Na zachód i na wschód ...
Chopin ma już 200 lat!
Deep Purple

  Radiostacja im. S. Starzyńskiego
   michel9   17.10.10, 12:10 zarchiwizowany
Fort Mokotów


  dla Starszych Panów
   ikropka3   05.12.10, 17:44 zarchiwizowany


  z Karowej
   ikropka3   07.12.10, 11:07 zarchiwizowany
Jan Marcin Szancer-grafik, ilustrator książek, chyba każdy z nas przynajmniej raz miał w
rękach bajkę z tymi wyjątkowymi ilustracjami.

  Eugeniusz Kwiatkowski, tablica z pl.Bankowego
   postkeeper   16.12.10, 02:03 zarchiwizowany

--


  Andrzej Pruszyński, epitafium
   postkeeper   03.01.11, 03:41 zarchiwizowany

--


  z Parku Fontann na Rybakach
   postkeeper   17.06.11, 20:37 zarchiwizowany
tablica upamiętniająca 125-lecie Wodociągów Warszawskich, którą umieszczono
przed uroczystościami otwarcia Parku Fontann na Rybakach
--


  Tablica Ignacemu Domeyce
   jokerka1   30.07.11, 22:50 zarchiwizowany
Na ścianie Resursy Obywatelskiej - Domu Polonii przy Krakowskim.

--
Barbra S.-Cry me a river ...
Na zachód i na wschód ...

  Tablica ku czci bł. W-ładysława z Gielniowa
   jokerka1   04.08.11, 22:38 zarchiwizowany
Znajduje się na fasadzie kościoła św.Anny.
pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_z_Gielniowa
--
Barbra S.-Cry me a river ...
Na zachód i na wschód ...

  Mińska - tu mieszkał Józef Piłsudski
   jokerka1   01.09.11, 21:22 zarchiwizowany
W tym miejscu stał dom w którym przebywał Józef Piłsudski.

--
Barbra S.-Cry me a river ...
Na zachód i na wschód ...

  Tablica - Zakłady Ogrodnicze "C.Ulrich" tu były
   jokerka1   07.09.11, 17:50 zarchiwizowany
Kiedyś stała tu kamienica Ulrichów, a wokół rozciągał się ogród pełen drzew
owocowych, dziś stoi tu budynek Mennicy Państwowej i na jej ścianie wisi ta
tablica.
O ogrodach Ulrichów można poczytać w wątku dotyczącym Koła, bo tak się
dziwnie składa, że choć kolejny ogród tej rodziny znajdował się na Ulrychowie,
którego nazwa pochodziła przecież od ich nazwiska, obecnie (organizacyjnie) leży
poza jego granicami. fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,66185935,79604250.html

--
Barbra S.-Cry me a river ...
Na zachód i na wschód ...

  Tablica Marianowi Hemarowi na Senatorskiej
   jokerka1   06.10.11, 19:58 zarchiwizowany
Tablica umieszczona w tym właśnie miejscu prawdopodobnie z powodu istnienia tu
do 1931 r. w podziemiach Galerii Luxenburga teatru Qui Pro Quo, z którym pracował.

--
TaniecWęgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica Qui Pro Quo też przy Senatorskiej
   jokerka1   13.10.11, 19:59 zarchiwizowany
Kabaret mieścił w okresie międzywojennym w podziemiach Galerii Luxenburga.

--
TaniecWęgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica na czasie - Roman Dmowski
   jokerka1   17.11.11, 18:52 zarchiwizowany
Nie wiem czy ku czci (widać ślady czyjegoś niezadowolenia na jej powierzchni),
ale ku pamięci na pewno. Tablica znajduje się na ścianie kościoła Matki Boskiej
Zwycięskiej.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica o kamionkowskich elekcjach
   jokerka1   20.11.11, 23:03 zarchiwizowany
Na Kamionku wybrano dwóch władców Polski, pozostałych dziesięciu zostało królami
na wolskim Młynowie. Tablica ta umieszczona została w 1996 r. na ścianie
kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej właśnie na Kamionku.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica Janowi Pawłowi II
   jokerka1   21.11.11, 22:57 zarchiwizowany
Też na ścianie kościoła Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica ku czci Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
   jokerka1   22.11.11, 23:01 zarchiwizowany
Bardzo szczegółowy życiorys: pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Jacek Kuroń na Brackiej
   jokerka1   30.12.11, 20:20 zarchiwizowany
Tablica na ścianie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica dla Ludwika Panczykowskiego, aktora
   majenka13   04.01.12, 20:09 zarchiwizowany
Ludwik Panczykowski karierę robił dawno, dawno temu, był wybitnym aktorem.
tablicę upamiętniającą go znalazłam w kościele św Antoniego Padewskiego na
Senatorskiej...

A na stronie CULTURE.pl w artykule o Teatrze Narodowym o Nim m.in.:
(...) O poziomie teatru w tym czasie decydował nie repertuar lecz świetni
aktorzy: Ludwik Panczykowski, Józef Rychter i ulubieniec publiczności - Alojzy
Żółkowski (...)

W Encyklopedii Gutenberga:
"Panczykowski Ludwik, aktor polski, (1804—1871), uczeń Kudlicza, występował na
scenie warszawskiej od r. 1827—1868, kreował niezwykle żywo uchwycone i mocno
postawione role; pierwszy polski aktor, który studjował swe postacie z życia; do
najlepszych jego ról należały: Dyndalski w „Zemście“, Łykalski w „Majstrze i
czeladniku“, „starzy słudzy“ w komedjach Fredry, Korzeniowskiego i Małeckiego,
Cwejnos w „Pod strychem“ (Stan. Bogusławskiego) :
www.gutenberg.czyz.org/word,56309

--
dalie
majenkowe
Żelazowa Wola, "dzisiaj i wczoraj"

  Izabela Jaruga-Nowacka na Brackiej
   jokerka1   06.01.12, 22:42 zarchiwizowany
Tablica na ścianie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica z Jaktorowskiej 6
   jokerka1   12.01.12, 22:40 zarchiwizowany
Umieszczona na ścianie dawnego Domu Sierot Janusza Korczaka.

--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica z Chłodnej 33
   jokerka1   14.01.12, 19:15 zarchiwizowany
W tym miejscu stał budynek zburzonego w 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego
Państwowego Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Administracyjnego im.J. M. Roeslerów prowadzonego przez Szczepana Bońkowskiego.
W związku z powstaniem getta warszawskiego właśnie tu został przeniesiony z
Krochmalnej 92 Dom Sierot Janusza Korczaka.
W listopadzie 1941r. Dom Sierot został ponownie przeniesiony, tym razem na Sienną 16.


--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica Władysława Szpilmana-Al.Niepodległości 223
   jokerka1   25.01.12, 20:46 zarchiwizowany
W ruinach tego domu ukrywał się do lipca 1944 r. Władysław Szpilman.
W grudniu 2011 r. w stulecie urodzin kompozytora na ścianie kamienicy odsłonięto
tablicę pamiątkową. W uroczystości oprócz żony i syna Szpilmana obecna była
także córka kapitana Wehrmachtu Wilma Hosenfelda, który uratował pianistę od
śmierci głodowej.
www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/100-lat-temu-urodzil-sie-wladyslaw-szpilman
--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica Józefowi Piłsudskiemu w Katedrze Praskiej
   jokerka1   03.02.12, 20:23 zarchiwizowany
--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica Tadeuszowi Kościuszce w Katedrze Praskiej
   jokerka1   04.02.12, 22:44 zarchiwizowany
--
Taniec Węgierski J.Brahmsa
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Długa 13- Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
   jokerka1   03.04.12, 22:55 zarchiwizowany
Znajduje się wewnątrz Katedry Polowej WP na prawo od wejścia.

--
Smutno ...
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Górnośląska 16 - Wacławowi Sieroszewskiemu
   jokerka1   24.04.12, 18:32 zarchiwizowany
--
Smutno ...
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Pl.Zamkowy - Janowi Zachwatowiczowi
   jokerka1   03.05.12, 22:41 zarchiwizowany
--
Smutno ...
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Tablica inżynierom Kierbiedziowi i Panzerowi
   jokerka1   13.05.12, 22:59 zarchiwizowany
Od budowniczych trasy W-Z.

--
Smutno ...
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Ujazdów - płk dr Leon Strehl
   jokerka1   17.05.12, 22:21 zarchiwizowany
W miejscu gdzie przed wojną znajdowały się liczne pawilony Szpitala
Ujazdowskiego upamiętniono Leona Strehla (1891-1960), lekarza, płk WP,
ostatniego komendanta tego szpitala, szefa sanitarnego Armii Krajowej,
uczestnika powstań - wielkopolskiego, śląskiego i warszawskiego.

--
Smutno ...
Na zachód i na wschód ... i na południe

  Łazienkowska 3
   ikropka3   17.06.12, 20:40 zarchiwizowany


  Zapraszamy do nowej edycji tego wątku -> link
   jokerka1   18.06.12, 22:09 zarchiwizowany
Najczęściej komentowane zdjęcia

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd