FotoForum
Załóż konto »

Radom - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Co można zobaczyć w Radomiu

Jak powstało miasto Radom - miasto Radom - jak powstało.


Legenda "O srebrnopiórym orle i radomskim grodzie", czyli jak powstała nazwa
miasta Radom ....

Najstarsze ślady pobytu grup ludzkich nad Mleczną pochodzą z końca starszej
epoki kamienia (ok. 10 000 lat p.n.e.). Są to pozostałości pracowni obróbki
krzemienia. W granicach Radomia archeolodzy odkryli ponad sto miejsc, w
których dawni mieszkańcy zostawili dowody swojej działalności: resztki naczyń,
narzędzia, broń, ozdoby, rozwaliska osiedli i cmentarzy. Pochodzą one z
młodszej epoki kamienia, epoki brązu i początków epoki żelaza.

O Radomiu i jego historii możemy mówić dopiero od okresu
wczesnośredniowiecznego. W VIII-IX w. w dolinie rzeki Mlecznej istnieje osada
typu wiejskiego. W drugiej połowie X w. powstaje gród warowny z dwoma
pierścieniami wałów i fosą. Z czasem pełni on rolę grodu kasztelańskiego.
Pierwsza wzmianka pisana o Radomiu znajduje się w bulli papieża Hadriana IV z
1155 roku. Nazwa „Radom” wywodzi się na ogół od imienia Radomir lub plemienia
Radomierzan.

Legenda

Z miastem wiąże się legenda "O srebrnopiórym orle i radomskim grodzie", która
mówi o wędrującym młodzieńcu, który chcąc zaspokoić swój głód doszedł do
urokliwej, zaklętej wioski. Otaczająca go przyroda była tak niezwykła, że
wydawało mu się jakby chciała o czymś powiedzieć. Młodzieniec wypowiedział
wówczas znamienne słowa: "Rad dom bym tutaj zbudował", które sprawiły, że
zaklęcie przestało działać. Tamtejsi mieszkańcy z radością przyjęli do siebie
chłopca, zaś na cześć owej sytuacji powstał tam gród o nazwie „Radom”, który
dał nazwę miastu.

Inna legenda głosi, że nazwa miasta zaczerpnięta została od plemienia
Radomierzan bądź też pochodzi od imienia Radomir.

Jednak historycy doszukują się w tym miejscu pierwszych śladów ludzkości już
około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Odnaleziono tam pozostałości i ślady po
pracowniach obróbki krzemienia. Badania archeologiczne wskazują natomiast, że
w okolicach Radomia znajdowało się nawet 100 miejsc, gdzie mieszkali ludzie.
Świadczą o tym znalezione w tych miejscach naczynia, cmentarze, ozdoby, broń
czy narzędzia. Przedmioty te sięgają czasów epoki kamienia, brązu oraz żelaza.

Warto wiedzieć:

Według legendy "O srebrnopiórym orle i radomskim grodzie" , która mówi, o tym,
że kiedyś, bardzo dawno temu pewien młodzieniec trafił niesiony głodem do
pięknej, zaklętej wioski. Drzewa, krzewy i rzeka szumiały jakby chcąc coś mu
powiedzieć. Oczarowany tym pięknem wypowiedział "Rad dom bym tutaj zbudował".
To odczarowało wioskę. Jej mieszkańcy ugościli młodzieńca, a na tamtym miejscu
wybudowano gród "Radom".

W rzeczywistości Radom brzmiał pierwotnie Radom' (z miękkim m' – stąd
dopełniacz: Radomia) i był przymiotnikiem dzierżawczym od imienia Radom
(dopełniacz: Radoma), które to imię jest skrótem od imienia Radomir. Czyli
Radom' oznaczał "gród [należący do] Radoma" – tak jak Poznań to "gród
[należący do] Poznana"

Inna wersja etymologii nazwy Radom mówi, że nazwa ta pochodzi po prostu od rad
(szlacheckich?), które tu się zbierały. Według Rosponda (1984) nazwa Radomia
pochodzi od imienia Radzimir / Radomir w skrócie Radom. Warto wiedzieć, że
wiele polskich osad, miast ma nazwy od imienia założyciela, albo właściciela?

Rozwój Radomia:

Pierwsze ślady siedlisk ludzkich na terenie dzisiejszego Radomia pochodzą z
przełomu mezolitu i neolitu (środkowej i młodszej epoki kamienia) i są
datowane na 8000 do 4400 lat przed naszą erą. Odnalezione na terenie obecnego
miasta i terenów przyległych pozostałości mają charakter tymczasowych siedlisk
zakładanych przez prowadzące koczowniczy tryb życia grupy ludzi. Liczne
znaleziska archeologiczne, głównie cmentarzyska, potwierdzają obecność ludzką
na tych terenach także w późniejszych epokach brązu, kultury trzcinieckiej i
łużyckiej, oraz przeworskiej (epoka żelaza). Jednak początki osadnictwa na
terenie dzisiejszego Radomia datuje się na VIII wiek od momentu powstania w
dolinie rzeki Mlecznej osady. Z biegiem lat liczba mieszkańców zwiększała się,
Radom nabierał znaczenia, i tak.

1564 - W Radomiu mieszkało już 1 800 mieszkańców
1763 – Radom liczył 1370 mieszkańców i 137 budynków
1897 - Radom posiadał 26 906 mieszkańców
1911 – Radom liczył 51 934 mieszkańców
1938 – miasto liczyło 90 059 mieszkańców
1996 - miasto liczyło 232 823 mieszkańców
2000 - Radom to największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy.
Czternaste co do wielkości miasto w Polsce położone w centralno-wschodniej
Polsce (o powierzchni 11 180 ha) . Centrum administracyjne i kulturalne ziemi
radomskiej.

Radom i sąsiadujące z nim jednostki samorządowe zgodnie z wyliczeniami GUSu
jako aglomeracja radomska liczy ponad 325 tys mieszkańców. Aglomeracja
radomska w skład której obok miasta Radom , są Pionki i Skaryszew oraz
położone najbliżej Radomia gminy Jastrzębia, Jedlnia, Jedlinsk, Kowala,
Orońsko, Pionki, Skaryszew, Wolanów. Potencjał demograficzny takiej jednostki
jest znaczny (ponad 325 tys mieszkańców, do ok. 370 tys. Owy rozwój Radomia
dokonuje się do dziś.

Źródła, wikipedia Radom, radom.pl, strona www gus,
--
Niewiedza rodzi zło, zło tworzy piekło ...

Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 08.07.11, 08:56    
Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 08.07.11, 08:57    
Piotrówka (Radom) Grodzisko - radomianin79 08.07.11, 09:08    
Piotrówka (Radom) Grodzisko - radomianin79 08.07.11, 09:40    
Piotrówka (Radom) Grodzisko - radomianin79 08.07.11, 09:50    
Grodzisko Piotrówka - radomianin79 08.07.11, 10:02    
Grodzisko Piotrówka - radomianin79 08.07.11, 10:26    
Muzeum ziemi radomskiej, skansen - radomianin79 12.07.11, 19:21    
Muzeum ziemi radomskiej, skansen - radomianin79 12.07.11, 19:36    
Re: Muzeum ziemi radomskiej, skansen - ravte 08.05.12, 22:18    
Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu - radomianin79 12.07.11, 19:58    
Re: Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 31.07.11, 00:29    
Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 02.07.12, 15:47    
Re: Co można zobaczyć w Radomiu - cityhopper_pl 21.08.12, 17:16    
Re: Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 01.09.12, 16:16    
Re: Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 01.09.12, 16:47    
Re: Co można zobaczyć w Radomiu - radomianin79 01.09.12, 16:55    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd