FotoForum
Załóż konto »

Radom - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Żydzi w Radomiu
   zylam1   10.04.08, 17:18     odpowiedz    
Witam,
proponuję nowy wątek dokumentujący miejsca gdzie żyli, mieszkali i pracowali
radomscy Żydzi. Mam trochę takich zdjęć wykonanych parę lat temu. Jeśli ktoś
zna inne miejsca i dzieje z nimi związane to serdecznie zapraszam.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   15.04.08, 17:55     odpowiedz    
może to być ciekawy temat, w końcu żydzi stanowili znaczny procent mieszkańców
Radomia przed II WŚ.
czy w wątku dopuszczasz zamieszczanie starych zdjęć i obrazów, czy nowe ujęcia tak
jak do tej pory?
/ps: gimnazjum na Kilińskiego było na początku utworzone jako męskie, osobno powstało
żeńskie chyba na Mariackiej .Potem zostały połączone po roku 1925/

  Re: Żydzi w Radomiu
   grdi   15.04.08, 18:41     odpowiedz    
W Radomiu istniały trzy szkoły podstawowe, w których nie nauczano w soboty. Były to:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (Pl. Stare Miasto 10), Szkoła Podstawowa im.
Elizy Orzeszkowej (ul. Starokrakowska 32, obecnie ul. Limanowskiego) i Szkoła
Podstawowa im. Berka Joselewicza (ul. Spacerowa 4, obecnie ul. Reja). Z tych szkół
rekrutowano uczniów do Żydowskiego Gimnazjum Męskiego, założonego w 1917 roku
przez Józefa Temersona i mieszczącego się na ul. Kilińskiego 13 . Pomysłodawcą
powstania szkoły był Icchak Tynowicki. Gimnazjum finansowane było ze
środków „Towarzystwa Przyjaciół Nauki”, wokół którego zgrupowali się najbogatsi,
zasymilowani Żydzi radomscy. Dyrektorowie szkół byli wyznawcami judaizmu, jednak
część nauczycieli stanowili katolicy. Uczniowie szkoły byli dziećmi uboższych kupców i
rzemieślników, ponieważ bogaci Żydzi posyłali swe dzieci do polskich szkół. Niektórzy z
uczniów żydowskiego gimnazjum uczęszczali wcześniej do sederów, które nie
wyróżniały się wysokim poziomem kształcenia. W związku z tym Majer Bałaban
organizował dla ich słuchaczy specjalne kursy, bez których z całą pewnością nie zdaliby
egzaminów wstępnych do gimnazjum. W gimnazjum żydowskim organizowano wieczorki
artystyczne i literackie. Działał teatr uczniowski. Poza tym wydawano tam czasopismo
Jutrzenka, gdzie publikowano referaty, wiersze i artykuły, napisane przez uczniów
szkoły. W szkole istniały ponadto dwa kluby piłki nożnej Lelai i Bar Kochba, działała
organizacja pomocy uczniowskiej Pomoc, zbierająca odzież i żywność dla
najbiedniejszych dzieci. Pomimo tak prężnego rozwoju gimnazjum, ortodoksyjni Żydzi i
syjoniści poddawali je nieustającej krytyce. Uważali oni mianowicie, że program
kształcenia za mało nawiązuje do ich religijnej tradycji i coraz rzadziej posyłali tam swoje
dzieci, w wyniku czego biegiem lat liczba uczniów znacznie zmalała. W 1924 roku
powołano komisję do spraw ratowania szkoły, w skład której weszli najbogatsi Żydzi i
nauczyciele. Na jej czele stanął przewodniczący Gminy Żydowskiej w Radomiu, a
zarazem nauczyciel Izrael Frenkiel. W roku 1926 podjęto w końcu decyzję o połączeniu
dwóch żydowskich gimnazjów męskiego i żeńskiego (ul. Mariacka 4). Szkoła otrzymała
status narodowo-żydowskiej i dopiero tuż przed wybuchem II Wojny Światowej została
równouprawniona. Stało się to dzięki dyrektorowi szkoły i jednocześnie nauczycielowi
matematyki Hurewiczowi. Opracował on plany rozwoju szkoły, znalazł plac pod budowę
nowego budynku, wyszukał sponsorów. Za oficjalny w szkole uznano język polski,
jednak na przerwie dzieci posługiwały się jidysz. Biblioteka szkolna mogła się pochwalić
sporym zbiorem książek. W gimnazjum prężnie działało laboratorium chemiczne. Z
czasem powstała żydowska organizacja skautów Haszomer Hacair. Szkoła należała do
Związku Narodowo-Żydowskich Szkół w Polsce z siedzibą w Łodzi.

  Synagoga Radomska
   grdi   15.04.08, 18:47     odpowiedz    
Synagoga radomska powstała w 1844 roku dzięki finansowemu wsparciu
warszawskich i zagranicznych Żydów. Zbudowano ja na ul. Podwale. Na podstawie
opisu sporządzonego dla potrzeb towarzystwa ubezpieczeniowego,
a przechowywanych w aktach państwowych województw kieleckiego, lubelskiego i
radomskiego, podjęto próbę zrekonstruowania jej wyglądu w formie rysunków. Dzięki
aktom wiadomo, że synagoga radomska zbudowana była z cegły i pokryta blaszanym
dachem. Jej stan określono jako „dobry”. Forma bożnicy była tradycyjna, wydłużona.
Synagoga powstała na rysie kwadratu z westybułą. Bima z Aron-ha-Kodesz
(nazywanym tu „tabernakiel”) położona była centralnie. Ogólna kubatura budynku
wynosiła 4 427³ . W czasie II Wojny Światowej synagoga radomska została całkowicie
zniszczona. W 1945 roku rozebrano jej ruiny. Na placu, gdzie stała, otoczonej dziś
ulicami: Podwale, Bożniczą i Mordechaja Anielewicza, zbudowano wg projektu Jakuba
Zajdensznira pomnik ku czci pomordowanych przez nazistów Żydów radomskich.


  Re: Synagoga Radomska
   1klik   30.04.08, 07:37     odpowiedz    
Mam rysynki ,jak je wstawic ?

  Re: Synagoga Radomska
   gaz61   03.05.08, 18:59     odpowiedz    
1klik napisał:

> Mam rysynki ,jak je wstawic ?

wystarczy zeskanować i wstawić


  Re: Synagoga Radomska
   gaz61   02.10.08, 12:54     odpowiedz    
grdi napisała:

> Synagoga radomska powstała w 1844 roku dzięki finansowemu wsparciu
> warszawskich i zagranicznych Żydów. Zbudowano ja na ul. Podwale. Na podstawie
> opisu sporządzonego dla potrzeb towarzystwa ubezpieczeniowego, wiadomo, że
synagoga radomska zbudowana była z cegły i pokryta blaszanym dachem. Jej stan
określono jako ?dobry?. Forma bożnicy była tradycyjna, wydłużona.
> Synagoga powstała na rysie kwadratu z westybułą. Bima z Aron-ha-Kodesz
> (nazywanym tu ?tabernakiel?) położona była centralnie. Ogólna kubatura budynku
> wynosiła 4 427? . W czasie II Wojny Światowej synagoga radomska została
> całkowicie zniszczona. W 1945 roku rozebrano jej ruiny.

przeglądając sieć , znalazłem prezentację aukcyjną książki Yizkor Book Radom wydaną w
1961 r. w Izraelu poświęconą społecznośći żydowskiej w Radomiu. Teks po hebrajsku ,ale
umieszczone zdjęcia bardzo ciekawe, mimo nienajlepszej jakości - patrz skan wnętrza
synagogi / data ?/ . mmoże warto będzie ją zdobyć, zobaczymy

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 11:19     odpowiedz    
Oczywiście wszelkie pamiątki są mile widziane, nowe i stare, fantastyczne
zdjęcie synagogi, w publikacjach spotkałem się z opinia, że nie zachowało się
żadne zdjęcie (duże WOW:). Proponuje kolejną porcję zdjęć.

  Re: Żydzi w Radomiu
   grdi   15.04.08, 19:21     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 14:24     odpowiedz    
Witam grdi ! dziękuję za wspaniały referat dzięki któremu mogę się chwalić swoją
wiedzą:)

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.04.08, 16:36     odpowiedz    
dokładam obrazy do zdjęć nr 1 i 3
pierwsz już było zamieszczane , pochodzi z sieci i to widok od drugiej strony /od getta/
trzecie to budynek Wałowa 31

  Getto Radomskie
   grdi   16.04.08, 17:27     odpowiedz    
28. 03. 1941 roku gubernator radomski Karl Lasch oświadczył wszystkim okręgowym
kierownikom, iż nadszedł rozkaz z Berlina, aby stworzyć getta dla Żydów i umieścić ich
tam do dnia 5 kwietnia. Natychmiast na ulicach wywieszono plakaty informujące o tym,
że tworzy się dwie zamknięte dzielnice żydowskie: jedną na Wałowej, a drugą na
Glinicach. 1 kwietnia na polecenie GeStaPo zorganizowana zostaje Żydowska Policja. Po
siedmiu dniach, o8. 04. 1941 utworzono getto, nazywane przez Niemców „gettem
złożonym”. Granice Dużego Getta, zamieszkiwanego przez 25 000 Żydów przebiegały,
jak następuje: od kościoła ewangelickiego, ulicą Reja do ul. Mireckiego i dalej ul.
Mleczną, do rzeki Mlecznej, wzdłuż rzeki do Piotrówki. Dalej granica przecinała
Starokrakowską (obecnie Limanowskiego), Mariacką, Narutowicza i biegła do ul. Pereca.
Dalej biegła równolegle do Narutowicza, omijając szpital, do Bernardyńskiej i ciągnęła
się Rwańską do Rynku, obiegała Rynek, który wraz z ratuszem stanowił część aryjską
miasta. Obszar zamykała dobiegając ul. Szwarlikowską do kościoła ewangelickiego.
Granica Małego Getta, gdzie żyło ok. 8 000 Żydów, przebiegała ul. Słowackiego od
Dolnej do Złotej, Złotą do Białej, dalej Kośną do Staroopatowskiej i Fabryczną do styku
Dolnej i Kwiatkowskiego i znów Słowackiego.

Komendantem Policji Żydowskiej staje się Joachim Gajger, jego zastępcą adwokat Leon
Szytner z Kalisza, inspektorem policji Lipa Wajchendler, jego adiutantem Wainer.
Komendantem policji w glinickim getcie zostaje Heniek Bornsztajn, a tegoż zastępcą brat
Gajgera. Policja Żydowska była podzielona na dwa rejony: 1 – Duże Getto z siedzibą na
Pl. Starego Miasta 10, 2 – Małe Getto z siedzibą na Błotnej 4.
Do głównych zadań żydowskich służb porządkowych należało nie wpuszczanie na teren
getta obcych i nie wypuszczanie Żydów z tereny getta bez zezwolenia, dostarczanie
robotników wg wskazówek Arbeitsamtu, pilnowanie porządku sanitarnego,
przekazywanie „raportów sytuacyjnych” z getta, tj. podawanie ilości przypadków
szmuglu, kradzieży, prostytucji itp. Przy policji działał areszt, do którego trafiano za nie
stawianie się na roboty, unikanie płacenia podatków, obrazę urzędników lub
wykroczenia sanitarne. Część żydowskich policjantów wyszkolona była w dostarczaniu
mieszkańców getta na przesłuchania do GeStaPo. Mimo wszystko
większość „wykroczeń” można było okupić pieniędzmi, podobnie jak zdobyć żywność
wręczając łapówki policjantom stojącym przy bramach getta. W czerwcu 1942 roku
kierownictwo służby porządkowej zostało z tego powodu aresztowane. Gajgera,
Wainera i Wajchendlera osadzono w więzieniu, a następnie deportowano wraz z innymi
Żydami w okresie wielkiej deportacji. Wówczas to komendantem getta został Leon
Sytner, a jego zastępcą Henryk Hamersztajn. Po aresztowaniu Hamersztajna, na jego
miejsce mianowano Kiwę Frita i Lutka Minkowskiego.
Codzienne życie w getcie radomskim w niczym nie odbiegało od doli Żydów
zamieszkujących dzielnice zamknięte innych miast. Jak wszędzie panowało tu potworne
przeludnienie, skrajna nędza, głód, choroby. Ludzie umierali na ulicach na tyfus i dur.
Stawka żywieniowa wynosiła 100g chleba dziennie i 200g cukru miesięcznie. W 1942
roku Ernst Kundt zmniejszył tę normę jeszcze o połowę. Dzień w dzień dochodziło do
rozstrzeliwań. Polscy mieszkańcy Radomia starali się dostarczać do getta żywność i leki,
niektórzy bezinteresownie, ryzykując własnym życiem, jako że wszystkich obowiązywał
zakaz pomagania Żydom wydany 21. 09. 1942 roku przez dowódcę SS i policji Herberta
Böttchera, inni za kosztowności, które w ten sposób zdobywali za bezcen. Próba
opuszczenia getta przez wyznawcę judaizmu karana była z dekretu Hansa Franka o
tzw. Sondergericht’ach rozstrzelaniem na cmentarzu Firlej, lecz pomimo tego codziennie
znajdywało się wielu śmiałków, którzy się jej podejmowali, w nadziei na przeżycie z
fałszywymi dokumentami. Pierwsza „oficjalna egzekucja ” miała miejsce 01.04.1942
roku, jednak nieoficjalnie Żydów rozstrzeliwano od czasu powstania getta. 19.02.1942
roku zastrzelono 50 osób, a 100 wysłano do obozu koncentracyjnego w Treblince.
18.04.1942 zabito 21, a 60 deportowano do Treblinki. W nocy z 27 na 28.04.1942
zamordowano 70 Żydów z Małego i Dużego Getta, a 100 wysłano do w/w obozu
koncentracyjnego. W tej grupie znaleźli się: Diament, Gajger i 20 szeregowych
policjantów żydowskich. W lipcu 1942 roku rozstrzelano wszystkich nauczycieli i 15
innych wyznawców Mojżesza, 40 wysłano do Treblinki. W mieście roiło się od
szmalcowników. W 1942 roku Polacy wymuszali wręcz na Żydach sprzedaż wszystkiego,
co im zostało, zapewniając ich o tym, że getto i tak zostanie skasowane, tak jak się to
stało w Lublinie. Postawa polskiego społeczeństwa nie była jednak zdeterminowana
jedynie przez czystą chęć zysku, ale również przez terror niemiecki i zmasowaną
propagandę. W lipcu 1941 roku Ernst Kundt, który objął stanowisko po aresztowanym
Laschu, zorganizował antyżydowską wystawę w halach targowych na Pl. Jagielońskim,
której otwarcie poprzedził mową rozpoczynającą się od słów: „Są jeszcze ludzie, którzy
współczują tej hołocie twierdząc, że Żydzi to także ludzie. Nie, nie są to ludzie, ale
pasożyty, dla których nie ma miejsca w Europie!”
Likwidację getta radomskiego, zwaną „Aktion Reinhardt”, rozpoczęto w nocy z
z 4 na 5 sierpnia 1942 roku od Małego Getta. Trwała ona aż do
października tegoż roku. Około północy cała dzielnica została otoczona kordonem policji
ORPO i oświetlona silnym światłem elektrycznym. O północy wkroczyła tzw. grupa
wysiedleńcza, złożona z kompanii ukraińskiej, wartowniczej policji bezpieczeństwa SIPO
pod wodzą Untersturmbandführera Ericha Kappke i Sonderkommand´a „Feucht” , na
czele której stał SS-Hauptsturmführer Adolf Feucht. W pierwszej kolejności Niemcy
wymordowali pacjentów szpitali, starców i chorych. Pozostałe osoby wywleczono na plac
poza granicami getta, gdzie odbyła się selekcja pod okiem esesmana, niejakiego
Weinricha. Zastrzelono 600 osób. 800 zdrowych mężczyzn i 15 kobiet posiadających
karty pracy wysłano do Dużego Getta. Resztę Żydów oraz wyznawców judaizmu
pracujących w fabryce butów „Bata”, tj. około 6500 osób, przegnano kolumnami przez
całe miasto na stację kolejową, część z nich zabijając po drodze. Ponieważ stwierdzono
nadmiar pustych wagonów, 05.08.1942 roku rano, Böttcher wydał rozkaz zablokowania
Dużego Getta i „dobrania” jeszcze 2000 Żydów, aby „skompletować’ transport. W ten
sposób wieczorem deportowano do Treblinki 8000 wyznawców Mojżesza. W tym samym
czasie ekipa Kappkego przeszukiwała getto, gdzie odnalazła jeszcze 100 ukrywających
się ofiar, które natychmiast rozstrzelano. Pozostałe w żydowskiej dzielnicy niemowlęta
Kappke dosłownie roztrzaskał o bruk. Akcji przyglądały się setki gapiów. Jeden ze
świadków opisuje obraz, jaki mu stanął przed oczami nazajutrz po tym zdarzeniu:

„Przy Plantach zobaczyłem coś, co zrobiło na mnie wstrząsające wrażenie. Mała
dziewczynka, Polka, klęczała przy trupie starego Żyda i przeszukiwała mu kieszenie.
Znałem ją z widzenia. Jej ojciec pracował w fabryce broni, był w obozie koncentracyjnym.
Dziewczynka mieszkała w pobliżu z matką i siostrą.”

Faktycznie Polacy byli pierwszymi, którzy szabrowali na terenie spustoszonego getta,
podobnie, jak i pierwszymi licytującymi wcześniej żydowskie kosztowności. Niewielu
pomagało Żydom, większość pozostawała obojętna wobec holocaustu. W całym
województwie radomskim przyznano po zakończeniu II Wojny Światowej jedynie około
50 orderów Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W czasie, gdy funkcjonowało getto
żydowskie w Radomiu i okresie jego likwidacji Sturmbandführerem SS w mieście był
Wilhelm Blum, na którym po zakończeniu wojny zo

  Getto Radomskie 2
   grdi   16.04.08, 17:38     odpowiedz    
zostanie wykonany wyrok śmierci za zbrodnie przeciw ludzkości.
W dniach 16-18.08.1942 roku rozpoczęto likwidację Dużego Getta. Przebiegała ona
identycznie, jak w Małym Gettcie, ale w dwóch fazach. W nocy z 16 na 17.08.1942 roku
na Starym Rynku zebrano Żydów z południowej części getta, a z 17 na 18.08.1942 roku
na ul. Wałową zagnano mieszkańców północnej części dzielnicy. Starych i chorych
od razu rozstrzelano. Dzieci zapędzono do posesji Penza na ul. Starokrakowskiej
(obecnie ul. Limanowskiego) [fot.32], gdzie następnie Erich Kappke, Erich Schmid niejacy
Schoggel, Schippers, Langer i Tanzer dokonali na nich tzw. „ptasiej rzezi”, tj. obrzucili
ręcznymi granatami.
Łącznie na miejscu zginęło 1500 ludzi, 20000 pognano na bocznicę zakładu „Marywil”, by
tam załadować ich do wagonów. Kto w trakcie drogi się potknął był natychmiast
rozstrzeliwany. Do jednego wagonu Niemcy wpychali od 280 do 320 osób.
Tym „wstawiano” na głowy osoby mniejszej postury. Pozostałe 4000 Żydów trafiło do
obozów pracy przy ul. Szwarlikowskiej i ul. Szkolnej. Ponieważ wielu Żydom z Dużego
Getta udało się znaleźć schronienie, 10.11.1942 roku Niemcy skierowali do nich plakat i
ulotki informujące o tym, iż tworzy się tzw. „getta wtórne” w Ujeździe, Radomsku,
Sandomierzu i Szydłowcu, gdzie Żydzi mogą się czuć bezpiecznie. W ten sposób na te
tereny zwabiono jeszcze 17000 osób z Radomia i okolic, które następnie poddano
wymordowano w dniach 05-14.01.1943 roku. Również w radomskich obozach pracy
miały miejsce selekcje. 13.01.1943 roku wysłano do Treblinki 1500 pracowników obozu z
ul. Szwarlikowkiej. Część zagnano na ul. Brudną i tam rozstrzelano. W połowie marca
1943 roku Niemcy zorganizowali prowokację o nazwie Palästina-Aktion. Jej
pomysłodawcą był Böttcher. Żydowskim intelektualistom wmóiono, że przez Turcję
pojadą do Palestyny, gdzie następnie zostaną przez aliantów wymienieni na niemieckich
zakładników. Podróż taką mogą odbyć za opłatą w dewizach lub złocie. Rzekomy termin
wyjazdu (przez Warszawę) zaplanowano na 23.03.1943 roku. W Radomiu zgłosiło się
170 osób chętnych, w tym 7 lekarzy, m.in. znany doktor Kasman. Autobusami wysłano
więc ich na kirkut do Szydłowca, gdzie następnie 117 rozstrzelano, a 13 odesłano z
powrotem do miasta. Wszystkim odebrano bagaże. 06.11.1943 roku dokonano kolejnej
selekcji w obozie na Szwarlikowskiej. Grupę Żydów rozstrzelano na Szkolnej, 100 osób
na Białej. W tym czasie w Radomiu pozostaje jeszcze 1500 mieszkańców wyznania
judaistycznego, wśród nich żadnych dzieci, ani młodzieży. Również w listopadzie 1943
zmieniono nazwę obozu na Szwarlikowskiej z „Żydowskiego Obozu Pracy
Przymusowej ” na „KZ der Waffen-SS in Lublin. Abteilung Radom“. Obozem zarządza 80
esesmanów z Lublina pod wodzą Roberta Fricha. Ponieważ, o ironio, obóz dysponuje
zbyt słabą siłą roboczą, ściąga się do niego dodatkowo 1000 Żydów z Majdanka. W
połowie lipca 1944 roku wojska radzieckie przekraczają linię Bugu. 2000 żydowskich
pracowników z Pionek pod Radomiem deportuje się do Oświęcimia. 26.08.1944 z obozu
pracy na Szkolnej wyrusza 2500-na kolumna Polaków i Żydów otoczona 250-osobowym
oddziałem esesmanów. Podąża drogą Wolanów-Mniszek-Przysucha-Opoczno-Tomaszów
Mazowiecki. Za ludźmi jada furmanki zbierające niezdolnych do marszu, gdy się
napełniają, ich „pasażerowie” są rozstrzeliwani. W Tomaszowie Mazowieckim pozostali
przy życiu pakowani są do wagonów i wysyłani do obozów koncentracyjnych. W
Radomiu pozostali, tylko ci, którym schronienie zapewnili Polacy.


  Re: Getto Radomskie 2
   zylam1   16.04.08, 17:44     odpowiedz    
wow!

  Żydzi w Gettcie Radomskim
   grdi   16.04.08, 18:13     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 12:27     odpowiedz    
cd

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 13:14     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 13:25     odpowiedz    
Inne redakcje mieściły się na ulicach: Wałowa 9 (wyd. Far unzer szul; Junge
Dichtung. Chojdesz szrift far literatur; Literarisze grupe; Radomer Cajtung, Der
Radomer Gajst ), Wałowa 33 (red. Junge Dichtung. Chojdesz szrift far literatur;
) Traugutta 3 (wyd.Naje Winten. Chojdes-ojsgabe far literatur un kunszt;
Sztaplen. Ojsgabe far literatur un wisenszaft ) Kilińskiego 3/4 (red.Trybuna.
Tygodnik radomski ). Może ma ktoś zdjęcia?

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 12:29     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   phodopus   16.04.08, 14:21     odpowiedz    
Ostatnio rzadziej tu zaglądam, a tymczasem galeria staje się coraz ciekawsza :)
Zapraszam do zamieszczania zdjęć wraz z opisami na
wiki.radom.pl. Może w końcu
uda się rozkręcić tę stronę, na której poza mną mało kto coś zamieszcza. :)
Fajnie byłoby, gdyby nam się udało zgromadzić w jednym miejscu wiele unikatowych
fotografii i jeszcze do tego sensownie je opisać :)  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.04.08, 17:23     odpowiedz    
kilka ciekawych ujęć z lat 1939-1945 /getto/, może dokładniej je opiszesz co do lokalizacji

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.04.08, 17:28     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> kilka ciekawych ujęć z lat 1939-1945 /getto/, może dokładniej je opiszesz co do
> lokalizacji
/jak zwykle za szybko/
1. to chyba widok na małe getto/
2.plakat - jakiej akcji dotycz nie wiem
3. transport
4. ul. Wałowa?
5. podpis Radom rynek / czy to obiekt z obszaru Wałowa/Grodzka /


  Re: Żydzi w Radomiu
   grdi   16.04.08, 17:46     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> gaz61 napisał:
>
> > kilka ciekawych ujęć z lat 1939-1945 /getto/, może dokładniej je opiszesz
> co do
> > lokalizacji
> /jak zwykle za szybko/
> 1. to chyba widok na małe getto/
> 2.plakat - jakiej akcji dotycz nie wiem
> 3. transport
> 4. ul. Wałowa?
> 5. podpis Radom rynek / czy to obiekt z obszaru Wałowa/Grodzka /

Obwieszczenie dotyczy akcji wywózki Żydów z Radomia z grudnia 1940 roku. Akcji przez
Żydów nazywanej "Giresz". Jeszcze w grudniu 1940 roku Niemcy doszli do wniosku, iż
Radom jest nader przepełniony i nakazali przesiedlenie części Żydów do innych
miasteczek dystryktu. W praktyce oznaczało to wywiezienie około 10 000 Żydów. Rada
Żydowska postanowiła interweniować i powołała specjalnie do tego celu komisję, w
skład której weszli były wicestarosta Izaak Szicer, Merin, Ajger, Cuker, Holckener i
Birenbaum. Na każdego Zyda pozostającego w mieście nałożono podatek pogłówny, a
zebrane w ten sposób pieniądze, miały pokryć koszty interwencji i pomocy wysiedlanym
Żydom. Niemcy przystali na wysyłki partii po 2 000 Żydów z prawem zabierania z sobą
wszystkich należących do nich rzeczy. 18 grudnia 1940 roku miało miejsce pierwsze
wysiedlenie około 1840 wyznawców judaizmu. Każda z przesiedlanych rodzin
otrzymywała tytułem pomocy 300 złotych i osiedlana zostawała w miasteczkach, gdzie
żyła w skrajnej biedzie. Większość z nich wracała do Radomia. W końcu 1940 roku
upaństwowione zostały wszystkie żydowskie przedsiębiorstwa, domy i place.
Mianowano tzw. treuhanderów, którzy zajęli się usuwaniem żydowskich właścicieli i
fachowców. Ich biuro mieściło się na ul. Rynek 13.Podwórze miało jedno wejście od ul.
Wałowej 28, przez które przechodzili Żydzi po utworzeniu getta. Kierownikiem biura był
Feliks Wajnapel, administracji zaś niejaki Frajlich z Łodzi. Nadzorca biura został oficer SS
Reinhardt. Administracja ściągała komorne nawet od właścicieli domów, rekwirowała
meble, złoto, zagraniczną walutę i inne wartościowe towary. Polacy cieszą się
ze „zmniejszenia” konkurencji, tj. likwidacji żydowskich sklepów, przedsiębiorstw i
punktów rzemieślniczych. Pod koniec 1940 roku Izba Handlowo-Przemysłowa uznaje
nawet za swój cel walkę rzemiosła chrześcijańskiego z żydowskim . Część Polaków jest
jednak zszokowana sposobem traktowania ludności semickiej Radomia i ryzykując
własnym życiem stara się pomóc chociaż nielicznym. Prasa radomska komentuje ten
proceder w następujący sposób: „Częstokroć ci żebracy znajdują obrońców ze sfer
chrześcijańskich, którzy ich popierają nie tyle dzieleniem wsparcia, ile stawaniem w ich
obronie.” Restrykcje wobec ludności żydowskiej wciąż się nasilają. W styczniu 1941
roku wyznawcom judaizmu zabrania się korzystać z wszelkiego rodzaju środków
lokomocji, nawet z sanek.


  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 19:07     odpowiedz    
>5. podpis Radom rynek / czy to obiekt z obszaru Wałowa/Grodzka /

jeśli to obiekt z tego obszaru to jego zakończeniem musiało by być to co wygląda
na jakąś basztę po prawej stronie tego zdjęcia. Możliwe choć budynek wydaje się
trochę duży jak na to miejsce.

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 19:13     odpowiedz    
Te okrągłe otwory widać na obydwu zdjęciach.

  Re: Żydzi w Radomiu
   teta1985   16.04.08, 19:23     odpowiedz    
zylam1 napisał:

> >5. podpis Radom rynek / czy to obiekt z obszaru Wałowa/Grodzka /
>
> jeśli to obiekt z tego obszaru to jego zakończeniem musiało by być to co wygląd
> a
> na jakąś basztę po prawej stronie tego zdjęcia. Możliwe choć budynek wydaje się
> trochę duży jak na to miejsce.

Tak, to jest ten obiekt
fotoforum.gazeta.pl/3,0,1160728,1,0,750.html
Nazwany kramami, czy jakoś tak, satał w miejscy dzisiejszego skweru pomiedzy
przystankiem a postojem taxi na Wałowej. Obiekt został zburzony w czasie wojny.
Z resztą popatrzcie na okolice - Wałowa jak nic :)

Pzdr


--
RETScreen International
Radomskie zabytki. Podyskutujesz?
Wiadomości iTVP

  Re: Żydzi w Radomiu
   alinaialina   16.07.12, 20:49     odpowiedz    
Fotograf zrobił zdjęcie stojąc tyłem do kościoła św. Trójcy na ul. WAŁOWej. Po
prawej stronie są jatki. Po lewej stronie ciemny budynek to dziś "U GRUBEGO" i
ul Lekarska

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 17:49     odpowiedz    
Pierwsze zdjęcie jest bardzo niewyraźne ale sądząc z zabudowy to małe getto.

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   16.04.08, 18:22     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   teta1985   16.04.08, 22:07     odpowiedz    
No nie wiedziałem, że ulica Bernardyńska była taka długa zanim wybudowano szpital.
Czy aby nie biegła ona później w śladzie obecnej Sedlaka?
Naprawdę ciekawa mapka.

Pzdr
--
RETScreen International
Radomskie zabytki. Podyskutujesz?
Wiadomości iTVP

  Żydzi w Dużym Gettcie
   grdi   17.04.08, 12:02     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   grdi   17.04.08, 12:21     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   grdi   17.04.08, 16:30     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   18.04.08, 16:00     odpowiedz    
niemcy lubili dokumentować ,,swoje triumfy" i gorszy świat. dzięki temu przetrwało
niemało obrazów z tamtych lat. Popatrzcie jak wyglądał kirkut w Radomiu / obrazy NN
niemca z sieci/ , przed jego profanacją i zniszczeniem.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   18.04.08, 16:03     odpowiedz    


  Kirkut Radomski
   grdi   18.04.08, 17:24     odpowiedz    
To ja starym już zwyczajem przybliżę historię :-P:

Cmentarz żydowski w Radomiu, położony przy ul. Towarowej należy do niewielu miejsc
w mieście, które nadal świadczą o obecności wyznawców judaizmu na tych terenach i
jest jedynym ocalałym w II Wojnie Światowej obiektem kultu religijnego.
Powstał w 1831 roku na skutek wybuchu epidemii. 6 lat później uznano go oficjalnie za
cmentarz wyznawców Mojżesza. Był trzykrotnie powiększany w latach: 1860, 1902 i
1911. Wówczas powstały tam drogi dojazdowe prowadzące na cmentarz oraz dom
pogrzebowy. Po zakończeniu I Wojny Światowej na kircholu chowano nie tylko Żydów,
ale także mozaistów z graniczących z cmentarzem wsi. Podczas II Wojny Światowej
cmentarz został zniszczony. Naziści chowali tam Żydów z Małego i Dużego Getta w
Radomiu. Po wojnie przetransportowano tam zwłoki Żydów z obozu pracy w Pionkach.
Od 1951 roku, kiedy to ostatni ocaleli Żydzi opuścili Radom, cmentarz zaczął podupadać.
Jego powierzchnia dzisiaj wynosi 5 ha. Na swoich pierwotnych miejscach zachowało się
tylko 10 grobów powstałych w latach 1851-1938. Poza tym istnieje jeszcze 300 grobów,
gdzie spoczywają zwłoki z Wacyna, położonego w pobliżu Radomia. Dokładna ilość mogił
nie jest znana, ponieważ w czasie II Wojny Światowej masowo kradziono z cmentarza
płyty nagrobne, aby wykorzystywać je do utwardzania dróg i lotniska wojskowego.
Obiekty, które udało się odnaleźć i wciąż się odnajduje, grupuje się obecnie w
lapidarium.
W 1983 roku rozpoczęto stopniową renowację cmentarza. Zrekonstruowano bramę
główną , zbudowano mur. Kirchol radomski znacznie różni się od innych cmentarzy
żydowskich na tym obszarze. Zachowane tam nagrobki świadczą mianowicie o bardzo
wysokim stopniu asymilacji radomskich wyznawców Mojżesza. Groby mają wprawdzie
tradycyjną formę macewy i manuskrypcję w języku jidysz, jednak często znajduje się
tam tekst w języku polskim, a symbolika może być uznana za typową dla Żydów tylko na
jednym nagrobku.
  Re: Kirkut Radomski
   phodopus   18.04.08, 18:52     odpowiedz    
To ja swoim zwyczajem podrzucę link do paru zdjęć :P

<a href "http://album.radom.pl/index.php?n=Tekst.Cmentarz%c5%bbydowski">Cmentarz
Żydowski</a>


  Re: Kirkut Radomski
   phodopus   18.04.08, 19:02     odpowiedz    
Ops, sprry, jeszcz raz:

CmentarzŻydowski  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   18.04.08, 19:54     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   18.04.08, 16:13     odpowiedz    
kolejne

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   18.04.08, 19:44     odpowiedz    
Kilka zdjęć z cmentarza.

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   18.04.08, 19:55     odpowiedz    
Czy ktoś potrafi usunąć tego zdublowanego posta?

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   22.04.08, 13:05     odpowiedz    
ujęcia z dzielnicy żydowskiej - sygnowane getto Radom

  Re: Żydzi w Radomiu
   wlogra2   22.04.08, 17:06     odpowiedz    
Ten murek to pewnie mur getta oddzielający budynek dzisiejszej plebanii? od ulicy. W tle
widać wieżę o Bernardynów.

  Re: Żydzi w Radomiu
   phodopus   22.04.08, 20:01     odpowiedz    
Zgadza, się to jest ten budynek:

album.radom.pl/index.php?n=Grafika.00205
Tylko ujęcie nieco w prawo i bez wątpienia widać klasztor Bernardynów:

album.radom.pl/index.php?n=Grafika.00231

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   24.04.08, 19:27     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> ujęcia z dzielnicy żydowskiej - sygnowane getto Radom
te kolejne na pewno- ul. Wałowa, ostatnie trudne do lokalizacji

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   03.05.08, 19:04     odpowiedz    
kolejne obrazy sygnowane jako zrobione w Radomiu, nie do końca jestem przekonany do
wszystkich ale chyba większość można przyjąć że tak

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   05.05.08, 12:07     odpowiedz    
nastepne zdjęcia z sieci /autor NN żołnierz/ sygnowane Radom , czy te obiekty można
zlokalizować w mieście

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   20.05.08, 17:34     odpowiedz    
niekiedy szukając miejsc natknąć się można na zatrzymane w czasie ślady bytności ludzi

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   22.05.08, 17:26     odpowiedz    
ciąg dalszy poprzedniego wątku

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   23.05.08, 12:04     odpowiedz    
seria zdjęć sygnowanych jako zrobione w Radomiu

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   24.05.08, 11:28     odpowiedz    
To nie reklama, ale informacja. W księgarni literackiej na Żeromskiego można jeszcze
dostać te wydawnictwa, warto je mieć.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   25.05.08, 15:37     odpowiedz    
jako uzupełnienie dwa skany dokumentów niemieckich oraz zdjęcia

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   30.05.08, 18:54     odpowiedz    
To z tych plakatów były mapki których reprodukcje zamieściłem wcześniej.

  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   22.04.08, 19:28     odpowiedz    
Trochę lżejszy temat, dwa hotele, jak widać na budynek na Traugutta 62 pełnił
wiele funkcji.

  Synagoga jeszcze raz
   phodopus   05.05.08, 13:34     odpowiedz    
Znalazłem w sieci zdjęcie synagogi, opisanej jako radomska i zaintrygował mnie
kawałek dachu widoczny po lewej. Dzisiaj zrobiłem zdjęcie z (jak przypuszczałem)
tego samego miejsca i okazało się, że dach jest ten sam :)

Powyżej w wątku jest już to dawne zdjęcie, a raczej jego lustrzane odbicie, na
którym ciężko było cokolwiek skojarzyć :)

--
album.radom.pl


  Re: Synagoga jeszcze raz
   teta1985   07.05.08, 14:21     odpowiedz    
Ten kominek, o którym wspominałeś na swojej stronce to zapewne był fragment
nadstawki zwieńczającej pilastry w elewacji. Pewnie z czasem podczas remontu dla
ułatwienia sobie sprawy rozebrano tę nadstawkę, bo "po co ma być jak może nie".
Swoją drogą dobra robota!

--
RETScreen International
Radomskie zabytki. Podyskutujesz?
Wiadomości iTVP

  link o gettcie radomskim
   wigr   22.05.08, 12:15     odpowiedz    
www.deathcamps.org/occupation/radom%20ghetto.html
nie wszystkie zdlecia przypominają mi Radom, ale moze sie mylę.

  Re: link o gettcie radomskim
   wlogra2   07.06.08, 07:41     odpowiedz    
Rzeczywiście co do jednego ze zdjęć można mieć wątpliwości (rząd kamienic.) Ale
niewykluczone że zostały one zniszcone w czasie wojny a potem oodbudowane
trochę "inaczej".

  Re: link o gettcie radomskim
   teta1985   08.06.08, 01:04     odpowiedz    
wlogra2 napisał:

> Rzeczywiście co do jednego ze zdjęć można mieć wątpliwości (rząd kamienic.) Ale
>
> niewykluczone że zostały one zniszcone w czasie wojny a potem oodbudowane
> trochę "inaczej".


Zdjęcie:
1.) Ulica Wałowa, widok z okolic ulicy Podwalnej w stronę Placu Kazimierza
2.)???
3.)Ulica Moniuszki, widać kino, budynek był przebudowywany, więc teraz się znacznie
różni. Ta ulica nie była w getcie
4.)Ulica Wałowa, widok w stronę Pl. Kazimierza przez bramę do getta.


--
FairTrade
Radomskie zabytki. Podyskutujesz?
Wiadomości iTVP

  Re: link o gettcie radomskim
   jacektronniarz   04.12.09, 22:24     odpowiedz    
Tak wygląda aktualnie byłe kino na ul.Moniuszki

  Re: link o gettcie radomskim
   jacektronniarz   05.12.09, 18:50     odpowiedz    
javascript:void(0) Tak wygląda aktualnie byłe kino na Moniuszki. Przebudowane
ale nadal jest wiele podobieństw.

  Re: link o gettcie radomskim
   jacektronniarz   05.12.09, 19:06     odpowiedz    


  Re: Żydzi w Radomiu
   zylam1   30.05.08, 19:02     odpowiedz    
Okładka pisma "Safer Radom" wydawanego w Izraelu dla Żydów z Radomia (przeżyło
około 200 osób z 30tyś)

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   06.06.08, 11:07     odpowiedz    
nowe zdjęcia z Radomia, sygnatura, autor NN

  Re: Bernard Gotfryd
   ew.a.w   04.07.08, 20:13     odpowiedz    
Mam pytanie:
Gdzie w Radomiu urodził się i mieszkał Bernard Gotfryd (autor zbioru opowiadań o
holokauście i Radomiu, tym przedwojennym i z okresu wojny - "Anttoni gołębiarz")???

  Re: Bernard Gotfryd
   antares1985   09.07.08, 16:08     odpowiedz    
sluchajcie a orientujecie sie,ktoredy wywieziono Zydow z Radomia do Treblinki? Droga na
Lublin czy przez Warszawe? czy te tory jeszcze istnieja? dzieki za odpowiedz

  Re: Bernard Gotfryd
   gaz61   09.07.08, 17:25     odpowiedz    
antares1985 napisał:

> sluchajcie a orientujecie sie,ktoredy wywieziono Zydow z Radomia do Treblinki?
> Droga na Lublin czy przez Warszawe? czy te tory jeszcze istnieja? dzieki za odpowiedz

W/g źródła - S.Piątkowski ,, Dni życia,dni śmierci" wyd.2006 :
tzw. ,,małe getto" na Glinicach zlikwidowano 4 sierpnia 1942 r.od ok. godz 20 ( 8 000 )
oraz 5 sierpnia od godz. 5 rano z ,,dużego getta" (2 000). Zginęło ok 100-150 osób.
tzw. ,,duże getto" w Śródmieściu likwidowano 17 sierpnia 1942 r. od północy (10 000) i w
tej samej porze 18 sierpnia ( 8 000). Zginęło ok. 800-1000 osób.
trasa ? wymienione są jako przystanek Siedlce /po 2 dniach /.
POZOSTAŁO W RADOMIU OK. 3 000 ŻYDÓW - TEREN UL. SZWARLIKOWSKA POTEM
SZKOLNA - OBÓZ FILIA MAJDANKA. LICZBA TA WACHAŁA SIĘ OD 1500 DO 6000. KONIEC
ISTNIENIA OBOZU NASTĄPIŁ 26 LIPCA 1944 R. EWAKUACJA PIESZO DO TOMASZOWA.
POZOSTAŁO I PRZEŻYŁO W RADOMIU I OKOLICY ? OK. 200 OSÓB / STYCZEŃ 1945/- 400
OSÓB /MAJ 1945/.
0

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   09.07.08, 21:14     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> nowe zdjęcia z Radomia, sygnatura, autor NN  cmentarz zydowski
   antares1985   10.07.08, 00:05     odpowiedz    
Witam Wszystkich!sluchajcie ,a moze posprzatlibysmy zydowski cmentarz na Towarowej?
troche zarosl i przydaloby sie go troche posprzatac. czekam na Wasze zgloszenia.

co do zas jeszce samego cmenatrza,tu pojawial sie sugestia ,ze na cmentarzu
przewazaja macewy spolonizowanych Zydow. mi udalo sie znalezc tylko jeden nagrobek
z polskim napisem - był to duzy kamien z imieniem Mojzesza Izaaka Zajdensznira ( swoja
droga ciekawe czy b yl jakos spokrewniony z Jakubem projektantem pomnika ku czci
Zydow)

  Re: cmentarz zydowski
   gaz61   14.08.08, 14:31     odpowiedz    
zauważone /nie widziałem - urlop/ może ktoś ma zdjęcia zodkrycia 10/11 lipca 2008 r.
Radom ul. 1905 r./Zakręt
link: www.polin.org.pl

  Żydzi w Radomiu
   gaz61   01.09.08, 09:50     odpowiedz    
zdjęcia z sieci , sceny z ulic miasta rok 1939/40

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   04.09.08, 13:33     odpowiedz    
jak w wątku -okupacja -seria zdjęć z albumu: "Kradschützen-Bataillon 40" / "Panzer
Aufklärungs Abteilung 110" zatytułowanych Radom Getto ludność żydowska

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   08.09.08, 09:30     odpowiedz    
zdjęcia dokumentujące życie w getcie w Radomiu, ulica Wałowa i okolice.
na rewersach data powstania- źródło aukcje internet / NN żołnierze niemieccy/

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.09.08, 13:39     odpowiedz    
cztery zdjęcia z internetu -aukcje : zatytułowane: Foto Judaika Polen 2 WK Nieklan oder
Radom Getto -wolne tłumaczenie- Zdjęcie Polska 2WŚ ?Niekłań lub Radom getto.
( mając na uwadze,że Niekłań /Wielki i Mały/ to wieś w gminie Stąporków, powiat konecki,
województwo świętokrzyskie można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem lokalizację
jako Radom/ ostatnie zdjęcie zamieszczono już w wątku Radom okupacja 1941

  Re: Żydzi w Radomiu
   zbima1   16.09.08, 16:44     odpowiedz    
Zdjęcie #4 wygląda jak ul. Kozia w Kielcach, od strony rynku w dol...tam tez
zaczynało się kieleckie getto.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   27.09.08, 20:12     odpowiedz    
zbima1 napisał:

> Zdjęcie #4 wygląda jak ul. Kozia w Kielcach, od strony rynku w dol...tam tez
> zaczynało się kieleckie getto.

bardzo możliwe,że masz rację, bazując na opisach niemieckich nie zawsze można być
pewnym. czekajmy na weryfikację innych

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   27.09.08, 20:20     odpowiedz    
zamieszczam kolejne zdjęcia z sieci - sygnatura Radom 1939 wykonane przez niemieckich
żołnierzy. Weryfikacja miejsca lub lokalizacja szczegółowa do ustalenia.
Ostatni to skan dokumentu z okrsu późniejszego - ok 1940

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   06.10.08, 12:05     odpowiedz    
zdjęcie ulicy w Radomiu - wykonał nn żołnierz niemiecki oraz skan z książki

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.10.08, 23:17     odpowiedz    
kilka zdjęć z lat przedwojennych

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   30.10.08, 13:55     odpowiedz    
obrazy i dokumenty z przeszłości

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   19.12.08, 22:59     odpowiedz    
obrazy z przeszłosci -zdjęcia wyszukane na www.bild.bundesarchiv.de/,
sygnatury na marginesach, lokalizacja archiwistów Radom

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   20.01.09, 15:05     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> obrazy z przeszłosci -zdjęcia wyszukane na <href="www.bild.bundesarchiv.de/,"
target="_blank">www.bild.bundesarchiv.de/,</a>
> sygnatury na marginesach, lokalizacja archiwistów Radom
kilka kolejnych z tego zbioru

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   10.02.09, 14:14     odpowiedz    
gaz61 napisał:
obrazy z przeszłosci -zdjęcia wyszukane na <href="<a
href="www.bild.bundesarchiv.de/,""
> kilka kolejnych z tego zbioru


  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   24.02.09, 13:45     odpowiedz    
z innego źródła- ebay - seria zdjęć lokalizowanych Radom

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   27.02.09, 11:09     odpowiedz    
dokończenie serii zdjęć z Radomia

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   16.03.09, 14:48     odpowiedz    
Trzy zdjecia przedstawiajace Radom, rok 1940? - autor NN żołnierz niemiecki
/ wydobyte z sieci/

  Re: Żydzi w Radomiu
   junga   19.03.09, 16:27     odpowiedz    

Środkowe zdjęcie zrobiono na tle Kolegium Pijarów


Do gaz61
Proszę o kontakt w sprawie zdjęć na maila: junga@gazeta.pl
Pozdrawiam

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   05.05.09, 13:11     odpowiedz    
dwa ujęcia z stycznia 1940 r. , wykonane przez NŻN /nieznany żołnierz niemiecki/, sceny
przed bankiem na ul. Żeromskiego - wydaje się że to ujęcia gdzie mieszkańcy - żydzi mu-
sieli dokonać obowiązkowych operacji bankowych /wpłaty gotówki, blokady kont/

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   21.05.09, 14:18     odpowiedz    
gaz61 napisał:

> dwa kolejne zdjęcia z Radomia -maj 1940 r. , wykonane przez NŻN /nieznany żołnierz
niemiecki/

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   17.06.09, 17:42     odpowiedz    
Pierwsze datowane - autor NN /pochodzi z albumu sekwencja zdjęć wskazuje na Radom/
kolejne - to z strony źródłowej www.willy-horsch.de/JUDENVERFOLGUNG.html /nie
najlepsza jakość/

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   14.07.09, 20:47     odpowiedz    
Zdjęcia z sieci, autor NŻN, rok 1940-41

  Re: Synagoga w Radomiu
   gaz61   06.11.09, 13:45     odpowiedz    
Znalezione w sieci:
1. pocztówka z ebay - to kopia, na odwrocie brak wydawcy, daty ,rok 1945-46?
2. zdjęcie z niemieckiego archiwum - w/g opisu Radom rok 1941
3. obraz kirkutu - opis na rewersie feldpostu rok 1916

  Re: Getto w Radomiu
   gaz61   14.11.09, 23:09     odpowiedz    
zdjęcia wykonane przez NŻN , sygnowane na rewersach, z stron niemieckich

  Re: Getto w Radomiu
   1kilk   01.01.10, 13:30     odpowiedz    
zdjecie zrobione z ulicy walowej (przy budynku nr 28) w strone zytniej ,widzac oficyne zytnia
5 i kamienice zytnia 1 (chyba )

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   14.12.11, 11:00     odpowiedz    
Zdjęcia getta radomskiego - brama do getta przy ulicy Wałowej to jeden z najbardziej
charakterystycznych i najczęściej fotografowanych widoków przez niemieckich okupantów.
Kilka ujęć z niemieckich albumów -rok 1941.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   10.01.12, 13:02     odpowiedz    
Zdjęcia getta radomskiego - oznakowanie granic dzielnic ( w Radomiu dla przypomnienia teren
obu obszarów nie był całkowicie ogrodzony )
Kilka ujęć z niemieckiego albumu -rok 1941 (autor Karl Kirschner , zdjęcia datowane maj-
listopad 1941 r., prezentowany na ebay i wycofany przed czasem, bardzo ciekawa zawartość
obejmuje Radom, Zakrzew, Przytyk i Wolanów / poligon luftwaffe i obóz jeńców/. Może
jednak trafił do Polski?)


  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   17.04.12, 19:38     odpowiedz    
Kilka zdjęć pochodzących z Yad Vashem Photo Archiwe - album nr FA 76/0 zatytułowany
SZYDŁOWIEC/POLSKA - fotogtaf niemiecki policjant. Przeglądając cały zbiór fotografii część
na pewno pochodzi z Szydłowca ale są też i z Radomia. Te najbardziej charakterystyczne
zamiesczam - to zapis sytuacji po likwidacji getta - koniec sierpnia 1942 r. mienie pozosta-
łe po żydach jest ,,zagospodarowywane". Szokujące, ale prawdziwe. / wsód pozostałych
zdjęć są fotografie z deportacji , może ktoś określi miejsce: Radom ?,Szydłowiec?/

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   21.02.14, 13:34     odpowiedz    
Skany zdjęć z innego albumu NN niemieckiego żołnierza /ebay/ datowane sierpień 1941 r.

  Re: Żydzi w Radomiu
   gaz61   27.02.14, 10:17     odpowiedz    
Skany zdjęć z albumu NN niemieckiego żołnierza /ebay/ datowane sierpień
> 1941 r

Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd