FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Hobby, czas wolnynext Architektura w obiektywie

Architektura w obiektywie Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

  Szkoły - część III [by_siostraheli]
   jokerka-1   13.12.18, 17:17     odpowiedz    
Kolejny wątek pt. Szkoły dobiegł setki.
Prosimy o wklejanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych tu.

Część pierwszą można sobie obejrzeć tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,864,55943663.html
Drugą część tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,864,125652271.html
Wyższe uczelnie mają swoje miejsce tu:
fotoforum.gazeta.pl/72,2,864,162149596.html
Zapraszamy do wklejania kolejnych ciekawych zdjęć.


  Warszawa - szkoła im. E. Konopczyńskiego
   jokerka-1   13.12.18, 17:27     odpowiedz    
Budynek był jednym z najnowocześniejszych gmachów Warszawy. Zaprojektowany
został według najnowszych wzorów. Korzystano m. in. z doświadczeń budownictwa
szkolnego w Szwajcarii i w Niemczech.
Na czterech piętrach znajdowało: się 18 sal lekcyjnych, gabinety: przyrodniczy,
fizyczny i chemiczny, sala rysunkowa i modelarnia z przeszklonym dachem,
reprezentacyjna sala aktowa, obszerna sala gimnastyczna, szatnia.
Na wieżyczce umieszczono obserwatorium astronomiczne. Były także: pokój
nauczycielski, pomieszczenia dla administracji szkoły, gabinet lekarski,
natryski przy sali gimnastycznej, winda (dostępna tylko dla nauczycieli).
W części mieszkalnej znajdowało się kilka mieszkań dla dyrektora i personelu
szkoły. Przy budynku wytyczono obszerne podwórze szkolne a na placu naprzeciwko
gmachu urządzono boisko. Szkoła była przeznaczona dla 750 uczniów.
W 1919 r., na wniosek Rady Pedagogicznej, Gimnazjum im. Emiliana Konopczyńskiego
zostało przejęte przez odrodzone państwo polskie. Otrzymało wówczas Numer 4 i
imię Adama Mickiewicza.
6 grudnia 1936 r., w trakcie zjazdu wychowanków szkoły, odsłonięto popiersie (w
murach budynku) założyciela szkoły i zmieniono nazwę ulicy, przy której
znajdował się gmach: z ul. Sewerynówek na ul. Emiliana Konopczyńskiego.
Odsłonięcia popiersia i zmiany nazwy ulicy dokonał jeden z wychowanków Emiliana
Konopczyńskiego, ówczesny Prezydent Warszawy: Stefan Starzyński.
IV Gimnazjum a następnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
pracowało w gmachu przy ul. Konopczyńskiego do 1939 r. W czasie II wojny
światowej prowadziło "tajne nauczanie". W 1944 r. zostało reaktywowane na
Pradze. Od ponad 40 lat siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Saskiej 59.
W gmachu przy ul. E. Konopczyńskiego w czasie wojny Niemcy pozwolili na
uruchomienie szkoły typu zawodowego. Pod szyldem legalnie pracującej placówki
prowadzono zajęcia "tajnego nauczania". W budynku szkoły kwitła konspiracja.
W sierpniu 1944 r. ul. Konopczyńskiego znalazła się na zapleczu pierwszej linii
walki. W szkole kwaterowały powstańcze oddziały, był punkt opatrunkowy, produkowano
granaty. Na przełomie sierpnia i września rejon budynku był intensywnie bombardowany i
ostrzeliwany przez Niemców. Gmach szkoły, tak jak wiele innych, stał w ogniu.
Po wojnie budynek szkoły przy ul. Konopczyńskiego 4 nie nadawał się do użytku.
Gmach został odbudowany metodami "oszczędnościowymi". Nie odtworzono wieżyczek,
w tym tej, w której znajdowało się obserwatorium astronomiczne, po windzie
pozostał tylko szyb, na parterze umieszczono warsztaty szkolne. Reprezentacyjną
salę aktową przebudowano na salę gimnastyczną.
Przez kilkanaście lat, od 1946 r., w gmachu przy ul. Konopczyńskiego 4
funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stefana Starzyńskiego. Na początku
lat 60 - tych została przeniesiona na ul. Stalingradzką (obecnie ul. Jagiellońska).
W 1964 r. budynek stał się siedzibą Mechaniczno - Elektrycznej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. W ciągu minionych 40 lat wielokrotnie miały miejsce zmiany
organizacyjne: likwidowano jedne klasy i specjalizacje a na ich miejsce
powstawały nowe, powoływano i zmieniano nazwy szkół i zespołów szkół. Od 1992 r.
w gmachu pracuje również Liceum Ogólnokształcące Nr LXXXIII.
Patronem budynku i pracujących tu szkół od wielu lat jest Emilian Konopczyński.
Opracował: Ryszard Pasternak
www.konopczynski.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=470

--
Przedwojenna filmowa Warszawa 1936
Hit The Road Jack

  LO 37 im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
   jokerka1   07.01.19, 18:12     odpowiedz    

--
Było, ale już nie ma ...
Na zachód i na wschód, na południe i na północ

  Szkoły - Żywiec
   b_a_g_a   18.02.19, 21:56     odpowiedz    


  Berlin
   baribal91   30.07.19, 16:22     odpowiedz    


  Szkoły - Chełm Śląski
   b-a-g-a   29.09.19, 14:29     odpowiedz    


  Szkoła Wielka w Kętrzynie
   kot_pettter   19.11.19, 16:59     odpowiedz    
"Założona w 1546 przez księcia Albrechta, początkowo mieściła się na piętrze kościoła św. Jana. Językiem wykładowym była łacina, a do przedmiotów obowiązkowych należała nauka jęz. niemieckiego i polskiego. Naukę jęz. polskiego zniesiono ok. 1830 r.
W 1810 r. szkoła w ówczesnym Rastenburgu była jedyną protestancką szkołą nauczającą na terenie Prus poza „Gimnazjum Staromiejskim” w Królewcu, która przygotowywała kandydatów na uniwersytet Albertyna. W roku 1817 Gimnazjum przeniesione zostało do nowego budynku".

I właśnie ten budynek pokazuję.

Wychowankami szkoły byli: m.in. Wojciech Kętrzyński (uczeń tej szkoły w latach 1855-1859) i Wilhelm Wien (uczeń w latach 1875-1879).
W 1907 r. szkołę znów przeniesiono, a obecnie jest to Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego.


  Szkoły - część III [by_siostraheli] - Gdańsk
   b_a_g_a   06.07.20, 17:32     odpowiedz    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd