FotoForum
Załóż konto »
Gazeta.pl next Forum next FotoForum next Miasta i regionynext Bydgoszcz - Zdjęcia

Bydgoszcz - Zdjęcia Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Sztandar Rawy Ruskiej w muzeum.

Autor: maciej_kulesza Data: 29.11.10, 22:10
Przedwojenny sztandar Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy RP, koło w Rawie
Ruskiej, został w sobotę 27 listopada 2010 roku przekazany przez ministra
Radosława Sikorskiego Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w Bydgoszczy. Sztandar,
zrabowany przez Wehrmacht, trafił po wojnie do USA.

Sztandar oficjalnie przejął w imieniu muzeum pan Arkadiusz Kaliński, dyrektor
Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy

------------------------------------------------------------------

Odzyskanie sztandaru Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej – Okręg Lwowski, koło Rawa RuskaW dniu 22 września 2010 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski
przejął z rąk pani Bonnie Goldblatt z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
USA (Immigration and Customs Enforcement, Office of International Affairs) oraz
panów Józefa i Rajmunda Żyłów oryginalny sztandar Ogólnego Związku Podoficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg Lwowski, koło Rawa Ruska. Zgodnie z
życzeniem darczyńców, sztandar zostanie przekazany do Pomorskiego Muzeum
Wojskowego w Bydgoszczy. Dzieje doskonale zachowanego sztandaru są niezwykle
ciekawe i dobrze oddają losy Narodu Polskiego w okresie II Wojny Światowej.
Okres wojny przetrwało zaledwie kilka sztandarów związku. Są one przechowywane w
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dlatego też odzyskany sztandar z Rawy
Ruskiej ma tak dużą wartość historyczną. Jest on ponadto jedną z niewielu
pamiątek Związku z kresów Drugiej Rzeczypospolitej.

Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został założony w
1926 roku. Związek dzielił się na 18 okręgów, a w nich na 477 kół. W 1937 roku
liczył około 55.000 członków. Prezesem Zarządu Głównego OZPR RP był Antoni
Jakubowski, w wiceprezesem Stanisław Kapko. Siedzibą zarządu była Warszawa.
Celem związku było utrzymanie jednolitego, narodowego Państwa Polskiego, jego
niepodległości, potęgi i bezpieczeństwa, zespolenie ideowe podoficerów,
strzeżenie godności stanu podoficerskiego, szerzenie wiedzy wojskowej i
współpraca w przysposobieniu wojskowym praca kulturalno-oświatowa. Ponadto
związek organizował pomoc materialną dla członków, ze szczególnym uwzględnieniem
samopomocy, organizowania pomocy lekarskiej i kształcenia wojskowego.

Część kół Związku posiadała swoje sztandary. Wygląd ich początkowo był
inspirowany przez samych fundatorów. W połowie lat trzydziestych wygląd
sztandarów zaczął ulegać zmianie. Swoim wyglądem zaczęły bowiem nawiązywać do
sztandarów pułkowych. Jedną z form pozyskania sztandaru był ich zakup w
wyspecjalizowanych firmach. Do najbardziej znanych należała firma K. Jankowski w
Poznaniu. Koszt produkcji sztandaru mieścił się w granicach od 800 do 900 zł. i
najczęściej był pokrywany ze składek członkowskich poszczególnych kół OZPR RP
(średnio każde koło liczyło około 100 członków: przykładowo koło w Piaskach
liczyło 64 osoby, a w Borysławiu 129). Do najliczniejszych należały koła na
Pomorzu (koło w Grudziądzu liczyło 185 osób, koło w Inowrocławiu 240, koło w
Bydgoszczy 226, koło w Toruniu 312). Były także wypadki dofinansowania sztandaru
przez mieszkańców danej miejscowości, w którym działało koło. Analizując
działalność różnych kół (nie tylko OZPR RP) można założyć, że przynajmniej 1/3 z
nich posiadała własne sztandary. Sztandary posiadały natomiast wszystkie okręgi.
Sztandar oddziału Rawa Ruska został ufundowany w drugiej połowie lat
trzydziestych i towarzyszył wszystkim patriotycznym uroczystościom, w których
uczestniczył związek. Po wybuchu II Wojny Światowej Rawa Ruska została zajęta w
dniu 14 września 1939 r. przez niemiecką 2. Dywizję Pancerną pod dowództwem
generała-majora Rudolfa Veiela. Wtedy też sztandar został skradziony z siedziby
koła i wywieziony do Niemiec. Wskutek wcześniejszych ustaleń (pakt
Ribbentrop-Mołotow), w dniu 25 września wojska niemieckie wycofały się z Rawy
Ruskiej, która została zajęta przez wojska sowieckie.

W 1960 r. znani polonijni kolekcjonerzy, właściciele domu aukcyjnego „Mohawk
Arms” specjalizującego się w starym uzbrojeniu, panowie Józef i Rajmund Żyła,
wykupili sztandar z rąk spadkobierców żołnierza amerykańskiego, który wszedł w
jego posiadanie w Niemczech po zakończeniu działań wojennych. Dzięki ich pomocy
oraz dobrej woli, a także pośrednictwa pani Bonnie Goldblatt oraz mecenasa
Przemysława Blocha sztandar został przekazany na ręce ministra Radosława
Sikorskiego. Po przekazaniu do Ojczyzny będzie on częścią stałej ekspozycji
poświęconej historii Wojska Polskiego w latach 1919-1939 w Pomorskim Muzeum
Wojskowym w Bydgoszczy.


Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 14.09.08, 19:36    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 14.09.08, 19:40    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 15.09.08, 15:15    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 15.09.08, 20:54    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 16.09.08, 15:52    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 16.09.08, 23:42    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 17.09.08, 13:19    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - vauban 20.09.08, 19:07    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - vauban 20.09.08, 19:07    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - vauban 20.09.08, 19:08    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - maciej_kulesza 25.09.08, 15:39    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - maciej_kulesza 03.10.08, 09:16    
Re: Kolejny nowy nabytek w muzeum Daimler Dingo! - maciej_kulesza 06.11.08, 09:55    
Pomorskie Muzeum Wojskowe. - maciej_kulesza 06.11.08, 10:01    
Samoloty w muzeum - depozyty w WZL nr 2. - maciej_kulesza 20.11.08, 11:20    
Re: Samoloty w muzeum - depozyty w WZL nr 2. - maciej_kulesza 21.11.08, 12:51    
Re: Samoloty w muzeum - depozyty w WZL nr 2. - maciej_kulesza 25.11.08, 09:28    
Kolejny nowy eksponat w muzeum. Su-22. - maciej_kulesza 01.12.08, 12:08    
Kolejny nowy eksponat w muzeum Scout Car M3A1 - maciej_kulesza 27.12.08, 15:42    
Re: Kolejny nowy eksponat w muzeum Scout Car M3A - maciej_kulesza 27.12.08, 15:50    
Re: Kolejny nowy eksponat w muzeum SKOT - maciej_kulesza 21.12.10, 11:42    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - vojtell 17.06.09, 10:45    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - vojtell 17.06.09, 10:49    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - maciej_kulesza 17.06.09, 14:55    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - vojtell 17.06.09, 16:29    
Re: Nowy nabytek w muzeum! - maciej_kulesza 18.06.09, 09:41    
Normandia 1944r. Inscenizacja. - maciej_kulesza 07.05.09, 15:44    
Re: Normandia 1944r. Inscenizacja. - maciej_kulesza 04.06.09, 23:30    
Zaproszenie na wystawę - maciej_kulesza 17.03.10, 11:28    
Noc w muzum. - maciej_kulesza 13.05.10, 11:34    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - fotoart1 13.05.10, 11:42    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 20.05.10, 08:54    
IV Międzynarodowa Wystawa Wszystko dla Lotnictwa. - kazan41 22.05.10, 20:19    
Re: IV Międzynarodowa Wystawa Wszystko dla Lotnic - kazan41 22.05.10, 20:27    
Re: IV Międzynarodowa Wystawa Wszystko dla Lotnic - kazan41 22.05.10, 20:36    
Re: IV Międzyn. Wystawa "Wszystko dla Lotnictwa" - kazan41 23.05.10, 19:42    
Re: IV Międzyn. Wystawa "Wszystko dla Lotnictwa" - kazan41 23.05.10, 19:52    
Muzum rozstrzyga konkurs. - maciej_kulesza 25.05.10, 15:43    
Dzień dziecka z Pomorskim Muzeum Wojskowym - maciej_kulesza 28.05.10, 09:45    
Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 14.06.10, 19:57    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 15.06.10, 16:24    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 15.06.10, 16:25    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 28.06.10, 08:28    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 03.08.10, 09:51    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 10.08.10, 12:43    
Re: Imprezy w muzeum - maciej_kulesza 14.09.10, 10:38    
Sztandar Rawy Ruskiej w muzeum. - maciej_kulesza 29.11.10, 22:10    
Re: Sztandar Rawy Ruskiej w muzeum. - maciej_kulesza 29.11.10, 22:20    
Re: Sztandar Rawy Ruskiej w muzeum. - maciej_kulesza 29.11.10, 22:22    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - saint-base 20.09.11, 10:22    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 19.09.12, 15:52    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 01.09.13, 15:04    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 01.09.14, 21:05    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - maciej_kulesza 31.08.15, 23:14    
Re: Pomorskie Muzeum Wojskowe - fotoart-1 30.08.16, 21:27    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd