FotoForum
Załóż konto »

Warszawa - galeria Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane

Poleć tą wypowiedź znajomemu

Re: Z ul. Obrońców 24

Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie

Twórczynią Domu Dziecka Niewidomego - zwanego wcześniej Domem Małego Dziecka -
jest Cecylia Czartoryska, związana z Laskami od 1968 roku. Pomysł na powstanie Domu
zrodził się w 1982 roku w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. Postanowiono objąć
opieką osierocone małe dzieci niewidome, które trafiały do sierocińców w Polsce, gdzie
zazwyczaj na dwadzieścioro wychowanków przypadały dwie opiekunki. Niewidome dzieci
pozostawione same sobie, zagubione w nieznanym dla siebie otoczeniu, nie potrafiły
nawiązywać kontaktu z rówieśnikami, nie rozwijały się prawidłowo i ostatecznie były
umieszczane w domach dla dzieci upośledzonych. Cecylia Czartoryska podjęła się
stworzyć dom, w którym te właśnie dzieci będą miały warunki do prawidłowego rozwoju.
Dom miał być daniem szansy rozwoju tym, które takie możliwości rozwoju w sobie miały.
Zakładano, że w placówce przebywać będą wychowankowie od pierwszego do piątego
roku życia; później przechodziliby do laskowskiego przedszkola.
Jak zwykle przy tego typu przedsięwzięciach, tak i w tym przypadku, pojawiły się
problemy dotyczące lokalizacji i zdobycia odpowiednich funduszy na realizację Domu.
Dzięki jednak hojności rodziny Sztajerów otrzymano po zmarłym Kazimierzu Sztajerze
piętrowy budynek przy ulicy Obrońców 24 na Saskiej Kępie w Warszawie. Warto też
naznaczyć, że decyzją Zarządu Dzielnicy uzyskało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
za symboliczną złotówkę wieczystą dzierżawę podarowanej nieruchomości o powierzchni
użytkowej 125 m2 oraz działki o powierzchni 710 m2.
Trzeba pamiętać jeszcze i o tym, że były to lata osiemdziesiąte, kiedy brakowało w Polsce
dosłownie wszystkiego i mogło więc upłynąć wiele miesięcy, zanim pierwsi mali
mieszkańcy wprowadziliby się do nowego domu. W tym czasie znaleźli się na szczęście
ludzie dobrej woli, którzy pomogli zdobyć potrzebne materiały budowlane i środki
finansowe na remont.
Dom rozpoczął swoją działalność 19 marca 1984 roku. Cecylia Czartoryska, która
wówczas była już na emeryturze, została kierowniczką; Dom prowadzi i dzisiaj. Od
początku też istnienia placówki ideę i jej funkcjonowanie wspiera Komitet Pomocy
Niewidomym w Polsce. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przekazało w lipcu 1999
roku administrowanie Domem Fundacji "Praca dla Niewidomych", reprezentującej Komitet
na terenie Polski.
Dom Dziecka Niewidomego - podobnie jak Dom Małego Dziecka Niewidomego - nie jest
Rodzinnym Domem Dziecka. Opiekę nad dziećmi, będącymi sierotami naturalnymi i
społecznymi, które trafiają do placówki bezpośrednio z Domów Dziecka lub dzięki Policji,
sprawują opiekunki. Dwanaściorgiem dzieci zajmuje się sześć osób, z których każda
pracuje w systemie trzyzmianowym. Zatrudniona jest również kucharka i kierowca.
Ponieważ nie ma innych pracowników fizycznych, do obowiązków opiekunek należą także
wszelkie prace porządkowe. Funkcjonowanie placówki i atmosfera w niej panująca
przypominają dom rodzinny, w którym nie ma co prawda rodziców, bo ich zastąpić nie
można, ale jest "Babcia" - tak nazywają wszyscy panią Cecylię Czartoryską - która
mieszka na stałe w Domu i "ciocie" (opiekunki).
"Jesteśmy świadomi - mówi prowadząca Dom - że sieroctwo to poczucie niepotrzebności,
odrzucenia, które na zawsze pozostawia blizny w psychice dziecka. Niewidome dzieci
naśladują dźwięki, a nie zachowanie, nie mają szansy rozwoju, jeśli ktoś im nie pokaże,
jak zastępować wzrok. Są zagubione w świecie obcych, przerażających dźwięków, które
rozróżniają, ale ich nie rozumieją. Dopóki dzieciaki będą wiedziały, że obok nich jest inny
potrzebujący, to same nie będą nieszczęśliwe. Gdy tylko uznają siebie za nieszczęśliwe,
to takimi się staną. Większość trudności z wychowaniem dzieci polega na wmawianiu im,
że są pępkiem świata i że wszystko im się należy. Wiem, że moje dzieciaki będą miały
trudne życie, dlatego trzeba je zahartować, nauczyć, że są potrzebne i że muszą dzielić
się z innymi. Sieroctwo można zaleczyć, ale nie można wyleczyć.
Dzieci przychodzą do Domu z bardzo różnymi opiniami pedagogiczno-psychologiczno-
lekarskimi, które w 50% nie zgadzają z rzeczywistością. Wynika to z niemożności
wszechstronnego wczesnego zbadania dziecka niewidomego. Na ogół dzieci, które
przychodzą, mają opinię upośledzonych w rozwoju psychoruchowym, czasami nawet
dzieci upośledzonych głęboko i z porażeniem mózgowym. Opinia taka wynika przede
wszystkim z tego, że są to wcześniaki, które mają słabsze mięśnie niż dzieci urodzone w
terminie. Większość dzieci jest "młodsza od siebie", ponieważ nie ma warunków do
rozwoju nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Dziecko niewidome,
pozostawione samo sobie, nie ma możliwości naśladowania, dlatego też jego rozwój
ulega zahamowaniu, jeżeli nie pomoże mu się w sposób fachowy".
Pani Cecylia Czartoryska nigdy nie mówi o swoich wychowankach "upośledzeni". Jeśli
tylko jest wolne miejsce, przyjmie każde osierocone dziecko niewidome, potrzebujące
opieki i stara się nauczyć je, jak żyć. Praca z takimi podopiecznymi jest właściwie ciągłą
rehabilitacją. Dlatego ważny jest też dobór odpowiedniego personelu, który ma
kwalifikacje w zakresie rehabilitacji niewidomych i umie podjąć trudną codzienną służbę
niewidzącemu dziecku. Wychowankowie ze sprzężonym kalectwem, wymagający
specjalnych zabiegów rehabilitacyjnych, korzystają ze specjalistycznej pomocy
pracowników Ośrodka w Laskach. Codziennie też do szkoły podstawowej w Ośrodku
dowożona jest własnym transportem trójka uczniów i do przedszkola - jedno dziecko.
Samochód ofiarowało Domowi przed laty przedstawicielstwo Unii Europejskiej i Dyrekcji
Renault-Polska, firmy, która zapewnia bezpłatnie - także i dzisiaj - stały serwis pojazdu.
Podopieczni Domu mieli także możliwość - dzięki stypendiom otrzymanym od różnych
darczyńców - uczyć się w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Kultury i Edukacji przy ul.
Okopowej w Warszawie oraz kształcić - dzięki Fundacji dla Dzieci Uzdolnionych Muzycznie
- w Szkole Muzycznej na ul. Miodowej. W tym roku wychowanka Domu ukończyła
Niepubliczne Policealne Studium Terapii Muzycznej.
Od 2000 roku Dom Małego Dziecka Niewidomego funkcjonuje bowiem jako Dom Dziecka
Niewidomego. Dzieci przyjmowane są od roku do trzech lat (wyjątkowo do lat pięciu). W
związku ze zmianą nazwy Domu, podopieczni mogą tu przebywać do pełnoletności.
Najwcześniej po czterech latach pobytu w placówce dziecko bywa - jeżeli są niewielkie
szanse na jego dalszy rozwój - kierowane do Domu Opieki Społecznej. W ciągu 23 lat
działalności Domu zaadaptowano jego sześcioro wychowanków - troje z nich znalazło
nowych rodziców za granicą; dwoje dzieci jest w rodzinach zastępczych.

Agnieszka Derdziak
www.fpdn.org.pl
--


Tablice ku czci ludzi, instytucji, nie wojenne (2) - jokerka1 03.02.08, 20:45    
Z Moniuszki 2 - jokerka1 03.02.08, 20:49    
ze Świętojańskiej 21 - ciekawa :-) - majenka3 03.02.08, 21:05    
z murów Archikatedry św. Jana - majenka3 03.02.08, 21:10    
Tablice "ku czci" Kubusia Puchatka - jokerka1 04.02.08, 17:09    
Z Książęcej 6 - jokerka1 04.02.08, 20:50    
Z ul. Obrońców 28/30 [przy ul. Królowej Aldony] - bebiak 08.02.08, 00:40    
Z ul. Obrońców 28/30 [przy ul. Królowej Aldony] - bebiak 08.02.08, 00:44    
Z ul. Obrońców 24 - bebiak 08.02.08, 00:46    
Re: Z ul. Obrońców 24 - postkeeper 08.02.08, 15:23    
Ul. Wilcza 7 - bebiak 09.02.08, 20:50    
ul. Zwycięzców przy Zakopiańskiej - bebiak 09.02.08, 20:58    
Stanisław Jachowicz w Parku Ujazdowskim... - postkeeper 11.02.08, 18:28    
Ku pamięci fikcyjnego wydarzenia ;-) - jokerka1 21.02.08, 23:10    
Ul. Zgoda 11 - bebiak 24.02.08, 23:20    
Budynek Filharmonii Narodowej - bebiak 24.02.08, 23:23    
Budynek Filharmonii Narodowej :-) - jokerka1 24.02.08, 23:33    
Dla Stanisława Wokulskiego - bebiak 25.02.08, 01:41    
Dla Stanisława Wokulskiego - majenka3 25.02.08, 08:40    
Ulica Bagatela 10 - bebiak 13.03.08, 21:33    
Ulica Bagatela 10 - bebiak 13.03.08, 22:04    
Re: Ulica Bagatela 10 - majenka13 13.03.08, 22:13    
Al. Ujazdowskie 6 - bebiak 17.03.08, 20:40    
W gmachu Politechniki dziś oglądane - bebiak 20.03.08, 01:49    
Re: ul. Smolna 30 - bebiak 20.03.08, 01:53    
Re: ul. Smolna 30 - robert1955 08.04.08, 20:06    
Z Górczewskiej 8 - jokerka1 08.04.08, 19:47    
Z Ogrodu Botanicznego... - robert1955 12.04.08, 19:55    
Po trzech latach... - robert1955 10.05.09, 18:39    
Rośnie! - robert1955 27.09.09, 23:01    
Re: Rośnie! - majenka3 28.09.09, 15:14    
Ze Słowackiego 19a - jokerka1 28.04.08, 20:44    
Z Kanonii trochę nietypowa - jokerka1 30.04.08, 21:11    
Przy Zamku Królewskim - jokerka1 08.05.08, 23:10    
Przy Zamku Królewskim - jokerka1 06.08.08, 16:40    
o pierwszym przedstawieniu teatralnym w Warszawie - majenka3 04.06.08, 19:20    
ul. Łazienkowska 7 - bebiak 27.06.08, 22:41    
z Katedry Polowej WP - majenka3 02.10.08, 12:01    
z Marszałkowskiej - Gimnazjum Zofii Sierpińskiej - postkeeper 04.11.08, 20:11    
Pamięci muzyków orkiestr wojskowych - jokerka1 08.11.08, 12:48    
ulica Warecka 11 - bebiak 23.11.08, 00:58    
literackie z Alei Róż - z_muranova 27.11.08, 23:02    
z Alei Przyjaciół róg Koszykowej - z_muranova 27.11.08, 23:06    
z Konopackiej - z_muranova 27.11.08, 23:10    
Dla Odnowicieli Ogrodu Botanicznego - majenka3 20.02.09, 19:46    
Krakowskie Przedmieście - Janowi Pawłowi II - jokerka1 02.04.09, 18:03    
Krakowskie Przedmieście - Janowi Pawłowi II - majenka3 02.04.09, 21:35    
Z Karowej 31 - jokerka1 02.04.09, 18:55    
Ogród Saski - Marszałek Piłsudski 1921 - jokerka1 23.04.09, 17:14    
3 maja 1791 - jokerka1 03.05.09, 21:10    
upamiętniająca współdziałanie z UE - majenka3 12.05.09, 20:29    
dla duchownego, kościelna - majenka3 22.09.09, 16:26    
dla tych, którzy odbudowali Starówką - majenka3 29.09.09, 13:08    
Z Krakowskiego Przedmieścia - jokerka1 21.10.09, 19:04    
Pamięci Stanisława Marzyńskiego - jokerka1 13.11.09, 14:34    
Czołowi budowniczowie Trasy W-Z - jokerka1 13.11.09, 18:32    
ks.Ignacy Kłopotowski - postkeeper 17.03.10, 00:38    
ks.Ignacy Kłopotowski między Pragą a Drohiczynem - postkeeper 17.03.10, 00:46    
Dla Fryderyka Chopina, od Pary Prezydenckiej - majenka3 19.04.10, 20:43    
z Ogrodu Botanicznego w Alejach Ujazdowskich - majenka13 21.04.10, 19:47    
Re: z Ogrodu Botanicznego w Alejach Ujazdowskich - michel9 21.04.10, 20:42    
z Ogrodu Botanicznego o Rektorze Brudzińskim - majenka13 21.04.10, 21:15    
Tablica z muru oporowego na Tamce - jokerka1 06.05.10, 22:05    
Z ulicy Jezuickiej - bebiak 13.06.10, 16:49    
Tablica z Krakowskiego Przedmieścia 46/48 - jokerka1 04.09.10, 20:39    
Filtrowa 83 - michel9 15.09.10, 20:10    
na Domu bez Kantów - majenka13 09.10.10, 12:32    
tablica upamiętniająca J.W.Fulbrighta w BUW-ie - postkeeper 10.10.10, 21:28    
Tablica ku czci inspektora kommunikacyj ... - jokerka1 11.10.10, 19:27    
Radiostacja im. S. Starzyńskiego - michel9 17.10.10, 12:10    
dla Starszych Panów - ikropka3 05.12.10, 17:44    
z Karowej - ikropka3 07.12.10, 11:07    
Eugeniusz Kwiatkowski, tablica z pl.Bankowego - postkeeper 16.12.10, 02:03    
Andrzej Pruszyński, epitafium - postkeeper 03.01.11, 03:41    
z Parku Fontann na Rybakach - postkeeper 17.06.11, 20:37    
Tablica Ignacemu Domeyce - jokerka1 30.07.11, 22:50    
Tablica ku czci bł. W-ładysława z Gielniowa - jokerka1 04.08.11, 22:38    
Mińska - tu mieszkał Józef Piłsudski - jokerka1 01.09.11, 21:22    
Tablica - Zakłady Ogrodnicze "C.Ulrich" tu były - jokerka1 07.09.11, 17:50    
Tablica Marianowi Hemarowi na Senatorskiej - jokerka1 06.10.11, 19:58    
Tablica Qui Pro Quo też przy Senatorskiej - jokerka1 13.10.11, 19:59    
Tablica na czasie - Roman Dmowski - jokerka1 17.11.11, 18:52    
Tablica o kamionkowskich elekcjach - jokerka1 20.11.11, 23:03    
Tablica Janowi Pawłowi II - jokerka1 21.11.11, 22:57    
Tablica ku czci Tadeusza Jordana Rozwadowskiego - jokerka1 22.11.11, 23:01    
Jacek Kuroń na Brackiej - jokerka1 30.12.11, 20:20    
Tablica dla Ludwika Panczykowskiego, aktora - majenka13 04.01.12, 20:09    
Izabela Jaruga-Nowacka na Brackiej - jokerka1 06.01.12, 22:42    
Tablica z Jaktorowskiej 6 - jokerka1 12.01.12, 22:40    
Tablica z Chłodnej 33 - jokerka1 14.01.12, 19:15    
Tablica Władysława Szpilmana-Al.Niepodległości 223 - jokerka1 25.01.12, 20:46    
Tablica Józefowi Piłsudskiemu w Katedrze Praskiej - jokerka1 03.02.12, 20:23    
Tablica Tadeuszowi Kościuszce w Katedrze Praskiej - jokerka1 04.02.12, 22:44    
Długa 13- Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem - jokerka1 03.04.12, 22:55    
Górnośląska 16 - Wacławowi Sieroszewskiemu - jokerka1 24.04.12, 18:32    
Pl.Zamkowy - Janowi Zachwatowiczowi - jokerka1 03.05.12, 22:41    
Tablica inżynierom Kierbiedziowi i Panzerowi - jokerka1 13.05.12, 22:59    
Ujazdów - płk dr Leon Strehl - jokerka1 17.05.12, 22:21    
Łazienkowska 3 - ikropka3 17.06.12, 20:40    
Zapraszamy do nowej edycji tego wątku -> link - jokerka1 18.06.12, 22:09    


Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd