function printZaj(){ try{ var ihtml=''; var st = ''; var imgs = [ ['4255323','Polska','Bieszczady - Wo?kowyja - widok z restauracji na Jez. Soli?skie.','/photo/7/kj/ai/vw74/YTJkxndDCnHsQwpmoA.jpg'], ['4255320','Polska','Bieszczady - Terka - ruiny dzwonnicy.','/photo/7/kj/ai/vw74/vEDLAiyxNgZT6GtclA.jpg'], ['4255322','Polska','Bieszczady - Terka.','/photo/7/kj/ai/vw74/vaRbJFDkpF0LlTA5ZA.jpg'] ]; ihtml+='
'; ihtml+='
'; ihtml+=''; ihtml+=''; ihtml+='
\n
'; ihtml+='
'; for( i=0; i'+ ''+imgs[i][1]+''; }else{ ihtml+='http://fotoforum.gazeta.pl'+imgs[i][3]+'">'; } if( st == '1'){ if( imgs[i][1] != null && imgs[i][1].length >16) imgs[i][1] = imgs[i][1].substring(0,16)+'...'; ihtml += '
'+imgs[i][1]; } ihtml +='
\n'; } ihtml+='
'; document.write(ihtml); }catch(e){ } } printZaj();